Замовити товар

  Замовлення


   Задайте питання

    Нітроамофоска

    19.02.2021

    Нітроамофоска  – складне азотно-фосфорно-калійне добриво. Комплексні складні добрива мають підвищений вміст елементів живлення, тому перевезення, зберігання і внесення їх у ґрунт порівняно з односкладовими знижують виробничі витрати на 10–15 %, елементи живлення розподіляються в ґрунті рівномірніше. В Україні виробляють нітроамофоски з різним співвідношенням елементів в складі. До основних компонентів можуть додавати інші елементи живлення, такі як сірка, кальцій. Виробляють нітроамофоски з однаковою кількістю компонентів (NPK 15:15:15, NPK 16:16:16, NPK 17:17:17), з підвищеним вмістом двох компонентів (NPK 8:24:24, NPK 21:0,1:21, NPKS 9-25-25+2, NPKS 10-20-20+8) або з переважанням одного компонента (NPK 17:0,1:28, NPK 8:19:29).

    Найбільш відома марка нітроамофоски, яка містить три основних речовини в співвідношенні 16:16:16. Така нітроамофоска має по 16% кожного з основних елементів, тобто загальна частка корисних рослинам елементів близько 50%. Цей вид нітроамофоски можна застосовувати на всіх типах ґрунтів.

    Наступний вид нітроамофоски зі складом 8:24:24 та їй подібні застосовують на ґрунтах, де спостерігається дефіцит фосфору і калію. Добриво ідеально підходить для озимих культур, коренеплодів і картоплі, воно часто використовується в регіонах з дефіцитом вологи в ґрунті.

    Види нітроамофоски з співвідношенням компонентів 21: 0,1: 21 і 17: 0,1: 28 — використовуються на ґрунтах з дефіцитом азоту і калію, але з достатньою кількістю фосфору.

    На деяких типах ґрунтів процентний склад нітроамофоски необхідно змінити, тому для певних регіонів виробляють інші добрива: наприклад, із співвідношенням NPK 15:15:20, 13:13:24. Така нітроамофоска призначена для чорноземів — в ній більше калію.

    Окремо слід відзначити поліпшену нітроамофоску «Нітроамофоска М». На відміну від звичайної нітроамофоски, це добриво містить не тільки NPK (в даному добриві співвідношення цих елементів 9:18:22), а й 20% кальцію, 1,2% сірки, а ще магній, залізо, марганець, цинк, бор, мідь. Завдяки вмісту кальцію в складі Нітроамофоска М позитивно впливає на фізичні властивості ґрунту.

    Роль елементів живлення для рослин

    Азот, фосфор і калій є основними елементами для росту і розвитку рослин.

    Азот – один з основних біогенних елементів, який входить до складу білкових речовин і багатьох інших природних життєво важливих для рослин органічних сполук: ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, багатьох ферментів.

    Підвищення рівня азотного живлення збільшує засвоєння рослинами інших елементів: Р, К, Са, Mg, S, Cu, Fe, Μn і Ζn. Оптимальне азотне живлення рослин інтенсифікує синтез білкових речовин, пришвидшує ріст і затримує старіння рослинного організму, посилює і продовжує життєдіяльність листків. При цьому рослини швидше ростуть, утворюють міцні стебла і листки інтенсивно-зеленого кольору, поліпшується формування репродуктивних органів, підвищується продуктивність.

    За обсягами використання фосфорні добрива посідають друге місце після азоту. Оптимальне фосфорне живлення рослин стимулює всі процеси, пов’язані із заплідненням квіток, зав’язуванням, формуванням і достиганням плодів.

    Калій у рослинах бере активну участь у білковому і вуглеводному обмінах, активує діяльність ферментів, регулює процеси відкривання і закривання продихів на листках, поглинання вологи кореневою системою, що сприяє раціональному й ефективному використанню води. Під впливом калію рослини стають більш морозостійкими, що пов’язано зі збільшенням у клітинах вмісту цукрів і підвищення осмотичного тиску; потовщуються стінки соломи, що збільшує стійкість рослин проти вилягання, особливо на фоні інтенсивного азотного живлення, поліпшуються вихід і якість волокна льону, конопель тощо; накопичується більше цукрів у буряку цукровому та інших коренеплодах, крохмалю – в бульбах картоплі, підвищується стійкість рослин проти грибних і бактеріальних захворювань, наприклад картоплі, коренеплодів, овочевих культур – проти збудників гнилі, зернових – проти борошнистої роси, іржі тощо. Крім того, калій позитивно впливає на смакові якості плодів.

    Ознаки дефіциту елементів живлення у рослин

    За недостатнього азотного живлення гальмуються ріст і розвиток рослин, внаслідок чого знижується їх продуктивність. Нестача азоту насамперед впливає на зміну забарвлення листків. Спочатку знебарвлюються нижні листки: колір змінюється від інтенсивно-зеленого до світло-зеленого, починаючи від верхівки до країв. Поступово листки жовкнуть, набувають оранжевого і червонуватого відтінків. Пожовтіння супроводжується відмиранням листків. Якщо рослини потерпають не від нестачі азоту, а від посухи, то жовкнуть і нижні, і верхні листки.

    Внаслідок азотного голодування затримується ріст рослин, що спостерігається візуально. Стебла стають тонкими, витягнутими, слабко галузяться, розмір листків зменшується, формування репродуктивних органів погіршується. Найчастіше азотне голодування рослин відмічається на погано окультурених ґрунтах, у разі заорювання значної кількості нерозкладеного гною, соломи чи інших рослинних решток з низьким вмістом азоту. Це явище спостерігається і тоді, коли весна холодна, сира і в ґрунті повільно накопичується доступний для рослин азот, а також під час посухи після висихання верхніх шарів ґрунту та зниження життєдіяльності кореневих систем рослин. Ознаки азотного голодування легко розпізнати на молодих рослинах. Це дає змогу виправити становище їх підживленням.

    Нестача фосфору виявляється в затриманні росту й розвитку рослин – утворюються дрібні листки, запізнюються цвітіння і достигання плодів. Нижні листки набувають тьм’яно-сірого або темно-зеленого відтінку. З часом вони скручуються й передчасно відмирають. Це пов’язано з тим, що листки ростуть за нестачі хлорофілу. Проте за надлишку азоту листки рослин також мають темно-зелене забарвлення внаслідок високого вмісту хлорофілу. Крім того, за нестачі фосфору внаслідок утворення антоціану нерідко виявляються червонуваті та фіолетові відтінки, насамперед на основних стеблах, у пазухах листків, на черешках. Чіткіші ознаки нестачі фосфору спостерігаються на старих і нижніх листках.

    Нестача калію гальмує деякі біохімічні процеси в рослині, що негативно впливає на обмін речовин. Спочатку молоді рослини жовкнуть, потім буріють і поступово відмирають. Відмирання старіших листків починається з верхівки, поширюється вниз по їх краях, а потім між жилками. Характерною ознакою калійного голодування є «опіки» країв листків, дрібні іржаві плями на їх пластинках. Рослини в’януть, стебла стають ламкими, що спричинює вилягання зернових культур, затримується розвиток репродуктивних органів, зерно формується щуплим і має погану схожість. Недостатнє живлення калієм збільшує витрати цукрів на дихання, знижує врожайність та якість продукції, погіршує здатність овочів і фруктів до зберігання. Найчастіше від нестачі калію потерпають картопля, коренеплоди, капуста, силосні культури й багаторічні трави, оскільки ці культури потребують багато цього елемента.

    Склад та фізико-хімічні властивості

    Формула нітроамофоски — NH4NO3 + NH4H2PO4 + KCl (або K2SO4, за допомогою якого видобувають безхлорну нітроамофоску). Нітроамофоска відноситься до нітроаммофосфатів, містить три діючі речовини: азот, фосфор і калій.

    Азот і калій присутні в добриві в формі легкодоступних сполук, тому вони швидко засвоюються рослинами. Фосфор міститься в трьох видах: монокальційфосфат, дикальцийфосфат і фосфату амонію — всі ці елементи також доступні для рослин. В якості калійного компонента використовують хлористий калій або сульфат калію. Масова частка мікроелементів і відсоток вмісту води залежать від марки добрива. При цьому, крихкість завжди повинна відповідати 100%.

    Добриво відрізняється повною відсутністю токсичності і вибухонебезпечності, проте відноситься до пожежонебезпечних, важко горючим речовинам. Нітроамофоска добре розчиняється у воді, не містить баласту. Поживних речовин в ньому може міститися більше 55%.

    Способи внесення нітроамофоски на різних типах ґрунтів

    Нітроамофоска застосовується за основного внесення (врозкид або локально) і припосівного внесення, а так само для позакореневого підживлення під зернові, картоплю, цукровий буряк та інші культури. Як повністю водорозчинне добриво нітроамофоска може застосовуватися під час фертигації

    Нітроамофоска — універсальне добриво. Воно широко застосовується на всіх типах грунтів. За основного способу використання на важкосуглинистих ґрунтах нітроамофоску доцільно вносити з осені під зяблеву оранку, а на ґрунтах легкого гранулометричного складу для запобігання втрати нітратного азоту — навесні. Найбільш ефективні ці добрива на чорноземах і каштанових ґрунтах при зрошенні, завдяки більш інтенсивному використанню фосфорного компонента.

    Нітроамофоска 16:16:16 — повне мінеральне добриво, перевага якого перед іншими видами комплексних добрив проявляється в більшій мірі на ґрунтах з недостатнім вмістом всіх трьох елементів живлення: кількість рухомого фосфору менше 25-30 мг / кг (для кукурудзи 20 мг / кг), обмінного калію менше 200 мг / кг і за низької забезпеченості нітратних азотом. Може використовуватися в якості основного добрива (в передпосівну культивацію) під всі сільськогосподарські культури. Високий ефект від застосування даного добрива виходить на посівах цукрових буряків.

    Нітроамофоска 8:24:24 — повне мінеральне добриво, найбільш високий агрономічний ефект якого досягається на ґрунтах з дефіцитом фосфору і калію, і високою доступністю азоту. В першу чергу рекомендується до широкого використання в якості основного добрива під озиму пшеницю по парових попередниках, пласту багаторічних трав, після зернобобових культур і бобово-злакових сумішей, а також для основного внесення під просапні культури — цукрові буряки, картоплю, овочеві культури в районах достатнього і надмірного зволоження.

    З цієї ж точки зору на ґрунтах з низьким вмістом фосфору і калію є одним з кращих удобрювачів коштів за основного і рядкового способу використання під льон. Добриво значно збільшує врожайність картоплі за внесення його стрічками в борозни.

    Нітроамофоска 21: 0,1: 21; 17: 0,1: 28. Позитивно відгукуються рослини на внесення даного добрива на ґрунтах з підвищеним ступенем забезпеченості орного шару рухомим фосфором, а також за використання його під культури, що здатні витягувати фосфор з важкодоступних сполук (кормові, ріпак).

    Особливості внесення нітроамофоски на різних типах грунтів

    Нітроамофоску застосовують на всіх типах ґрунтів. На дерново-підзолистому ґрунті внесення нітроамофоски забезпечує максимальну ефективність в лісостеповій зоні, на посівах цукрових буряків, зернових, картоплі, льону. Висока позитивна дія відзначається за внесення навесні в порівнянні з осіннім внесенням. На озимих культурах доза добрива ділиться навпіл між осіннім і весняним внесенням.

    У зоні достатнього зволоження, особливо на ґрунтах легкого складу, рекомендується застосування восени складних добрив з меншим вмістом азоту (1: 2: 2, 1: 2: 1, 1: 4: 0) з подальшим внесенням додаткового азоту до оптимального змісту в весняний період .

    На чорноземах, вилужених і дерново-підзолистих глинистих грунтах рекомендовано разове внесення всієї дози добрива дорівнює за ефективністю дробовому внесенню.

    На чорноземах звичайних, карбонатних, південних ефективність нітроамофоски нижче.

    На каштанових ґрунтах і сіроземах при зрошенні ефективність нітроамофоски и значно збільшується, особливо у зернових культур, бавовнику і кукурудзи.

    Норми внесення нітроамофоски під сільськогосподарські культури

    Залежно від технології вирощування наводимо орієнтовні норми внесення нітроамофоски 16:16:16 під деякі польові культури за основного внесення:

    ярі зернові– 190-280 кг / га;

    кукурудза – 270-560 кг / га;

    озимі зернові – 220-460 кг / га;

    соняшник– 200-560 кг / га;

    буряк – 560-750 кг / га;

    ріпак  – 375-560 кг / га та ін.

    У приватних господарствах керуються такими нормами:

    картопля і томати — 20 г / м2;

    смородина і аґрус — 70 г на 1 кущ;

    ожина і малина — 40 г / м2;

    плодові дерева — 90 г навколо стовбура.

    Зазначені норми варіюються з урахуванням етапу вегетації, складу і різновиди ґрунту і застосування інших підгодівлі. У невеликих дозах NPK застосовується для зрошення, обприскування овочевих, плодових і ягідних культур.

    В осінній період під перекопування землі слід внести близько 42 г нітроамофоски на квадратний метр. Під час обробки цілини слід вносити 50 г на квадратний метр. Для тепличного ґрунту потрібно 30 г на квадратний метр.

    Особливості підживлення нітроамофоскою овочевих, плодово-ягідних та декоративних культур

    Під кущі томата

    Вплив на томати — зміцнення пагонів, прискорення росту і дозрівання помідорів. Зазвичай під томати нітроамофоску вносять чотири рази. Перший раз томати підживлюють навесні, через пару тижнів після висадки розсади. Для цього необхідно  столову ложку добрива розчинити у відрі води. Норма витрати розчину складає 0,5 л на кожну рослину.

    Друге підживлення проводять через місяць після першого. В цей час столову ложку нітроамофоски потрібно розчинити у відрі води і додати в розчин 0,5 кг коров’яку. Норма внесення — 0,6 л під рослину.

    Третє підживлення проводять на початку розпускання третьої китиці томатів. Для цього необхідно розчинити столову ложку нітроамофоски і столову ложку гумату натрію в відрі води. Норма внесення — 1 л на рослину.

    Четверте підживлення проводять через два тижні після третього тим же складом що і третє з нормою витрати розчину 1,5 л під рослину.

    Під картоплю

    Спільно з посадкою бульб необхідно покласти в лунку чайну ложку добрива і змішати його з ґрунтом. Внесення нітроамофоски таким чином стимулюватиме ріст кореневої системи картоплі, покращить зростання вегетативної маси рослини. Цілком припустимий є полив висаджених рослин розчином нітроамофоски. На квадратний метр ділянки необхідно витратити 30 г добрива, розчиненого у відрі води.

    Під огірки

    Живлять огірки два рази за вегетаційний період. Першу обробку проводять до посадки розсади огірків, витрачаючи по 30 г на 1м2.

    Другий раз огірки підживлюють перед початком формування зав’язі. Для цього необхідно розчинити 40 г добрива у відрі води. На кожну рослину витрата розчину складає 350 г.

    Під болгарський перець

    Підживлюють цю культуру добривом через 14 діб після посадки розсади. Для підживлення розчиняють столову ложку нітроамофоски в відрі і цей об’єм витрачають на квадратний метр ґрунту.

    Під кукурудзу, соняшник

    В середині сезону зазвичай підживлюють цукрову кукурудзу і соняшник, що ростуть на присадибній ділянці. Норма витрати добрива на квадратний метр площі складає дві столові ложки нітроамофоски, розчиненої у відрі води.

    Під часник і інші цибулинні

    Часник допускається підживлювати як під корінь, так і здійснювати позакореневе підживлення. Перше підживлення проводять через 30 діб після проростання рослин. Озимий часник удобрювати доречно в квітні, ярий — в червні. На квадратний метр ділянки необхідно витратити столову ложку нітроамофоски, розчиненої у відрі води.

    Якщо рослинам часнику гостро не вистачає азоту, про що можна здогадатися,  уважно подивившись на листя, що при нестачі азоту жовтіє, тоді необхідно підживити їх позакоренево. Дане добриво потрібно розчинити у воді в кількості однієї столової ложки, далі розчин заправити в обприскувач і обробити листя часнику, максимально добре їх змочуючи. Ефект такого підживлення буде добре помітний через пару днів.

    Під садові культури

    Нітроамофоска прекрасно підходить як для забезпечення найважливішими елементами плодових дерев різного віку, так і ягідних кущів.

    Перше внесення нітроамофоски необхідно провести перед посадкою саджанців дерев і кущів. Кількість добрива зазвичай залежить від віку саджанця і його розміру. Наприклад, під однолітки в посадкову яму потрібно внести близько 150 г нітроамофоски, добре змішавши з ґрунтом, щоб коріння саджанця не стикалися з добривом. Під дворічні саджанці плодових культур слід внести по 200 г добрива, а під саджанці кущів, що не відрізняються великими розмірами, цілком вистачить 100 г.

    Добре відгукуються на внесення нітроамофоски рослини після закінчення цвітіння. У цю пору під плодові дерева вносять по 50 г нітроамофоски, попередньо розведеною у відрі води. Під великі дерева, старше семирічного віку, вказану кількість добрива можна збільшити втричі.

    Малину після цвітіння також необхідно підживити нітроамофоскою. Норма внесення становить близько 40 г у вигляді розчину (у відрі води) на м2. Під смородину і аґрус вистачить 30 г добрива, також розчиненого в тому ж об’ємі води.

    Якщо протягом вегетаційного періоду спостерігатиметься послаблення ростової активності у рослин, то допустимо провести позакореневе підживлення нітроамофоскою. Здійснювати її бажано не пізніше середини літа. Для цього потрібно в відрі води розчинити 2-3 столові ложки добрива і в вечірній час добре змочити цим розчином всю надземну частину рослин.

    Досить добре нітроамофоска допомагає винограду. Під кущ навесні вносять близько двох столових ложок нітроамофоски, попередньо розчинених в 10 л води, а після цвітіння проводять позакореневе підживлення, розчиняючи столову ложку в відрі води і обприскуючи цим складом рослини, змочуючи всю надземну масу.

    Під квіти

    Всі найважливіші елементи, які містить нітроамофоска, необхідні квітковим культурам. Завдяки нітроамофосці, можна досягнути пишного і тривалого цвітіння.

    Перше підживлення даними добривом допустимо провести через два тижні після появи сходів над поверхнею ґрунту. І однорічні квіткові культури, і багаторічні потрібно підживлювати розчиненої в 10 л води нітроамофоскою в кількості 30 г на квадратний метр.

    Повторно квіти можна підживлювати в період формування бутонів, збільшивши кількість нітроамофоски, розчиненої у відрі води, до 40 г.

    Третій раз, щоб продовжити період цвітіння, квіти можна підживити під час масового цвітіння розчином 50 г нітроамофоски на відро.

    Необхідна нітроамофоска і домашнім квітам, тут можна обійтися одним позакореневим підживленням навесні. Для цього необхідно розчинити у відрі води дві столові ложки нітроамофоски і добре змочити надземну масу.

    Виробництво

    Сировиною для отримання нітрофоски служать екстракційна або термічна фосфорна кислота, слабка азотна кислота і солі калію. Технологічні схеми відрізняються методами нейтралізації фосфорної і азотної кислот.

    Нітроамофоска марки 17:17:17 виходить в результаті введення як калійного компонента хлористого калію. При введенні сірчанокислого калію виходить марка 16:16:16.

    Запобіжні заходи

    Нітроамофоска не токсична, не вибухонебезпечна, за ГОСТ 12.1.005 відноситься до 3-го класу небезпеки. Робота з нітроамофоскою, а також зберігання і транспортування повинні проводитися відповідно до санітарних правил щодо зберігання, транспортування і застосування мінеральних добрив в сільському господарстві

    З огляду на те, що агрохімікат відносять до вибухонебезпечних речовин, необхідно виключити його нагрівання. Для зберігання підходять холодні склади з цегли та бетону, температура повітря — до 30 градусів, вологість — до 50%. Добриво не зберігають з іншими речовинами, щоб уникнути реакції з несприятливими наслідками, включаючи запалення і вибух. Заборонено застосовувати в приміщенні, де зберігається NPK, нагрівальні електроприлади і розводити вогонь.

    Траспортування та зберігання

    Для транспортування використовується виключно наземний транспорт.

    Термін зберігання складає півроку, далі добриво втрачає властивості, при цьому небезпека підвищується.

    Фасовка

    В Україні нітроамофоску можна купити в упаковці від 1 кг

    Літературні джерела:

    • Господаренко Г. М. Агрохімія / Г. М. Господаренко. – Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 376 с.
    • Азофоска (нитроаммофоска) [Електронний ресурс]
    • Нитроаммофоска. Технические условия комплексные минеральные удобрения ГОСТ 19691-84 [Электронный ресурс]
    • Сергей М. Нитроаммофоска: состав удобрения, виды, плюсы и минусы, применение [Електронний ресурс] / Межак Сергей. – 2019.
    • Николай Х. Нитроаммофоска — как использовать удобрение правильно? [Електронний ресурс] / Хромов Николай. – 2018.
    • НІтроамофоска [Електронний ресурс]
    • Малиновский Б. Новое удобрения нитроаммофоска одновременно и удобряет, и раскисляет почву / Богдан Малиновский // Пропозиція. – 2019.

    Нітроамофоска властивості

    Азот і калій присутні в добриві в формі легкодоступних сполук, тому вони швидко засвоюються рослинами. Фосфор міститься в трьох видах: монокальцийфосфат, дикальцийфосфат і фосфат амонію — всі ці елементи також доступні для рослин. Як калійного компонента використовують хлористий калій або сульфат калію. Масова частка мікроелементів і відсоток вмісту води залежать від марки добрива. При цьому, сипкість завжди повинна відповідати 100%.

    Нітроамофоска виробництво

    Сировиною для отримання нітрофоски служать екстракційна або термічна фосфорна кислота, слабка азотна кислота і солі калію. Технологічні схеми відрізняються методами нейтралізації фосфорної і азотної кислот.Нітроамофоска марки 17:17:17 виходить в результаті введення як калійного компонента хлористого калію. При введенні сірчанокислого калію виходить марка 16:16:16.

    Нітроамофоска склад

    Нітроамофоска — складне азотно-фосфорно-калійне добриво. Виробляють нітроамофоски з однаковою кількістю компонентів (NPK 15:15:15, NPK 16:16:16, NPK 17:17:17), з підвищеним вмістом двох компонентів (NPK 8:24:24, NPK 21: 0,1: 21 , NPKS 9-25-25 + 2, NPKS 10-20-20 + 8) або з переважанням одного компонента (NPK 17: 0,1: 28, NPK 8:19:29). Окремо слід відзначити покращену нітроамофоску «Нитроаммофоска М». На відміну від звичайної нітроамофоски, це добриво містить не тільки NPK (в даному добриві співвідношення цих елементів 9:18:22), а й 20% кальцію, 1,2% сірки, а ще магній, залізо, марганець, цинк, бор, мідь.

    Нітроамофоска формула

    Формула нітроамофоски — NH4NO3 + NH4H2PO4 + KCl (або K2SO4, за допомогою якого добувають безхлорну нітроамофоску).

    Нітроамофоска різновиди

    Виробляють нітроамофоски з однаковою кількістю компонентів (NPK 15:15:15, NPK 16:16:16, NPK 17:17:17), з підвищеним вмістом двох компонентів (NPK 8:24:24, NPK 21: 0,1: 21 , NPKS 9-25-25 + 2, NPKS 10-20-20 + 8) або з переважанням одного компонента (NPK 17: 0,1: 28, NPK 8:19:29). Окремо слід відзначити поліпшену нітроамофоску «Нитроаммофоска М». На відміну від звичайної нітроамофоски, це добриво містить не тільки NPK (в даному добриві співвідношення цих елементів 9:18:22), а й 20% кальцію, 1,2% сірки, а ще магній, залізо, марганець, цинк, бор, мідь.

    Нітроамофоска аналоги

    Існує безліч добрив, які схожі за дією на нітроамофоску. Це такі добрива як азофоска, нітрофоска, аммофоска, нітроамофос. Однак вони відрізняються за складом і ці відмінності впливають на їх застосування.

    Нітроамофоска застосовується з

    Як повністю водорозчинне добриво нітроамофоска може застосовуватися при фертигації.

    Коли вносити добриво нітроамофоска

    Нітроамофоска застосовується за основного внесення (врозкид або локально) і припосівного внесення, а так само для позакореневого підживлення під зернові, картоплю, цукровий буряк і інші культури.

    Як використовувати добриво нітроамофоска?

    Нітроамофоска — універсальне добриво. Воно широко застосовується на всіх типах ґрунтів. За основного способу використання на важкосуглинистих ґрунтах нітроамофоску доцільно вносити з осені під зяблеву оранку, а на ґрунтах легкого гранулометричного складу для запобігання втрати нітратного азоту — навесні.

    Для чого застосовується нітроамофоска?

    Нітроамофоска — універсальне комплексне добриво. Воно широко застосовується на всіх типах ґрунтів і для різних сільськогосподарських культур.

    Нітроамофоска вплив на різні види ґрунтів

    Нітроамофоску застосовують на всіх типах ґрунтів. На дерново-підзолистих ґрунтах внесення нітроамофоски забезпечує максимальну ефективність в лісостеповій зоні, на посівах цукрових буряків, зернових, картоплі, льону.

    Нітроамофоска норми внесення для городніх культур

    У приватних господарствах керуються наступним нормами:
    картопля і томати — 20 г / м2;
    смородина і аґрус — 70 г на 1 кущ;
    ожина і малина — 40 г / м2;
    плодові дерева — 90 г навколо стовбура.

    Нітроамофоска норми внесення для польових культур

    Залежно від технології вирощування наводимо орієнтовні норми внесення нітроамофоски 16:16:16 під деякі польові культури при основному внесенні:
    ярі зернові- 190-280 кг / га;
    кукурудза — 270-560 кг / га;
    озимі зернові — 220-460 кг / га;
    соняшник — 200-560 кг / га;
    буряк — 560-750 кг / га;
    ріпак — 375-560 кг / га та ін.

    Нітроамофоска для садів

    У приватних господарствах керуються наступним нормами:
    картопля і томати — 20 г / м2;
    смородина і аґрус — 70 г на 1 кущ;
    ожина і малина — 40 г / м2;
    плодові дерева — 90 г навколо стовбура.

    Нітроамофоска клас небезпеки

    Нітроамофоска не токсична, не вибухонебезпечна, по ГОСТу 12.1.005 відноситься до 3-го класу небезпеки.

    Нітроамофоска запобіжні заходи

    З огляду на те, що агрохімікат відносять до вибухонебезпечних речовин, необхідно виключити його нагрівання. Для зберігання підходять холодні склади з цегли та бетону, температура повітря — до 30 градусів, вологість — до 50%. Добриво не зберігають з іншими речовинами, щоб уникнути реакції з несприятливими наслідками, включаючи займання і вибух. Заборонено застосовувати в приміщенні, де зберігається NPK, нагрівальні електроприлади і розводити вогонь.

    Нітроамофоска траспортування

    Для транспортування використовується виключно наземний транспорт.

    Нітроамофоска зберігання

    Термін зберігання становить півроку, далі добриво втрачає властивості, при цьому небезпека підвищується.

    Нітроамофоска фасування

    В Україні нітроамофоску можна купити в упаковці від 1 кг

    Нітроамофоска перевезення

    Для транспортування використовується виключно наземний транспорт.

    (5 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    Mixture-RKD NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    688 USD/т грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 16:16:16+6

    азоту - 16%

    фосфатів - 16%

    калію - 16%

    сірки - 6%

    Країна:Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    запитуйте грн./т. - FCA - Бахмач

    14800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    8200 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска (ДАФК, NPK 10:26:26+1,5)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    19500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    18100 грн./т. грн./т. - СРТ - станція

    Карбамід (сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    12600 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    12500 грн./т. грн./т. - EXW - насип ОПЗ

    КАС N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    запитуйте грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    10260 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    858 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    607 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    6500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    13500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Може бути цікаво

    14.09.2020
    29.04.2021
    14.09.2020

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: