Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Азото-фосфорно-калійне NPKS 7-20-30+3

    загального азоту - 7%

    загальних фосфатів - 20%

    калію в перерахунку на К2О - 30%

    сірки - 3%

    води - 1.5%

    Країна: Білорусь

    Фасування: Біг беги, гранульоване

    21500 грн./т. - станція

    21500 грн./т. - Черкаси

    Діамофоска (ДАФК, NPK 10:26:26+1,5)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна: Марокко

    Фасування: Біг беги, гранульоване

    24500 грн./т. - Херсон

    за запитом - Черкаси

    NPK 9:25:25

    азоту - 9%

    фосфатів - 25%

    калію - 25%

    сульфатів - 1%

    води - 1.8%

    Країна: Білорусь

    Фасування: Биг беги, гранулированное

    23500 грн./т. - станція

    23500 грн./т. - Черкаси

    Показати всi

    Крім односторонніх мінеральних добрив, що містять лише один основний елемент живлення (азот, фосфор або калій), тукова промисловість випускає також комплексні мінеральні добрива. Це можуть бути як одинарні солі з різними елементами живлення, так і їх композиції з двох (N + Р, N + К, Р + К) або трьох (N + Р + К) елементів живлення. Чим більший загальний вміст діючої речовини в добриві, тим воно цінніше. Крім того, до складу добрив можуть входити сірка, магній, мікроелементи.

    Залежно від способу виготовлення комплексні добрива поділяють на три основних види: змішані, складнозмішані і складні. Промисловість випускає також рідкі (РКД) і суспендовані (СРКД) комплексні добрива.

    Виготовлення комплексних добрив економічно вигідніше, оскільки на практиці вносять одночасно не один елемент живлення, а два і більше, тоді як роздільне внесення кожного добрива потребує додаткових витрат коштів і відповідних затрат праці.

    Змішані добрива

    Змішані добрива виготовляють механічним змішуванням двох чи більшої кількості односторонніх чи комплексних добрив. Цей захід вживають тоді, коли потрібно одночасно внести на одне поле кілька елементів живлення, а комплексних добрив з необхідним співвідношенням елементів живлення у господарстві немає. При цьому скорочуються витрати на внесення добрив, а їх агрономічна ефективність прирівнюється до роздільного внесення.

    Змішані добрива легко виготовляти в необхідних концентраціях і співвідношеннях елементів живлення з урахуванням потреби в них різних культур за результатами агрохімічного аналізу певного ґрунту.Саме цим вони відрізняються від складних добрив, що зазвичай мають сталий склад.

    Тукосуміші готують із різними співвідношеннями елементів живлення, при чому кожен елемент може входити до складу суміші у вигляді різних компонентів, наприклад азот – у вигляді нітрату амонію, карбаміду, фосфату амонію. Залежно від форм змішуваних добрив загальний вміст елементів живлення в тукосуміші може змінюватися в широких межах – від 25–30 % при використанні суперфосфату гранульованого, аміачної селітри або сульфату амонію до 40 % і більше в сумішах на основі суперфосфату подвійного, карбаміду, амофосу та інших концентрованих добрив.

    При змішуванні добрив слід дотримуватися певних правил, порушення яких може призвести до зниження ефективності добрив унаслідок їх зволоження, злежування, сегрегації (розшарування компонентів суміші), втрат елементів живлення, переходу їх у важкодоступні для рослин форми. Під час добору компонентів потрібно враховувати можливу їх хімічну взаємодію.

    Унаслідок перебігу небажаних хімічних процесів між добривами можливі втрати елементів живлення (газоподібні або через ретроградацію в незасвоювану форму) і погіршення фізичних властивостей добрив. Не можна завчасно змішувати суперфосфат з аміачною селітрою, оскільки при цьому утворюється досить гігроскопічний нітрат кальцію. Суміш швидко зволожується, зокрема в умовах підвищеної вологості повітря, і перетворюється на липку тістоподібну масу. Тому аміачну селітру із суперфосфатом можна змішувати лише у суху погоду безпосередньо перед внесенням у ґрунт.

    У разі змішування суперфосфату із сульфатом амонію суміш спочатку розігрівається і зволожується, а через деякий час після утворення гіпсу цементується, тому її перед внесенням у ґрунт потрібно подрібнювати і просіювати.

    Не рекомендується змішувати амонійні добрива з лужними, оскільки можливі втрати азоту у вигляді аміаку. Якщо компонентом змішаних добрив є карбамід, слід враховувати його високу реакційну здатність, особливо в сумішах з хлоридами. При цьому утворюється гігроскопічний хлорид амонію, що призводить до злипання і злежування суміші.

    Складнозмішані добрива

    Складнозмішані добрива виготовляють «мокрим» способом, змішуючи порошкоподібні мінеральні добрива з аміакатами, різними кислотами та іншими азото-, фосфоро- та калієвмісними продуктами. Внаслідок механічного змішування компонентів і хімічних реакцій утворюється суміш з різними співвідношенням і вмістом елементів живлення. У процесі виробництва до складу таких добрив можуть бути введені мікроелементи, деякі пестициди, стимулятори росту тощо.

    На основі аміачної селітри, сульфату амонію, суперфосфату, водного розчину аміаку, сірчаної кислоти виготовляють складнозмішані добрива: добриво мінеральне NP, добриво мінеральне NPK, добриво складне азотно-фосфорне різних марок: 5-10-10, 5–10–20, 5–20–20, 8-16-16, 16-16-16, 8-24-0, 12-12-12 та ін.

    До складнозмішаних добрив належать також двокомпонентні азотно-фосфорні і фосфорно-калійні добрива, виготовлені з нітрату амонію, суперфосфату і калію хлористого пресуванням шихти цих компонентів. Вміст азоту і фосфору в них однаковий – по 20 %, або фосфору і калію – по 14 %.

    Складні добрива

    Комплексні складні добрива мають підвищений вміст елементів живлення, тому перевезення, зберігання і внесення їх у ґрунт порівняно з односторонніми знижують виробничі витрати на 10–15 %, елементи живлення розподіляються в ґрунті рівномірніше.

    Складні добрива виробляють за єдиним технологічним процесом, що забезпечує наявність у кожній молекулі, кристалі або гранулі не менше ніж двох елементів живлення. До складних добрив відносять нітрофос і нітрофоску, азофос і азофоску,. сульфоамофос, нітроамофос, нітроамофоску, амофос, діамофос, нітродіамофос, діамофоску, агрофоску, амофосфат, карбоамофос і карбоамофоску, поліфосфат амонію, фосфати і поліфосфати карбаміду, метафосфат калію, суперфоску, калійна селітру, монофосфат калію та магній-амонійфосфат.