Замовити товар

  Замовлення


   Задайте питання

    Система удобрення пшениці озимої

    27.12.2020

     

    Підготовка насінняMIXTURE-RDK  10-03-03+20S+0,5B; MIXTURE-RDK  8-17-02+7S+Mе; MIXTURE-RDK  12-9-5+Ме; MIXTURE-RDK  4-16-16+1(2)S+Mg+Zn; MIXTURE-RDK  10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn
    Основне удобренняНАФК, ДАФК, суперфосфат, тукосуміші, амофос, діамофос, калій хлористий,

    MIXTURE-РКД 10:20:20+8

    MIXTURE-РКД 8:19:29+3

    MIXTURE-РКД 3:18:18;

    MIXTURE-РКД 3:18:18+3;

    MIXTURE-РКД 4:16:16+S,Mg,Zn

    Припосівне удобренняамофос, нітрофоска, нітроамофоска, тукосуміші, суперфосфат гранульований

    MIXTURE-RKD NP 8:24

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    MIXTURE-RKD NP 9:29

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

    MIXTURE-RKD PK 0:18:18

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

    MIXTURE-RKD 10:10:10+3S

    MIXTURE-RKD 10:10:10

    MIXTURE-RKD 9:18:09

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

    ПідживленняАміачна селітра, карбамід, КАС, аміачна вода, НАФК,

    MIXTURE-RKD NP 8:24

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    MIXTURE-RKD NP 9:29

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

    MIXTURE-RKD PK 0:18:18

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

    MIXTURE-RKD 10:10:10+3S

    MIXTURE-RKD 10:10:10

    MIXTURE-RKD 9:18:09

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

     

    Попередники

    Проблема коротких сівозмін в Україні існує повсюди. В деяких господарствах практикують 4-5-річну сівозміну, а десь вдаються навіть до 2-річної (пшениця — соняшник, наприклад). Лише одиниці дотримуються рекомендованих 7-9-пільних систем обороту культур. Відповідно часто виникають ситуації, коли саме озима пшениця як одна із найстабільніших у сівозміні стає оптимальним попередником для багатьох культур. А от для самої пшениці вибір попередника дещо складніший. Відмінними попередниками під озиму пшеницю можна вважати чорний та зайняті пари, бобові культури, крім сої, багаторічні бобові трави. Добрими попередниками є озимий ріпак, рання соя, рання картопля та цукровий буряк перших строків сівби, кукурудза на силос, овочі та інші просапні культури, льон, гречка. Задовільними попередниками є кукурудза та соняшник ранніх термінів збору, соя, сорго.

    Рекомендації вчених щодо насичення сівозміни пшеницею озимою полягають у тому, що повернення пшениці на те саме поле має відбуватися не раніше ніж через 2 роки. Інакше буде спостерігатись загальне зниження продуктивності сівозміни. Відповідно відсоток насичення сівозміни пшеницею має складати не більше 30%.

    Система удобрення пшениці озимої

    Серед зернових колосових культур пшениця озима найвибагливіша до умов живлення. За вегетацію вона проходить XII етапів органогенезу, кожен з яких характеризується відповідними вимогами до умов мінерального живлення. Незважаючи на невелику масу рослин пшениці озимої в осінній період, важлива роль у створенні оптимальних умов їх розвитку в цей час належить наявності та правильному співвідношенню між рухомими сполуками елементів живлення в ґрунті. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов і сортів на кожну тонну зерна і відповідну масу соломи пшениця озима виносить з ґрунту, кг: N – 25–35, Р2O5 – 10–12, К2O – 20–30, S – 2, MgO – 3, CaO – 0.5 та мікродобрива, г:  Zn – 29, Mn – 40, Cu – 5.

    На ранніх стадіях росту й розвитку, коли відбуваються закладання колосу, його диференціація та утворення колосків, має бути оптимальне співвідношення між азотом і фосфором. Достатня кількість азоту в цей період позитивно впливає на величину врожаю. Тому на бідних ґрунтах або після непарових попередників частину загальної норми азотних добрив потрібно вносити восени. Нестача азоту в інші періоди на величину врожаю впливає меншою мірою.

    Пшениця озима чутлива до реакції ґрунтового розчину. Найліпше вона росте і розвивається на ґрунтах із рН 6–7, тому добре реагує на вапнування ґрунту. У розвитку пшениці озимої виділяють два критичні періоди забезпеченості рослин елементами живлення: перший – від появи сходів до припинення осінньої вегетації, коли рослини досить чутливі до нестачі азоту та фосфору; другий – від початку відновлення весняної вегетації до виходу в трубку, коли рослини досить чутливі до нестачі азоту.

    В комплексі заходів для розроблення технології вирощування пшениці озимої у певних ґрунтово-кліматичних умовах вирішальну роль насамперед відіграють азотні добрива. Нестача азоту в живленні пшениці озимої сильно знижує урожай та його якість, насамперед через зниження вмісту білка. У разі сівби пшениці без внесення добрив після зайнятих парів і непарових попередників сходи мають блідо-зелений колір, що свідчить про низький вміст у рослинах хлорофілу. Процес кущіння гальмується або зовсім припиняється за сильного дефіциту елементів живлення пшениці. Всі життєво важливі процеси в рослинах ослаблені, вони погано перезимовують і часто гинуть.


    Фото 1 і 2. Прояв нестачі азоту на рослинах пшениці озимої

    Зазвичай зернові культури засвоюють азот у такій динаміці, %: проростання і сходи – 8, кущіння – 28, вихід у трубку – 36, колосіння і цвітіння – 12, наливання зерна – 16 (рис.1).


    Рис. 1 Споживання азоту рослинами пшениці озимої за фазами розвитку

    Як доводить практичний досвід, за допомогою простого збільшення норми азотних добрив не вдається істотно підвищити продуктивність пшениці озимої. В силу своїх біологічних особливостей вона не витримує високих доз азотних добрив, які вносять до початку сівби. Це змушує проводити підживлення в період найбільшої потреби рослин в азоті. Чим вища норма азотних добрив, тим більше уваги потрібно приділяти технології їх застосування і розподілу по площі поля з урахуванням потреби рослин в азоті за періодами вегетації.

    Проблема оптимізації азотного живлення включає вирішення двох завдань: оптимальний розподіл визначеної норми добрив на кілька строків внесення і розроблення методики встановлення оптимальних доз азоту з урахуванням ґрунтово- кліматичних умов, попередників і сортових особливостей.

    Строки внесення та норми добрив

    Під час складання системи удобрення пшениці озимої важливо знати умови її вирощування. В жодному випадку не можна допускати переважання азотного живлення над фосфорним і калійним у період росту пшениці. Залежно від типу грунту рекомендовано наступні норми добрив в діючій речовини, кг: чорнозем типовий — N 80-130 P 60-90 K 60-90; темно-сірий -N 80-130 P 60-90 K 60-90; сірий-лісовий — N 90-140 P 60-90 K 60-110; чорнозем звичайний і південний — N 90-110 P 60-90 K 40-80. При вирощуванні пшениці озимої проводять основне, припосівне удобрення і підживлення.

    Основне внесення

    Фосфорні і калійні добрива вносять під зяблевий обробіток грунту. Для вирішення питання про внесення азоту в основне удобрення існує єдина думка: на ґрунтах з низьким вмістом його мінеральних форм (менш як 20 мг/кг орного шару ґрунту) вносять 20–30 кг/га азоту. При встановленні доцільності осіннього внесення азотних добрив враховують чинники, наведені в табл. 1.

    Таблиця 1. Критерії для встановлення доцільності осіннього внесення азотних добрив під озимі зернові культури (Н. Schonberger, 2006)

    Передумова вирощуванняВнесення азотних добрив
    доцільненедоцільне
    ПопередникКілька років підряд зернові культури, високий урожай, низька доза пізнього підживленняБобові, картопля, один раз зернові, низький урожай після високої дози пізнього підживлення
    Органічні добриваУдобрення соломоюГній або рідкий гній, удобрення соломою + азот мінеральних добрив
    Обробіток ґрунтуПоверхневий обробіток, пізня передпосівна оранка без ущільненняРетельний обробіток стерні; завчасна передпосівна оранка
    Структура ґрунтуПогана, незріла, досить ущільнена і брилистаДуже добра стиглість, грудочкуватість
    Умови сівбиНесприятливі, досить мокре або сухе насіннєве ложеОптимально осілий ґрунт
    Строк сівби2–3 тижні після регіонального оптимальногоОптимальний для регіону
    Осіння погодаДосить волога і холоднаМ’яка, з достатньою кількістю опадів

    Під основний обробіток рекомендовано використовувати такі варіанти удобрення:

    ДАФК 9:25:25+2; ДАФК 9:26:26 (250-350 кг/га)

    MIXTURE-РКД 10:20:20+8 (300-400 кг/га)

    MIXTURE-РКД 8:19:29+3 (250-300 кг/га)

    MIXTURE-РКД 3:18:18; MIXTURE-РКД 3:18:18+3; MIXTURE-РКД 4:16:16+S,Mg,Zn (350-400 л/га)

    Після  трав: MIXTURE-РКД 0:21:22; MIXTURE-РКД 0:18:18 (450-500 л/га)

    На грунтах з високим К: Амофос, Диамофос (150-200 кг/га); MIXTURE-РКД 9:27:0; MIXTURE-РКД 9:24:0 (300-350 л/га); MIXTURE-РКД 9:29:0 (250-300 л/га); MIXTURE-РКД 8:17:0,2 (350-400 л/га), MIXTURE-РКД 5:20:5 поверхнево, інжекторно.

    Припосівне внесення

    Припосівне внесення добрив є важливим заходом у системі удобрення пшениці озимої, оскільки сприяє забезпеченню рослин елементами живлення, особливо фосфором на початку розвитку. Слабка коренева система пшениці на початку вегетації нездатна засвоювати достатню кількість фосфору з ґрунту. Тому внесені в рядки фосфорні добрива більш позиційно доступні для рослин і сприяють посиленню росту кореневої системи та надземної маси рослин, підвищенню вмісту цукрів, що в подальшому визначає стійкість рослин до несприятливих умов перезимівлі. Особливо ефективне внесення фосфору під час сівби пшениці озимої після чистого пару, бобових багаторічних трав, зернобобових культур. Рекомендовано використовувати наступні варіанти удобрення:

    НАФК 16:16:16(60-80 кг/га), локально

    MIXTURE-РКД 10:10:0; MIXTURE-РКД 9:18:9 (20-40) л/га InFurrow

    MIXTURE-РКД РКД  8:24:0; MIXTURE-РКД 9:27:0 (10-30 л/га) InFurrow

     Підживлення

    Загальноприйнятим прийомом у системі удобрення пшениці озимої є азотне ранньовесняне підживлення. Але за необхідністью проводять підживлення восени, якщо пшеницю сіють на бідних грунтах по гірших попередниках. Ранньовесняні підживлення пшениці азотом сприяють посиленому надходженню в рослини елементів живлення добрив, насамперед фосфору, активізують біохімічні процеси в рослинах, що, у свою чергу, пришвидшує процес кущіння, розвиток колоса і наливання зерна. Тому цей прийом завжди дає стійкі прирости врожаю. Він обов’язковий на зріджених посівах зі слабкорозвиненими рослинами. Також підживлення азотом проводять у фази виходу в трубку і колосіння.

    Ефективність позакореневого підживлення пшениці озимої азотом залежить від вмісту його в листках, впливу різних кліматичних чинників, запасів у ґрунті рухомих сполук елементів живлення під час формування зерна та неоднаковим ступенем реутилізації азоту рослинами різних сортів. Крім аміачної селітри навесні можна вносити КАС або РКД. При цьому краплі КАС мають бути великими, щоб вони стікали з листків рослин і не обпікали їх. Для цього обприскувачі обладнують розпилювачами з великими отворами або штангами з гнучкими розливними трубочками, шоб розчин виливався на поверхню ґрунту, що особливо важливо на зріджених посівах.

    При підживленні рекомендовано застосовувати наступні варіанти удобрення:

    1.Осіннє: N 20-80 кг/га.

    КАС + РКД 8:17:0,2+МЕ; 4:16:16+Mg, Zn (20-30 л/га) поверхнево.

    2.Ранньо-весняне (IV етап) N 40-60;

    NH4NO3 (120-180 кг/га)

    (NH4)2SO4 (200-300 кг/га)

    СО(NH2)2 (90-130 кг/га)

    КАС(S) (160-250 л/га) Поверхнево інжекторно

    КАС (120-220 л/га) + MIXTURE-РКД 10:10:10+Mg,S,Zn; 4:12:12+S (10-30 л/га) інжекторно.

    3. Вихід в трубку (VI-VII етап)

    КАС (20-40 л/га) + РКД 10:18:4+Mg,Zn; 12:9:5 (80-150 л/га) 8-15 л/га прикоренево

    4. Колосіння.

    КАС, СО(NH2)2 5-8 % розчин + РКД 8:17:0,2+МЕ (10-15 л/га) позакоренево

    Таблиця 2. Система удобрення пшениці озимої

    Типи грунтівНорма внесення NPK кг/га д.р.Основне удобренняПрипосівне удобренняПідживлення, в т.ч. позакореневі
    (доза NPK кг/га д.р., форма добрив)
    Чорнозем типовий N 80-130;

    P2O5 60-90;

    K2O 60-90

    30-40:50-80:50-80

    ДАФК 9:25:25+2; ДАФК 9:26:26 (250-350 кг/га)

    10:20:20+8 (300-400 кг/га)

    8:19:29+3 (250-300 кг/га)

    MIXTURE-РКД 3:18:18; 3:18:18+3; 4:16:16+S,Mg,Zn (350-400 л/га)

    Після  трав:

    M-РКД 0:21:22; 0:18:18 (450-500 л/га)

    На грунтах з високим К:

    Амофос, Диамофос (150-200 кг/га); M-РКД 9:27:0; 9:24:0 (300-350 л/га); 9:29:0 (250-300 л/га); 8:17:0,2 (350-400 л/га) 5:20:5 поверхнево, інжекторно.

    НАФК 16:16:16

    (60-80 кг/га), локально

    MIXTURE-РКД 10:10:0; 9:18:9 (20-40 л/га

    РКД  8:24:0; 9:27:0 (10-30 л/га)

    In-Furrow

    1.       Осіннє: N 20-80 кг/га.

    КАС + РКД 8:17:0,2+МЕ; 4:16:16+Mg, Zn (20-30 л/га) поверхнево.

    2. Ранньо-весняне (IV етап)

    N 40-60;

    NH4NO3 (120-180 кг/га)

    (NH4)2SO4 (200-300 кг/га)

    СО(NH2)2 (90-130 кг/га)

    КАС(S) (160-250 л/га)

    Поверхнево інжекторно

    КАС (120-220 л/га) + MIXTURE-РКД 10:10:10+Mg,S,Zn; 4:12:12+S (10-30 л/га) інжекторно.

    3. Вихід в трубку (VIVII етап)

    КАС (20-40 л/га) + РКД 10:18:4+Mg,Zn; 12:9:5 (80-150 л/га) 8-15 л/га прикоренево

    4, Колосіння.

    КАС, СО(NH2)2 5-8 % розчин + РКД 8:17:0,2+МЕ (10-15 л/га)

    позакоренево

    Темно-сірий N 80-130;

    P2O5 60-90;

    K2O 60-90

    Сірий лісовий N 90-140;

    P2O5 60-90;

    K2O 60-110

    Чорнозем звичайний і південний N 90-110;

    P2O5 60-90;

    K2O 40-80

     

    Розрахунок норм добрив в діючій речовині на основі забезпеченості рослин елементами живлення.

    Норми добрив коригують на основі агрохімічних картограм ґрунту, в яких зазначено забезпеченість рослин елементами живлення на кожному полі (або його частині). Вона може бути дуже низькою, низькою, середньою, підвищеною, високою і дуже високою. Для уточнення рекомендованих норм добрив їх множать на відповідний поправковий коефіцієнт (див. табл.3), який розраховано для ґрунтів із середніми показниками потенційної родючості.

    При цьому норму азотних добрив коригують із використанням картограм забезпеченості рослин фосфором, оскільки він найчастіше знаходиться в мінімумі, а норми фосфорних і калійних коригують відповідно до даних картограм забезпеченості рослин фосфором і калієм на певному типі ґрунту.

    Таблиця 3. Рекомендована норма добрив для пшениці озимої з урахуванням поправкових коефіцієнтів за ступенем забезпеченості рослин елементами живлення

    Тип грунту — чернозем типовий і грунт темно-сірий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 80-130 P 60-90 K 60-90 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живленняПоправковий коефіціентРекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добривДля фосфорних добривДля калійних добривNPK
    Дуже низький1,3-1,51,3-1,51,3-1,5100-17080-12080-120
    Низький1,21,01,195-15560-9065-100
    Середній1,01,00,980-13060-9055-80
    Підвищений0,70,70,5-0,655-9040-6030-45
    Високий0,50,60,540-6535-5530-45
    Дуже високий
    Тип грунту — сірий лісовий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 90-140 P 60-90 K 60-110 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живленняПоправковий коефіціентРекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добривДля фосфорних добривДля калійних добривNPK
    Дуже низький1,3-1,51,3-1,51,3-1,5135-21090-13590-165
    Низький1,21,01,1110-17060-9065-120
    Середній1,01,00,990-14060-9055-100
    Підвищений0,70,70,5-0,665-10040-6030-55
    Високий0,50,60,545-7035-5530-55
    Дуже високий
    Тип грунту — чорнозем звичайний та південний; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 90-110 P 60-90 K 40-80 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живленняПоправковий коефіціентРекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добривДля фосфорних добривДля калійних добривNPK
    Дуже низький1,3-1,51,3-1,51,3-1,5135-16590-13560-120
    Низький1,21,01,1110-13060-9045-90
    Середній1,01,00,990-11060-9035-70
    Підвищений0,70,70,5-0,660-7540-6020-40
    Високий0,50,60,545-5535-5520-40
    Дуже високий
    (1 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    Mixture-RKD NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    688 USD/т грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 16:16:16+6

    азоту - 16%

    фосфатів - 16%

    калію - 16%

    сірки - 6%

    Країна:Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    запитуйте грн./т. - FCA - Бахмач

    14800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    8200 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска (ДАФК, NPK 10:26:26+1,5)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    19500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    18100 грн./т. грн./т. - СРТ - станція

    Карбамід (сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    12600 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    12500 грн./т. грн./т. - EXW - насип ОПЗ

    КАС N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    запитуйте грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    10260 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    607 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    858 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    6500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    13500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна, Румунія, Болгарія, Грузія

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    9900 грн./т грн./т. - EXW - Дніпряни

    9600 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси, Рівне,Сєвдон

    запитуйте грн./т. - EXW - Херсон

    запитуйте грн./т. - EXW - Херсон

    Може бути цікаво

    03.10.2020

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: