Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Мікродобрива

    29.04.2021

    Мікродобрива — поживні речовини, що містять різні мікроелементи, необхідні рослинам для успішного росту і розвитку.  Мікродобрива поділяються залежно від мікроелементів які входять до його складу.

    Джерела поповнення грунту мікроелементами — органічні добрива, мінеральні добрива та чисті хімічні солі. Способи внесення залежать від ступеня забезпеченості грунтів мікроелементами. 

    Види мікродобрив

    У багатьох грунтово-кліматичних зонах при тривалому використанні високих доз мінеральних добрив виникає необхідність у використанні різних мікродобрив. Особливо гостро питання про застосування мікродобрив стоїть на осушених торф’яних ґрунтах, зрошуваних землях, на грунтах легкого механічного складу.

    Мікродобрива розрізняють за складом мікроелементів. Найбільш поширені в рослинництві борні, марганцеві, молібденові, цинкові і мідні добрива. Розширюється сфера застосування хелатних форм мікродобрив.

    Борні мікродобрива

    Борні мікродобрива — поживні речовини, що містять бор. Цей елемент необхідний рослинам протягом усього життя. Він не здатен реутілізуватися в рослинах. Це призводить до того, що бор особливо необхідний молодим, зростаючим органам. Його нестача призводить до захворювання і відмирання точок росту. Дуже важлива роль бору на вапнованих дерново-підзолистих грунтах, оскільки вапнування зменшує доступність бору для рослин. Посилюють потребу в борі і калійні добрива.

    Надлишок бору викликає у рослин токсикоз, виникає так званий опік нижніх листів і проявляється крайовим некрозом.

    Як добриво застосовують борну кислоту і комплексні бормісткі добрива.

    Борна кислота (Н3ВО3) — дрібнокристалічний порошок білого кольору. Містить 17,3% бору. Добре розчиняється у воді. Застосовують для передпосівної обробки насіння і позакореневих підживлень. 

    Бура — натрієва сіль борної кислоти. Містить 11% бору.

    Боросуперфосфат — простий суперфосфат з вмістом водорозчинного бору 0,2% і подвійний (з вмістом бору 0,4%).

    Бормагнієві добрива — джерело бору і магнію. Зміст бору — не менше 2,3%.

    Мідні мікродобрива

    Мідні мікродобрива — поживні речовини, що містять мідь в формі, доступній для рослин. Роль міді в рослинах визначена її присутністю в складі мідьмістких білкових з’єднань і ферментів. Під впливом міді прискорюється дозрівання врожаю, знижується ймовірність захворювання на різні грибковими захворюваннями: борошнистою росою, плямистістю листя, паршею, чорною ніжкою, фітофторозом.

    Рослини відчувають нестачу міді на нейтральних і слабо лужних грунтах, а також при підвищенні доз азотних добрив.

    Найбільш ефективні мідні добрива на торф’яно-болотних грунтах, дерново-підзолистих грунтах заболочених і легкого гранулометричного складу. Найбільше на мідь відгукуються ячмінь, овес, пшениця, льон, коренеплоди, луговий конюшина, кормова і цукровий буряк, плодово-ягідні і багато овочеві культури. 

    Як мідні добрива використовуються сульфат міді, піритні недогарки, порошок, що містить мідь.  Розроблено технологію отримання КАС з вмістом міді 0,5 і 0,05%. 

    Сульфат міді (мідний купорос) CuSO4 х 5H2O — 23,4-24,9% міді. Являє собою кристалічний порошок сіро-блакитного кольору, що володіє високою розчинністю у воді. Мідний купорос застосовується для передпосівної обробки насіння, позакореневої підгодівлі різних сільськогосподарських культур. Ефективність мідних підгодівель зростає в посушливі роки. 

    Хлористий калій з міддю містить 0,7% міді. 

    Амофос з міддю містить 0,9% міді. 

    КАС з вмістом міді 0,5 і 0,05% Cu, використовується для основного внесення і підгодівлі. 

    Піритні недогарки — місцеве мідне добриво, 0,2-0,3% міді. Вносяться один раз в 4-5 років восени під зяблеву оранку або навесні під передпосівну культивацію.

    Цинкові мікродобрива

    Цинкові мікродобрива — удобрювальні речовини, що містять цинк. Цей елемент входить до складу 30 ферментів, бере участь в білковому і фосфорному обміні, синтезі аскорбінової кислоти, ростових речовин і тіаміну, підвищує водоутримуючу силу рослин.

    Недолік цинку є причиною порушення вуглеводного обміну і затримки утворення крохмалю, сахарози і хлорофілу. Найпоширенішим цинковим мікродобривом є сірчанокислий цинк (Zn SO4 х 7 Н2О). Відпрацьовано технологію отримання амофосфата і амофосу, що містять 1,5% Zn. 

    Сірчанокислий цинк (ZnSO4 х 7Н2О) містить 21-23% цинку. Застосовують для кореневого підживлення та обробки насіння. 

    Молібденові мікродобрива

    Молібденові мікродобрива — поживні речовини, що містять молібден. Цей елемент входить до складу нітратредуктази і бере участь у відновленні нітратів, а також нітрогенази, що грає основну роль у фіксації атмосферного азоту вільно мешкаючими і бульбочковими бактеріями. Недолік молібдену гальмує процес відновлення нітратів в рослинах, що призводить до зниження врожаю і погіршення його якості. Вапнування кислих грунтів призводить до мобілізації грунтового молібдену. 

    Найбільш поширеними молібденовими мікродобривами є молібдат амонію ((NH4) 6Мо7О244Н2О), молібдат амонію — натрію, відходи електролампової промисловості.  Розроблено технології отримання амофосу і амофосфату з вмістом 1,4% молібдену. 

    Молібдат амонію (NH4) 6Мо7О24 4Н2О містить 50-52% Мо. Застосовується для обробки насіння бобових трав, позакореневого підживлення зернобобових, кормових і цукрових буряків. 

    Молібдат амонію-натрію містить 36% Мо. 

    Відходи електролампової промисловості містять 12% Мо. 

    Амофос і амофосфат з молібденом (1,4% Мо) використовуються для основного і припосівного добрива під овочі, зернобобові, насінники бобових трав. Норми цих добрив встановлюються по фосфору.

    Марганцеві мікродобрива

    Марганцеві мікродобрива — поживні речовини, що містять марганець. Необхідність цього елемента обумовлена ​​його активною участю в окисно-відновних реакціях, у фотосинтезі та інших життєво важливих для рослини процесах.  Недолік марганцю, як і його надлишок, негативно впливає на ріст і розвиток рослин. Як добриво застосовуються сірчанокислий марганець, марганізірованний суперфосфат, марганізірованная нітрофоска, марганцеві шлами.

    Марганець сірчанокислий пятіводний — сіромістке марганцеве добриво (MnSO4 х 5H2O). Застосовується як в основний прийом одночасно з основними добривами, так і в якості підгодівлі. 

    Марганізований суперфосфат — добриво у вигляді гранул світло-сірого кольору. Містить 1-2% марганцю. Отримують шляхом додавання при грануляції до порошкоподібного суперфосфату 10-15% марганцевого шламу. Застосовується так само, як і суперфосфат. 

    Марганізірованная нітрофоска містить 0,9% марганцю. Добре засвоюється рослинами. Отримують при додаванні в нітрофоску марганцевого шламу. Застосовують так само, як звичайну нітрофоску. 

    Марганцевий шлам містить від 10-17% марганцю, являє собою відходи марганцевого виробництва. Крім того, містить 20% кальцію і магнію, 25-28% кремнекислоти, 8-10% полуторних оксидів і невелика кількість фосфору. Марганцеві шлами ефективно застосовуються в якості основного добрива одночасно з азотно-калійно-фосфорними добривами. 

    Кобальтові мікродобрива

    Кобальтові мікродобрива — поживні речовини, що містять кобальт. Цей хімічний елемент бере активну участь в процесі фіксації атмосферного азоту бульбами бобових і небобових рослин. Насиченість кобальтом рослинної продукції для тваринництва має велике значення, оскільки відсутність кобальту в кормах менше 0,07 мг на 1 кг сухого сіна викликає акобальтоз, зниження продуктивності і навіть загибель тварин.

    Як кобальтове добриво використовують сірчанокислий кобальт і хлористий кобальт. 

    Сірчанокислий кобальт CoSO4. 7 (H2O) — рожево-червоні кристали, повільно розчинні у воді. Застосовується для підживлення рослин протягом вегетаційного періоду, а також для передпосівної обробки насіння. 

    Хлористий кобальт CoCl2. 6 (H2O) — червоно-фіолетові кристали, легко розчинні у воді і в етиловому спирті. Застосовується для підживлення рослин протягом вегетаційного періоду, а також для передпосівної обробки насіння.

    Йодовмісні мікродобрива

    Йодовмісні мікродобрива — поживні речовини, що містять йод. Цей елемент має стимулюючу дію на ріст і розвиток рослин. Йод міститься в багатьох базових мінеральних і органічних добривах: фосфоритному борошні, суперфосфаті, сернокислом амонії, хлористому калії, гної, торфі, золі і інших. Для вегетаційної підгодівлі і передпосівної обробки насіння використовується розчин кристалічного йоду.  В даний час розроблений ряд добрив, що містять йод. 

    Ванадій вмісні мікродобрива

    Ванадій вмісні мікродобрива — поживні речовини, що містять ванадій. Важливість цього елементу в житті рослин незаперечна. Як ванадий вмісні добрива застосовуються метаванадата натрію, ванадат амонію. Крім того, розроблено низку добрив, що містять поряд з іншими важливими мікроелементами і ванадій. 

    Метаванадата натрію (ванадієвої кислоти (HVO3) натрієва сіль двухводного) (NaVO3) — однорідна субстанція жовтого кольору або білий порошок. Застосовується в якості підгодівлі або для передпосівної обробки насіння. 

    Метаванадата амонію (NH4VO3) являє собою неорганічну сполуку у вигляді солі аміаку і метаванадіевой кислоти, має вигляд жовтуватих або чисто білих кристалів, добре розчинних у воді.  Може застосовуватися в основне внесення і для вегетаційної підгодівлі. Необхідно суворо дотримуватися вказівок виробника щодо застосування.

    Хелатні мікродобрива

    Хелатні мікродобрива — поживні речовини, виготовлені на основі комплексонатов (хелатів) металів. Вони являють собою висококонцентровані водні розчини 1-гідроксіетілідендіфосфонатов і інших комплексних солей металів: Fe3 +, Mn2 +, Zn2 +, Cu2 +, Co2 +, Mo6 + і В3 +. Концентрація комплексонатов в розчині досягає 200 г / л. Вміст мікроелементів — 3-6% маси. Хелатні добрива мають цілу низку переваг у порівнянні з традиційними мікродобривами:

    • Не токсичні.
    • Стійкі у всьому діапазоні кислотності ґрунтів.
    • Сумісні з усіма мінеральними добривами.
    • Практично не зв’язуються грунтом.
    • Не схильні до руйнування мікроорганізмами.
    • Ефективність впливу на рослини перевищує всі інші форми мікродобрив в 2-10 разів.

    Хелатні мікродобрива (хелат заліза, хелат бору, хелат цинку та інші) містять відповідний метал в формі комплексного органічної сполуки (хелати). Застосовуються як коректори харчування для кореневих і позакореневих підживлень у відкритому і закритому грунті. Ефективність добрива залежить від точності дотримання інструкції виробника. 

    Торгові марки мікродобрив

    В теперішній час існує велика кількість марок різних мікродобрив:

    • Добрива, що містять тільки мікроелементи в різних поєднаннях.
    • Мікроелементи в сукупності з гуміновими речовинами/
    • Макродобрива, що містять один або кілька мікроелементів, і інше.

    Таке різноманіття обумовлено не примхами виробників, а різноманітністю потреб грунтів і рослин. Саме ці параметри необхідно враховувати при виборі марки мікродобрив. Крім того, в інструкції до добрива завжди вказуються всі основні відомості про нього: склад, основні сфери і час застосування, норма витрати, токсичність та інше.

    Одним з головних критеріїв у виборі добрива є надійність фірми — виробника. Користуватися сумнівними добривами сумнівних фірм (читай: підробками) може бути просто небезпечно.

    Застосування на різних типах грунтів

    Оптимальні концентрації доступних для рослин форм мікроелементів в грунті важко досяжні, оскільки багато хто з них або досить легко вимиваються з грунту, або закріплюються в ньому і стають недоступні рослинам. Створення оптимальних рівнів вмісту мікроелементів в грунтах проводиться тільки в разі крайньої генетичної бідності їх тим чи іншим мікроелементом. При цьому слід дотримуватися обережності, оскільки надмірний вміст мікроелемента може чинити негативний вплив на якість і врожай сільськогосподарських культур.

    Ґрунти поділяють на чотири групи за ступенем забезпеченості мікроелементами:

    • I група — низька забезпеченість мікроелементами;
    • II група — середньо забезпечені грунти;
    • III група — високо забезпечені мікроелементами грунти;
    • IV група — грунту з надмірним вмістом мікроелементів.

     

    Вносити мікроелементи в грунт рекомендується тільки на грунтах I групи. На середньо забезпечених ґрунтах мікроелементи вносяться шляхом передпосівної обробки насіння і позакореневих підживлень. У III і IV групах грунтів внесення мікроелементів в будь-якому вигляді категорично виключається. Для кожного зонально-кліматичного типу грунтів визначаються конкретні величини градації забезпеченості грунту тими чи іншими мікроелементами.

    Способи внесення

    Агрохімічна ефективність способів застосування мікроелементів виглядає наступним чином:

    • Внесення одночасно з макродобривами — найефективніший спосіб застосування.
    • Передпосівна обробка насіння займає друге місце.
    • Передпосівна підгодівля розташовується на третьому місці по ефективності.

    Однак через дефіцит мікродобрив, їх дорожнечу, небезпеки передозування і забруднення навколишнього середовища основними способами внесення мікродобрив залишається внесення їх в час передпосівної підготовки насіння або позакореневих підгодівель.

    Мікродобрива застосовуються при вирощуванні культур за інтенсивними технологіями.

    Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter

    (1 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    КАС, UAN N28

    азота - 28%

    карбамида - 40%

    аммиачной селитры - 30%

    Країна:Украина

    Фасовка: еврокуб, налив

    23000 грн./т. грн./т. - EXW - Черкассы

    Mixture-RKD NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Украина

    Фасовка: еврокуб, налив

    по запросу грн./т. - EXW/FCA - Черкассы

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    азота - 32%

    карбамида - 37%

    селитры - 45%

    цинка - 1%

    Країна:Украина

    Фасовка: еврокуб, налив

    по запросу грн./т. - EXW - Черкассы

    Хелат цинку (E-Zn 9%) 117 г/л

    цинку Zn (117 г/л) - 9%

    Країна:Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    7,2 USD/л грн./т. - EXW - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 16:20+10

    азота - 16%

    фосфатов - 20%

    серы - 10%

    Країна:Турция

    Фасовка: Биг беги, гранулированное

    32800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкассы

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: