Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Сучасна технологія вирощування грибів шампіньйонів

    17.11.2021

    Вирощування печериць — вигідна справа, оскільки к якісні гриби завжди мають популярністю на ринку!

    За умови правильного розрахунку технології вирощування, застосування добрив і системи захисту печериць, вони дають дуже високі врожаї і вирощування їх буде високоприбутковим!

     

     

    Зміст

    (Основні етапи вирощування печериць послідовно )

    1. Біологічні особливості печериць
    2. Культиваційні споруди для печериць
    3. Технологічний процес виробництва печериць і його основні елементи
    4. Субстрат для вирощування печериць
    5. Класична технологія приготування субстрату для печериць
    6. Закладка субстрату для печериць
    7. Термічна обробка субстрату для печериць
    8. Сорти і посадковий матеріал печериць
    9. Посів міцелію печериць і його зростання в субстраті
    10. Насипання покривного матеріалу для печериць. Догляд за культурою печериць
    11. Плодоношення печериць і збір врожаю
    12. Механізація трудомістких процесів під час вирощування печериць
    13. Основні хвороби печериць
    14. Шкідники печериць
    15. Неінфекційні хвороби печериці
    16. Система заходів щодо захисту печериць від шкідників і хвороб
    17. Прибирання і пакування печериць

    ———————

     

     

    Біологічні особливості печериць

    Печериця — це сапрофітний гриб, що складається з підземного органу — міцелію і надземного — плодового тіла. Плодове тіло печериці складається з ніжки і шапки і є органом статевого (спорового) розмноження.

    Що таке гриби, які гриби вирощують, а також особливості росту і харчування грибів, можна подивитися за цим посиланням.

    Цикл розвитку печериці: спора — міцелій — плодове тіло.

    У молодому віці в  плодового тіла шапки  підігнуті вниз і з’єднані з ніжкою покривалом  (частковим велумом ), що захищає від зараження спори, які формуються. У міру зростання плодового тіла краї шапки розправляються, покривало розривається і дозрілі спори опадають .

    У сприятливих умовах спори можуть проростати, утворюючи павутинчастий міцелій. У міру його зростання гіфи товщають, міцелій стає тяжистим; на гіфах утворюються зародки плодових тіл (примордії). Гіфи міцелію при розривах здатні швидко регенерувати. Міцелій гриба є органом вегетативного розмноження.

    Найбільш поширеною серед культур є  печериця садова (двоспорова), проте культивують також й  біторквіс. Ці два види відрізняються один від одного за морфологічними ознаками (двоспоровий утворює дві спори на базидії, біторквіс — чотири) і за вимогами до температури.

    Біла печериця (Agaricus bisporus) вирощується на компостованій соломі і гною тварин. Це найбільш впізнаваний і популярний вид грибів. Ці гриби доступні в будь-яких продуктових магазинах в свіжому і консервованому вигляді. Простота вирощування робить його ідеальним стартовим сортом грибів для початківця виробника. Звертайтеся 

     для ефективного та прибуткового виробництва печериць!

    Печериця — грунтовий сапрофіт, який живиться разложившимися органічними речовинами, що розклались.

    Світло для печериці, що не має хлорофілу, не потрібне. Прямі сонячні промені негативно впливають на плодові тіла, спричиняючи розтріскування шкірки шапки .

    Печериця вимоглива до реакції середовища субстрату і покривного матеріалу, віддаючи перевагу  нейтральній або навіть слаболужній реакції середовища, оскільки  в процесі росту і розвитку вона виділяє в навколишнє середовище кислі продукти метаболізму, які необхідно нейтралізувати.

    Вимоги печериці до температури субстрату за фазами росту і розвитку різні: оптимальною температурою для проростання спор і вегетативного росту міцелію є 24 -26 ° С (для виду біторквіс — відповідно 32 ° С і 26 ° С).

    За вимогами до хімічного складу повітря печериця також має свої особливості: в фазі вегетативного росту допустима висока концентрація вуглекислого газу (до 2,5-3% за обсягом), але в фазі плодоношення вона не повинна перевищувати 0,1%.

    Печериця має підвищену чутливість до аміаку в субстраті і навколишньому повітрі.

    Вологість субстрату і повітря під час вирощування печериць має також важливе значення (оптимальна вологість субстрату знаходиться в межах 65-68%, відносна вологість повітря в період вегетативного росту міцелію 90-95, а в період плодоношення — не нижче 85%).

     

     

    Культиваційні споруди для печериць 

    У сучасному аграрному бізнесі — печериці та інші гриби вирощують промисловим методом на сучасних високотехнологічних заводах, використовуючи

    найновіші технології вирощування, збирання та логістики.

    Промислова культура печериці вирощується в спеціальних спорудах — стелажах — шампіньйонницах, які розташовують всередині теплоізольованої будівлі заводу з виробництва печериць.

     

     

    Однак для вирощування грибів, можуть використовувати  й інші види місць і споруд:

    • підземні виробки, шахти, каменоломні
    • підвали
    • сараї
    • плодо- і овочесховища
    • овочеві теплиці (в осінньо — зимовий період)
    • спеціальні грибні зимові теплиці

     

    Таким чином, для вирощування їстівних грибів можна використовувати будь-яке приміщення, яке відповідає вимогам грибів до факторів росту і розвитку.

    Для  аматорського вирощування печериць, цього цілком достатньо, проте товарне промислове виробництво ставить інші, більш суворі вимоги:

    • отримання гарного прибутку
    • економічної доцільності- окупності вкладень
    • висока якість продукції
    • санітарно-епідеміологічні вимоги
    • екологічні норми

     

    Тобто багато методів аматорського розведення печериць не підходять для їхнього промислового вирощування.

     

     

    Підземні приміщення, наприклад — каменоломні, шахти, катакомби, бомбосховища, бункери, підвали мають низку недоліків, які обмежують їхнє можливе застосування для грибівництва, наприклад:

    • дуже великі розміри
    • низька температура
    • відсутня можливість провітрювання і контролю клімату
    • складна логістика та обмеження у використанні транспортних засобів для переміщення ємностей з субстратом, дезінфекції приміщення, що спричиняє труднощі в проведенні профілактичних заходів і роботі

     

     

    Таким чином, вибираючи  приміщення підземного типу для вирощування грибів, необхідно враховувати:

    • природний режим температури (якщо температура повітря в зимовий період знижується до 10 ° С, а влітку не підвищується більш 20 ° С, то таке приміщення можна використовувати для цілорічного вирощування їстівних грибів)
    • схема логістики та розміщення технологічних ліній

     

     

    Вирішити питання підтримки умов мікроклімату можна  завдяки додатковому облаштуванню приміщення системою вентиляції і кондиціонування повітря, опалення.

    У зимовий час вентиляцію підземних приміщень можна здійснювати і природним шляхом.

    Наземні приміщення: сараї, корівники, засклені та  плівкові теплиці тощо ., плодо- і овочесховища зі штучним охолодженням. Вимоги ті ж.

    Під час організації цілорічного вирощування печериць на промисловій основі приготування субстрату, покривного матеріалу і вирощування грибів здійснюють у спеціальних спорудах.

     

    Виробничий комплекс включає:

    • комунікації — система електропостачання, водопостачання, очищення води, резервні ємності, опалення та очисні споруди
    • система автоматизації та  контролю
    • бункери для зберігання компонентів субстрату
    • цех приготування субстрату
    • цех приготування покривного матеріалу
    • шампіньйонниця — приміщення для безпосереднього вирощування грибів
    • необхідні побутові приміщення
    • допоміжні технологічні приміщення
    • система сортування та пакування
    • зберігання готової продукції
    • система транспортної логістики
    • цех переробки продукції

     

    Завод з виробництва печериць — це сучасне високотехнологічне виробництво.  

    Цех приготування субстрату — закрите приміщення ангарного типу, в якому передбачають: майданчик для зволоження і розм’якшення соломи та  майданчик ферментації маси субстрату в буртах.

    Цех приготування субстрату обладнаний: системами опалення, вентиляції, що забезпечує п’ятикратний обмін повітря протягом 1 години і температуру в приміщенні не нижче 10 ° С; системою поливу з оборотним водопостачанням; системою каналізації. Цех повинен бути віддалений від житлової зони.

    Цех приготування покривного матеріалу: закрите приміщення, обладнане системами обігріву, вентиляції, водопостачання, каналізації. У приміщенні повинна підтримуватися температура не нижче + 15 ° С, повітрообмін — не менше ніж 2-кратний впродовж години. У цеху передбачаються площі для складування та зберігання вихідних компонентів для приготування покривного матеріалу, розміщення засобів механізації.

    Розміри приміщення цехів розраховують залежно від обсягу виробництва.

    Основною спорудою для вирощування печериць є шампіньйонниця, яка містить блок камер вирощування і блок приміщень для термічної обробки субстрату, а також побутові, допоміжні та підсобні приміщення.

    Для термічної обробки субстрату «в масі» використовують приміщення, які називаються тунелями, що являють собою герметичні камери з хорошою волого-і теплоізоляцією огороджуючих конструкцій. Тунелі обладнані системами вентиляції з мікробіологічним очищенням повітря, паропостачанням і каналізацією.

    Тунелі мають коридор для виконання технологічних операцій завантаження і вивантаження субстрату після термообробки.

    Камера вирощування — основна самостійна технологічна одиниця, що являє собою закрите герметичне приміщення з хорошою ізоляцією огороджувальних конструкцій, обладнане системою вентиляції, кондиціонування повітря, паропостачання, водопостачання та  каналізації. Блок камер вирощування в шампіньйонниці має  з обох боків технологічні коридори: один призначений для виконання операцій з завантаження та вивантаження субстрату, інший — для обслуговування культури, збору і транспортування врожаю в холодильні камери для зберігання.

     

     

    Технологічний процес виробництва печериць і його основні елементи

    Технологічний процес містить  перелік основних і допоміжних технологічних операцій, а також визначає їх доцільну послідовність в циклі вирощування їстівних грибів.

    Схема передбачає варіанти використання різних вихідних матеріалів для приготування субстрату і різні способи та  системи вирощування, що використовуються в кожному випадку (контейнери, стелажі, поліетиленові мішки, пластикові ящики).

    Загальна схема технологічного процесу є основою для розробки технологічного ланцюжка виробництва грибів для кожного конкретного виробника з урахуванням його регіональних можливостей і типу використовуваних споруд.

    Схема технологічного процесу показує, що технологія вирощування їстівних грибів включає три основних взаємопов’язаних процеси:

    • приготування субстрату
    • вирощування посадкового матеріалу (міцелію)
    • вирощування плодових тіл грибів

     

    Вирощування посадкового матеріалу (міцелію) здійснюється в спеціальній лабораторії і є самостійним виробництвом, в яке включається селекційний процес щодо створення нових високопродуктивних штамів їстівних грибів, процеси вирощування вихідної і проміжної культури міцелію, а також міцелію, виробленого для комерційних цілей.

     

    Субстрат для вирощування печериць

    Поживним середовищем для культивованої печериці слугує субстрат, що забезпечує необхідні умови росту і розвитку гриба, багатий поживними речовинами в доступній формі, запасом певної кількості води. Структура субстрату повинна забезпечувати хороший повітрообмін в масі, що дуже важливо для видалення газоподібних продуктів метаболізму гриба.

    З  практики грибівництва відомі три типи субстрату для культури печериці:

    • на основі гною з соломою — натуральний субстрат
    • на основі соломи злакових культур з додаванням гною — напівсинтетичний субстрат
    • на основі соломи злакових культур з додаванням органічних азотовмісних матеріалів (курячий послід та  ін.) — синтетичний субстрат

     

    Обов’язковим компонентом для всіх видів субстрату є садовий гіпс (алебастр).

    Кращим є традиційний субстрат, який готують зі свіжого соломистого кінського гною, що одержують у разі стійлового утримання коней. Однак склад кінського гною сильно варіює залежно від якості кормів і раціону годування.

     

    Вміст основних елементів у такому гної коливається в наступних межах (в% на суху речовину):

    азот (N) — 0,32 — 0,84

    фосфор (Р2О5) — 0,18-0,68

    калій (К2О) — 0,23-0,80

    Зважаючи  на ці особливості до гною додають різні азотовмісні матеріали:

    • курячий послід
    • солодові паростки
    • пивну дробину
    • бавовниковий шрот
    • мінеральні добрива — карбамід (сечовина), сульфат амонію, аміачну селітру

     

    Королівські печериці — порівняно новий на ринку продукт. Але він уже зайняв свою нішу і має високий попит. Технологія вирощування королівських печериць практично нічим не відрізняється від технології вирощування звичайних печериць

     

     

    У грибівництві в різних країнах світу користуються різною рецептурою приготування субстрату залежно від місцевих можливостей:

    1. субстрат на злаковій основі 1: 1000 кг роздробленої, висушеної на повітрі соломи (рис або пшениця); 6000-800 кг бройлерного курячого посліду (N = 3%, вологість 35%); гіпс 50-65 кг з додаванням 4000-4500 л води. Вихід готового субстрату 3 тонни (з вмістом N 2%)
    2. субстрат на злаковій основі II: 1000 кг повітряно-сухої соломи (рис або пшениця); 200 кг пшениці, ріпаку, сої або бавовняного насіння; 25 кг або 500 кг сульфату амонію; 20 кг СаСО3
    3. субстрат на рисовій соломі або кукурудзяних стеблах: 500 кг повітряно-сухої рисової соломи, 500 кг кукурудзяних стебел, 200 кг рисових висівок, сої, ріпаку або бавовняного насіння, 300-400 кг пташиного посліду, 40-50 кг гіпсу, 4000 л води. Вихід субстрату — 2,5 тонни
    4. субстрат на основі цукрової тростини : 1000 кг роздробленого повітряно-сухого очерету, 500 кг пташиного посліду, 100 кг рисових висівок, 100 кг карбаміду (або 20 кг сульфату амонію + 10 кг СаСО3), 25 кг гіпсу. Тривалість компостування маси збільшується на 1 тиждень через структури тростини 
    5. субстрат для вирощування печериць незалежно від його складу повинен мати: вологість 66-68%, муаровий колір з блакитно-білими плямами актиноміцетів , але не клейкий, солома повинна бути тьмяною, короткою, темно-коричневого кольору. Реакція середовища (рН водної суспензії) — близько 7,5, вміст загального азоту (на суху речовину) — 1,8-2,3%. Гноївковий і аміачний запахи відсутні.

    Перед приготуванням субстрату розраховують кількісне співвідношення вихідних матеріалів в сухій речовині з урахуванням їх фактичної вологості.

    У більшості промислових грибівницьких комплексів субстрат готується на основі соломи злакових культур і бройлерного посліду в співвідношенні 1: 0,85: 1.

    Вміст фосфору і калію в суміші вихідних матеріалів розраховують за аналогічною методикою. Практика показує, що цими речовинами субстрат забезпечений в достатній кількості.

    Після визначення співвідношення вихідних матеріалів розраховують потребу в них для культиваційного приміщення. Водночас треба враховувати, що орієнтовно витрата субстрату на 1м2 корисної площі вирощування становить 100-120 кг, вихід субстрату з вологістю 70% залишає 0,9-1 т на 1 т гною у разі його приготування з соломистого кінського гною, а синтетичного субстрату — 2 , 5-2,8 т на 1 т повітряно-сухої соломи з добавками.

     

     

    Класична технологія приготування субстрату для печериць 

    Технологія приготування субстрату для печериць  зазвичай включає три послідовних і взаємопов’язаних процеси:

    • попередню підготовку соломи розм’якшення (анаеробна фаза)
    • ферментацію (аеробне фаза)
    • термічну обробку субстрату (пастеризацію і кондиціонування субстрату)

     

    Попередня підготовка соломи полягає в її зволоженні до 75-80% на спеціальному майданчику компостного цеху, відминанні колісним трактором, внесені добавок — курячого посліду, мінеральних добрив і їх змішувані зі зволоженою соломою за допомогою вилкового фронтального навантажувача або бульдозера.

    Солому укладають на майданчику шаром близько 1 м і за допомогою стаціонарної системи поливу зволожують протягом 3-5 днів. Витрата води складає 2500-3500 л на 1 т соломи. У процесі зволоження здійснюють відминання , а в кінці періоду зволоження на шар соломи за допомогою тракторного розкидувача гною  кладуть курячий послід.

    Суміш соломи з курячим послідом для розм’якшення формують в бурт за допомогою фронтального тракторного навантажувача і тримають протягом 4-5 днів. Якщо необхідно, масу в період розм’якшення додатково зволожують до 72-75%. Витрата води становить 500-1000 л на 1 т повітряно-сухої соломи.

    Під час приготування субстрату на основі соломистого кінського гною попередня підготовка гною складається з його заготівлі, до зволоження (за   потреби ), внесення добавок та  їх змішування з гноєм (краще з кінським гноєм).

    Розм’яклу масу соломи формують в пухкий бурт шириною 1,8-2,0 м, висотою 1,7-1,8 м довільної довжини. В період формування бурту всю масу або її окремі частини зволожують. В разі промислового вирощування культури бурт формують за допомогою буртоукладальної машини, масу подають в приймальний бункер машини фронтальним тракторним навантажувачем.

    Після розігріву (на третій-четвертий день після формування) на його поверхню вносять гіпс з розрахунку 60 кг на повітряно-сухій соломі (20-25 кг на 1 т ферментованої маси).

    Потім бурт перебивають. Наступні перебивання здійснюють через 3-5 днів у міру підйому температури всередині бурту до 65-70 С. Кількість перебивань залежить від якості попередньої підготовки матеріалів і активності процесу ферментації. Як правило, для отримання субстрату хорошої якості трьох-чотирьох перебивань досить.

    У період перебивання (краще на початку) масу, в цілому, або окремі її місця за потреби зволожують. Загальна витрата води під час перебивання становить 1000-1500 л на 1 т повітряно-сухої соломи.

    Якщо попередню підготовку соломи провести не можна, то вихідні матеріали закладають в бурт, ретельно зволожують водою протягом декількох днів, а потім здійснюють ферментацію за аналогічною схемою. Цей спосіб можна використовувати під час приготування субстрату на основі кінського або соломистого кінського гною.

    В даний час розроблена технологія зі скороченим періодом ферментації, що забезпечує скорочення втрат маси субстрату і поживних речовин. Однак практика показує, що освоєння технології «короткого компостування» як правило, доцільно проводити лише після ретельного відпрацювання запропонованої в рекомендаціях технології.

    Готовий для пастеризації субстрат повинен мати такі показники:

    • однорідну структуру, солому темно-коричневого кольору, у разі скручування джгута рватися зі значним зусиллям
    • у разі  стиснення мазати руку, водночас  між пальцями виділяється рідина, солома добре пружинить
    • вологість 70-75%, вміст загального азоту (на суху речовину) 1,5-2,0%, різкий запах аміаку, реакція середовища (рН водної суспензії) близько 8.

     

     

    Закладання субстрату для печериць

    Готовий субстрат перевозять в шампіньйонницю і наповнюють ним стелажі, контейнери або камеру (тунель) для пастеризації в масі.

    Під час вирощування печериць на стаціонарних стелажах їх наповнюють субстратом за допомогою комбінованого транспортера, в приймальний бункер транспортера субстрат завантажують фронтальним тракторним навантажувачем. Витрата субстрату 100-120 кг на 1м2 стелажу.

     

    Сучасні машини для укладання субстрату під час вирощування печериць

    Після завершення закладання камеру вентилюють протягом 10-15 хв., очищають, ретельно промивають стіни і підлогу і встановлюють датчики дистанційного контролю температури.

    Під час вирощування печериць через  багатозональну систему субстрат пастеризують в спеціальних камерах пастеризації в контейнерах або в масі.

    Контейнери наповнюють субстратом на спеціальній потоковій лінії, встановлюють в пакети, перевозять в камеру пастеризації. Після встановлення контейнерів камеру очищають, промивають підлогу і встановлюють датчики дистанційного контролю температури.

    Під час пастеризації субстрату в масі камеру пастеризації (тунель) наповнюють субстратом за допомогою спеціального транспортера безпосередньо на гратчасту підлогу камери шаром 1,8-2,0 м. Важливою умовою цього способу пастеризації є рівномірне укладання субстрату по площі підлоги камери і висоті його шару до 2м для  забезпечення рівномірного розподілу потоку повітря. Після завершення операції встановлюють датчики дистанційного контролю температури і закривають двері камери. Витрата субстрату на 1 м2 площі підлоги камери становить 800-900 кг.

    У разі вирощування печериць старим традиційним методом, без пастеризації, субстрат завантажують в ємності або укладають в гряди в культиваційному приміщенні. Під час укладання гребневих гряд використовують спеціальні дерев’яні форми. Після укладання в гряди або ємності субстрат тримають протягом 5-7 днів для того , щоб після саморозігріву субстрату його температура знизилася до 23-25 ​​° С.

     

    Термічна обробка субстрату для печериць

    Мета пастеризації і кондиціонування субстрату — знищення шкідливих для печериці організмів, що знаходяться в субстраті, а також поліпшення якості субстрату під час завершення процесу ферментації в період кондиціонування в контрольованих умовах температури, вологості та повітрообміну.

    Процес пастеризації включає розігрів субстрату за допомогою подачі насиченої пари низького тиску при повній рециркуляції повітря до 58-60 ° С і його витримування при вказаній температурі протягом 6-8 годин.

    Вологість повітря в цей період підтримується близькою до 100%, температура — в межах 57-58 ° С.

    Після завершення пастеризації субстрат охолоджують вентиляцією до 55-56 ° С протягом 12-16 год. Потім за допомогою вентиляції з одночасною рециркуляцією повітря субстрат тримають протягом 5-8 діб, поступово знижуючи його температуру до 48-50 ° С. Добове зниження температури субстрату у разі нормального перебігу процесу кондиціонування повинно бути в межах 1 … 1,5 ° С. Контроль за процесом ведеться за температурою субстрату.

    Про ступінь активності процесу в субстраті судять за різницею температури субстрату і повітря камери, яка повинна складати 10 … 15 ° С.

    Потреба в свіжому повітрі коливається від 10 до 50 м3 / год на 1 т субстрату і залежить від активності мікробіологічних процесів, що відбуваються в субстраті.

    У разі нормального перебігу процесу на соломинках субстрату з’являється рясний блакитно-білий наліт актиноміцетів, які будуть доповнювати процес ферментації, під час завершення процесу запах аміаку практично повністю зникає.

    Після закінчення періоду кондиціонування субстрат охолоджують до 25-27 °С протягом доби за допомогою посиленої вентиляції свіжим повітрям і розпочинають посадку (посів) міцелію.

    При пастеризації субстрату в масі суть процесу залишається такою ж, як описано вище, однак потреба в вентиляції інша. Питома подача повітря складає 150-200 м3 / год на 1 т субстрату при статистичному тиску 100-110 мм вод. ст. Опір шару субстрату потоку повітря протягом всього процесу збільшується від 40-50 до 70-80 мм вод. ст. Це пов’язано з поступовим ущільненням шару субстрату.

    У період пастеризації необхідна подача свіжого повітря в кількості близько 5% від загальної подачі повітря, а в період кондиціонування — до 20-25%, залежно від динаміки температури субстрату.

    Різниця температури субстрату і повітря тунелю незначна і становить не більше 3 ° С.

    Вологість субстрату під час його пастеризації в масі повинна бути на 2-3% нижче, ніж при пастеризації в ємностях. Це пов’язано з меншою втратою вологи субстратом.

    Для більш точного аналізу і контролю за проходженням процесу термічної обробки ми рекомендуємо письмову реєстрацію за показниками дистанційних термометрів кожні 30-60 хв. з занесенням даних в паспорт пастеризації субстрату в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерної системи управління мікрокліматом.

     

     

    Сорти і посадковий матеріал печериць

    Посадковим матеріалом під час вирощування печериць є міцелій (грибниця), який вирощується в спеціальних лабораторіях в стерильних умовах.

    У сучасному грибівництві використовують переважно зерновий міцелій. Міцелій на зерновій основі дає змогу механізувати посів міцелію в субстрат. Носій міцелію — зерно пшениці, жита, проса та ін. культур попередньо підготовлюється і стерилізується, потім зерно заражають міцелієм в стерильних умовах. Вирощують в скляних або пластмасових бутлях, банках, або в спеціальних мішках з полімерної плівки.

    Міцелій за своїми якостями повинен відповідати наступним вимогам:

    • не допускається жодного стороннього фарбування міцелію в ємності, не повинно бути мокрих і ущільнених ділянок, плям з неохопленими гіфами зерен
    • міцелій не повинен бути заражений сторонніми мікроорганізмами
    • повинен мати типовий приємний грибний запах

    В практиці грибівництва в даний час існує велика різноманітність сортів (штамів) їстівних грибів, які можуть відрізнятися один від одного, як за морфологічними, так й  за господарсько-біологічними ознаками: за забарвленням шапок плодових тіл, характером поверхні шапки плодових тіл, формою і розміром плодового тіла, продуктивністю і характером плодоношення, придатністю до переробки і стійкістю до шкідників і хвороб.

    У зв’язку з інтенсивним вирощуванням їстівних грибів, вихідні селекційні культури грибів відрізняються великою мінливістю,тому постійно ведуться роботи по підтримуючої селекції і створенню нових високо-продуктивних штамів.

    Серед  сортів (штамів) печериці найбільший попит у виробників свіжих грибів мають :

    20, 208, 14, 2001 — білих різновидів. З інтенсивним типом плодоношення, високою якістю плодових тіл. Загальна тривалість плодоношення 5-7 тижнів.

    -білі — 19, 2008 (Голландія), У-217, Д-13, 8, 9, 12, 1932 та  інші

    -кремові — ГДР- 2 (Німеччина), 11, 32 та інші

    -коричневі — 273, 6, 273 та інші

     

     

    Посів міцелію печериць і його зростання в субстраті

    Зазвичай міцелій змішується з субстратом і укладається окремим шаром на стелаж за допомогою спеціальних машин.

    За відсутності машин міцелій можна висівати розкидаючи вручну на поверхні шару субстрату (в тунелі), а вивантажувати з тунелю фронтальним тракторним навантажувачем.

    Якщо застосовуються старі методи вирощування печериць, то гнойовий міцелій садять вручну шматочками масою приблизно 15-20 г (завбільшки з куряче яйце) в шаховому порядку на відстані 19-25 см з глибиною закладання 4-6 см. Для цього верхній шар субстрату піднімають рукою, кладуть в яму шматочок міцелію і потім притискають його шаром субстрату.

    Міцелій добре приживається і активно росте за температури 25-27 ° С (для біторквіс 32 ° С) і вологості повітря 90-95%. В цей період необхідна постійна циркуляція повітря для уникнення перепадів температури і вирівнювання концентрації СО2 в об’ємі приміщення. Вентиляцію свіжим повітрям проводять тільки в разі підвищення температури субстрату понад 28 ° С. Під час пророщування міцелію в масі питома подача повітря (рециркуляційного) становить 200 м3 / год на 1 т субстрату, температуру регулюють подачею свіжого повітря або пари підмішуючи до рециркуляційного повітря.

    У період росту міцелію, а також активної життєдіяльності мікроорганізмів в субстраті виділяється значна кількість вуглекислоти як продукту метаболізму. Концентрація її в повітрі приміщення (камері або тунелі) досягає 2% і більше. Встановлено, що концентрація СО2 до 2% стимулює вегетативний ріст міцелію, затримуючи перехід з павутинистого в тяжистий, і виключає передчасне утворення плодових тіл.

    При оптимальній температурі субстрату і необхідної вологості повітря міцелій розростається на повну глибину шару субстрату за 12-14 днів після посіву. За більш низької температури (20-22 ° С) період росту міцелію збільшується до 15-25 днів.

    Після завершення періоду росту міцелію в субстраті проводять насипання покривного матеріалу.

     

    Насипання покривного матеріалу для печериць. Догляд за культурою печериць

    Покривний матеріал — середовище, в якому створюються умови для формування плодових тіл печериць. Воно є джерелом запасу води, необхідної для зростаючих плодових тіл, а також слугує регулятором газообміну між субстратом і навколишнім повітрям, оберігає субстрат від потрапляння джерел захворювання культури, регулює мікроклімат в зоні, прилеглій до поверхні субстрату.

    Для виконання зазначених функцій покривний матеріал повинен відповідати наступним вимогам:

    • мати мілкокомкувату водостійку структуру, що перешкоджає утворенню кірки, і не дуже ущільнюватись після поливів
    • мати  високу вологоємністю і достатню водо- і повітропроникність
    • мати близьку до нейтральної реакцію середовища (рН водної суспензії — 7,2-7,6)

     

    Кращий покривний матеріал — суміш низинного або перехідного торфу з меленим або дрібно подрібненим вапняком (доломітом або мергелем). Співвідношення зазначених компонентів залежно від властивостей може варіювати від 1: 1 до 9: 1 за обсягом. Для приготування покривного матеріалу використовують торф вологістю не менше 50%, оскільки занадто сухий торф під час зволоження вбирає воду.

    Компоненти змішують в змішувальному  пристрої з одночасним зволоженням покривного матеріалу. Якщо такого  пристрою немає, компоненти просівають через грохот з осередками 1х1 см, пошарово формують в купу в прийнятому співвідношенні і перемішують трактором навантажувачем, а в разі невеликих об’ємів — вручну. Зволожують покривний матеріал з розрахунку 200-300 л на 1м3.

    Під час промислового виробництва печериць покривний матеріал, особливо в літній період, піддають дезинфекції хімічним або термічним способом.

    Якщо для приготування покривного матеріалу використовують торф свіжого видобутку, то дезінфекцію покривного матеріалу проводять в камері після його насипання на стелажі обприскуючи розчином формаліну (0,5% -вий формалін, витрата розчину 80-100 л на 100 м2) або поливної водою з розрахунку 0 , 25-0,5 л 40% -вого формаліну на 25м2 поверхні стелажу.

    Насипання покривного матеріалу на основі торфу проводиться шаром 3,5-4,5 см; витрата покривного матеріалу складає 4,0-4,5 м3, на 100 м2 корисної площі. Покривний матеріал під час насипання повинен бути помірно вологим (близько 60%). Після насипання поверхню шару покривного матеріалу ретельно вирівнюють. В разі стелажного вирощування укриття покривним матеріалом проводиться механізованим способом, а в разі  вирощування культури в мішках або ящиках — вручну.

    Догляд за культурою. У перші 3-4 дні після насипання покривний матеріал зволожують до 75-85% повної вологоємності. Перший полив проводять відразу після закінчення насипання покривного матеріалу. Норма поливу 2,5-3,0 л / м2, згодом норма поливу поступово зменшується до 1л / м2, в наступні дні поливи помірні для підтримки вологості покривного матеріалу.

    Температуру субстрату протягом 7-8 днів після насипання покривного матеріалу підтримують на рівні 24-26 ° С. В цей період необхідна циркуляція повітря в приміщення. Вентиляція потрібна тільки в разі підвищення температури субстрату понад 28 ° С.

    Підвищена концентрація СО2 в приміщенні (1-2%) сприятлива для росту міцелію.

    Через 7-8 днів після насипання покривного матеріалу міцелій проростає в шарі покривного матеріалу і місцями з’являється на його поверхні. Період вегетативного росту міцелію закінчується, і культуру починають готувати до плодоношення.

    На 8-10 день після насипання шар покривного матеріалу помірно поливають, потім розпушують і поверхню шару ретельно вирівнюють. Найбільші зниження на поверхні засипають свіжим покривним матеріалом.

    Після закінчення робіт приміщення охолоджують вентиляцією протягом 1-3 діб, знижуючи температуру повітря до 15-16 ° С; температура субстрату за цей період знижується до 19-22 ° С. Концентрація СО2 до кінця періоду охолодження зменшується до 0,08 — 0,10%.

    У наступні дні підтримують зазначену температуру. Вологість повітря повинна бути не менше 85%, протягом 4-5 днів після охолодження (в період плодоутворення) необхідно уникати поливу культури.

    В таких умовах гіфи міцелію печериць товщають, стають схожими на тяжі, і починається утворення зародків плодових тіл.

     

    Плодоношення печериць і збір врожаю

    Плодоутворення в  печериці у разі оптимальних умов починається через 12-14 днів після насипання покривного матеріалу, а перший збір врожаю — на вісімнадцятий — двадцятий день.

     

    Класичне збирання врожаю печериць

    Плодові тіла досягають споживчої стиглості приблизно за 7-10 днів.

    У перший тиждень періоду плодоношення плодові тіла ростуть гніздами або досить щільними групами, в наступний період — рівномірно по всій поверхні.

    Плодоношення печериці відбувається нерівномірно, хвилеподібно. Спади плодоношення наступають після кожних 5-8 днів. Найбільш активне плодоношення буває протягом перших 3-4 тижнів (3-4 «хвиль» плодоношення). За цей період збирають близько 70% загального врожаю.

    Інтенсивність плодоношення печериці визначає рентабельність термінів збору врожаю: чим активніше плодоношення, тим коротші терміни збору врожаю. Це залежить не тільки від технології вирощування, а й від господарсько-біологічних особливостей сортів печериць. За сучасної промислової технології рентабельним терміном плодоношення вважають 38-42 дні.

    У період плодоношення основну увагу приділяють підтримці температури повітря на рівні 16-18 ° С, вологість повітря не менше 58%, проведення регулярних поливів і достатньої вентиляції приміщення.

    Активність плодоношення печериці залежить від вологості шару покривного матеріалу, яка повинна бути по можливості стабільної, без різких коливань. Для цього проводять регулярні поливи культури.

    Норма поливу залежить як від активності плодоношення, так і від умов мікроклімату приміщення. Встановлено, що для формування 1 кг плодових тіл витрата води становить близько 2 л, в тому числі близько 1 л на формування плодових тіл, інша частина втрачається під час випаровування з поверхні гряд.

    У промисловому грибівництві витрату води на полив визначають за кількістю врожаю, що формується на 1 м2, витрата води під час поливу не повинна перевищувати 1 л / м2. В разі потреби проводять два поливи в день.

    Число плодових тіл в період їх зростання в 1 кг варіює залежно від їх розміру.

    Для поливу через шланги застосовують спеціальні насадки крапельного розпилу з діаметром отворів 0,25-0,30 мм.

    Площину сітки-розпилювача під час поливу тримають перпендикулярно до поверхні гряд, що зменшує силу удару падаючих крапель води. Велику увагу необхідно приділяти рівномірності поливу, а також стежити, щоб краї грядок були нормально зволожені. Облік витрат води на полив ведеться за водоміром, який знаходиться на пристрої для поливу.

    У період плодоношення в зв’язку з виділенням культурою газоподібних продуктів метаболізму (в основному СО2) необхідно постійно стежити за вентиляцією приміщення.

    Інтенсивність повітрообміну залежить від кількості укладеного на 1 м2 субстрату, його температури, інтенсивності плодоношення. Прийнято вважати, що при врожаї 1 кг / м2, витрата субстрату 100-120 кг / м2 і його температурі 16 °С потрібно 1 м3 / м2 свіжого повітря. В разі підвищення температури субстрату на 1 °С приплив свіжого повітря збільшують на 25%.

    Поряд з вентиляцією важливу роль відіграє циркуляція повітря в приміщенні, що сприяє поліпшенню газообміну в грядках, вирівнюванню температури і газового складу повітря за об’ємом приміщення.

    Печериця не витримує протягів, особливо холодного повітря, тому при розробці припливно-витяжної системи вентиляції необхідно враховувати допустиму швидкість потоку повітря над поверхнею гряд.

    Нормальний повітрообмін в приміщенні повинен забезпечувати вміст СО2 в повітрі приміщення не більше 0,08-0,1%. Контроль вмісту СО2 в повітрі здійснюють за допомогою газоаналізатора.

    Традиційно, для збирання врожаю печериць використовують ручну працю, але ситуація змінюється і з’являються нові, сучасні машини для автоматизованого збирання грибів

    Плодові тіла печериць збирають в стані споживчої стиглості, коли краї шапки загорнуті вниз і з’єднані з ніжкою частковим покривалом, викручуючи їх з шару покривного матеріалу.

    Під час вирощування печериць на багатоярусних стелажах, в контейнерах для збору врожаю використовують драбини, спеціальні підйомні платформи і т.д., а в разі вирощування в контейнерах урожай збирають на потоковій лінії.

    У зібраних печериць обрізають нижню частину ніжки і плодові тіла сортують (стандарт і не стандарт) відповідно до галузевого стандарту відходи збирають в спеціальну тару і видаляють з шампіньйонниці.

    Після закінчення хвилі плодоношення, зазвичай в п’ятницю, поверхню гряд очищають від залишків ніжок, відмерлих зародків, плодових тіл і зрощених грудками гіф міцелію, а ямки, що утворилися, засипають свіжим покривним матеріалом.

    Сучасні машини для прибирання грибів зараз є практично на будь-якій промисловій грибній фермі

    Механізація трудомістких процесів під час вирощування печериць

    Промислове вирощування печериць пов’язане з виконанням великого обсягу трудомістких процесів і операцій: приготування субстрату і покривного матеріалу, наповнення субстратом тунелів і культиваційних камер, вивантаження субстрату

    після закінчення термічної обробки і обороту культури в камері вирощування. Тому інтенсивні методи виробництва печериць неможливо здійснювати без застосування засобів механізації та сучасної автоматизації, засобів віддаленого управління і точних інноваційних технологій.

    Залежно від обсягу виробництва можуть бути обрані окремі засоби механізації.

    На малих підприємствах, як правило, застосовується вирощування в  контейнерах або ящиках , і багато операцій проводяться вручну або частково механізовані.

     

     

    Основні хвороби печериць

    Залежно від збудника хвороби культивованої печериці підрозділяються на грибні, бактеріальні та вірусні.

    Серед грибних хвороб в даний час на культурі печериці повсюдно поширені і шкідливі: мокра гниль (збудник Mycogone perniciosa) і павутиниста цвіль (збудник Dactylium dendroides). Обидва збудники належать до групи мікофільних грибів, є патогенами плодових тіл печериці та ніколи не вражають його міцелій.

    Мокра гниль (мікогоноз), Mycogone perniciosa — спричиняє порушення процесу плодоутворення печериці. Під впливом збудника замість нормального плодового тіла утворюється безформена маса до 10 см в діаметрі. Уражені плодові тіла через кілька днів темніють і швидко розкладаються під дією збудника, гнильних бактерій і нематод.

    На поверхні уражених плодових тіл виступають краплі бурого ексудату. При ранньому зараженні захворювання характеризується високою шкідливістю. Втрати врожаю можуть досягати 80%. Збудник мокрої гнилі відноситься до групи грибів, що живуть в грунті. Тому один з найбільш традиційних методів занесення інфекції — це використання зараженого спорами збудника покривного матеріалу. Поява мікогоноза до першого збору врожаю грибів або під час першої хвилі плодоношення вказує на те, що основним джерелом інфекції є покривний матеріал.

    Поширення інфекції відбувається головним чином з бризками поливної води, а також з робітниками, та  інвентарем під час догляду за культурою і збору врожаю.

    Павутиниста цвіль, Dactylium dendroides — з’являється  як окремі осередки захворювання, які збільшуються в діаметрі з середньою швидкістю 1 см на добу. Водночас  міцелій збудника покриває густою сіткою як самі плодові тіла печериці, так і навколишні ділянки покривного матеріалу. Уражені павутинистою цвіллю плодові тіла печериці набувають бурого забарвлення і зазнають гниття. Вони легко відокремлюються від субстрату при дотику (на відміну від плодових тіл, уражених мікогоном). Для збудника павутинистої цвілі характерне утворення яскраво-рожевого або жовтого пігменту.

    При високій вологості і поганій вентиляції в період плодоношення окремі осередки павутинистої цвілі можуть досягати 50 см в діаметрі.

    Бактеріальні хвороби печериць. До основних бактеріальних хвороб плодових тіл печериці належать бура плямистість, іржава плямистість, муміфікація. Збудниками бактеріозів є представники роду Pseуdomonas. Уражені бактеріальною плямистістю плодові тіла печериці втрачають товарний вигляд і не відповідають стандарту якості. Для попередження бактеріальної плямистості плодових тіл в культиваційних приміщеннях необхідно підтримувати оптимальні умови мікроклімату, уникати різких перепадів температури і підвищення відносної вологості повітря більше 85%. Після поливу шапки грибів необхідно підсушити.

    Муміфікацію більшість дослідників відносять до бактеріозів, хоча етіологія цього захворювання остаточно не виявлена. Симптомами захворювання є поява аномальних плодових тіл сіро-жовтого забарвлення з викривленими ніжками і дрібними косими шапками . Вони мають жовтувату консистенцію тканин, ніколи не гниють. Муміфіковані плодові тіла відокремлюються від субстрату із зусиллям, водночас  біля основи ніжки залишається великий клубок покривного матеріалу. Осередки муміфікації характеризуються дуже високою швидкістю розростання на поверхні стелажу (до 30 см на добу).

    З цим пов’язана висока шкідливість захворювання, що знищує до 80% врожаю грибів, хвороба передається з міцелієм. При появі муміфікації необхідно ізолювати осередок захворювання видаливши його або обробивши сіллю та вкривши поліетиленовою плівкою.

     характеризуються уповільненням росту міцелію, затримкою плодоутворення, розвитком аномальних плодових тіл. Однак вихідні симптоми ураження можуть бути спричинені іншими причинами. Діагностику вірусних хвороб печериці проводять спеціальними методами. Джерелами вірусної інфекції є спори хворих грибів і фрагменти ураженого міцелію. Шкідливість захворювання залежить від часу занесення інфекції. При ранньому зараженні (під час посіву) і високому інфекційному фоні втрати врожаю досягають 80% і більше. Захист від вірусних хвороб печериці включає в себе використання безвірусного посадкового матеріалу, дотримання загальних вимог гігієни.

     Поява конкурентної цвілі в субстраті для вирощування їстівних грибів пов’язана з використанням неякісних вихідних матеріалів, з порушенням технології компостування та пастеризації, з внесенням поживних добавок.

    Під час вирощування гливи найбільш поширена цвіль — види Trichoderma, Gliocladium, Penicillium. Ці мікроміцети надають перевагу простим вуглеводам, але також здатні розкладати целюлозу. Види Trichoderma мають високу швидкість росту, продукують токсини і здатні конкурувати з міцелієм гливи у разі освоєння целюлозо-вмісних  субстратів. Розвиток зеленої цвілі на субстраті для вирощування гливи може бути спричиненим нерівномірним або недостатнім прогріванням субстрату в період ферментації, використанням старої соломи, внесенням азотних добавок, порушенням режимів мікроклімату в інкубаційний період.

    При вирощуванні печериць за інтенсивними технологіями пастеризація в тунелях забезпечує приготування субстрату, в якому, як правило, відсутні конкурентні цвілі.

    Найбільш часто в пастеризованому субстраті розвиваються види р. Coprinus (чорнильний гриб), що належить до макроміцетів. Плодові тіла Coprinus мають подовжену ніжку (до 7 см) і дзвоноподібну шапку . Після дозрівання спор плодове тіло швидко проходить процес лізису, перетворюючись в чорну слизову масу. Рясний розвиток плодових тіл Coprinus характеризується підвищеною термостійкістю, тому збільшення температури в субстраті в період вегетативного росту печериці понад 26 ° С сприятливе для його розвитку.

     

    Заходи боротьби:

    • дотримання режимів ферментації і пастеризації субстрату
    • ретельне очищення поверхонь від спорових відбитків Coprinus після завершення культурообігу

    Для отримання якісних грибів, необхідно ретельно розрахувати ефективну систему заходів боротьби з шкідниками, адже  без цього хорошого врожаю печериць не одержати

     

    Шкідники печериць

    Грибні комарики з сімейства Sciaridae завдають шкоди культурам печериці та гливи. Втрати врожаю можуть досягати 30%. Розвиток сциарід відбувається за схемою: імаго-яйце — личинки-лялечки.

    Імаго — дрібні комахи з однією парою перетинчастих крил і довжиною тіла 2,3-3,2 мм. Вусики 16-членикові. Імаго дуже рухливі і активно перелітають з коридору в камери вирощування, яких приваблює запах грибного міцелію і свіжоприготованого субстрату. Після спарювання самки відкладають яйця в основу ніжок молодих плодових тіл, на поверхню субстрату. Плодючість однієї самки — до 100 яєць. Яйця овальної форми, білі, глянцеві. Відроджені личинки червоподібні, без ніг, прозорі з чорною головою капсулою, проходять в своєму розвитку чотири вікові етапи. Личинки старших вікових груп мають довжину тіла 4-6мм. Загальна тривалість личинкової стадії варіює від 20 до 12 днів при температурі 15 ° С і 25 ° С відповідно. У цей період личинки сциарід інтенсивно харчуються грибним міцелієм, вигризають примордії, пошкоджують плодові тіла. На культурі печериці спостерігається ​​залежність між кількістю личинок сциарід і урожаєм грибів. Економічний поріг шкідливості (заселеність шкідників, при якій проведення захисних заходів економічно виправдано) становить 1 личинка на 125 г покривного матеріалу.

    Закінчивши харчування личинки заляльковуються. Лялечка сциарід відкритого типу, светлокремова. З лялечок відображається нове покоління дорослих особин сциарід. Серед двокрилих шкідників їстівних грибів також відомі грибні мухи з родини Foridae і галіци з родини Cecidomiidae. Вони менш шкідливі і зустрічаються рідше.

    Для зниження чисельності імаго двокрилих шкідників під час вирощування їстівних грибів застосовують клейові пастки: ЖКЛ-Т (жовта клейова пастка теплична з клеєм «Ліпофікс» розміром 25-50 см), ЖКЛ-0 (жовта клейова пастка оранжерейна, з клеєм «Ліпофікс» розміром 12х20 см). Пастки розміщують в коридорах і культиваційних приміщеннях.

    З хімічних засобів захисту проти імаго грибних мух і комариків,які дозволені для застосування низка фосфорорганічних сполук і піретроїдів . Однак ефективність їх застосування значно знижується внаслідок розвитку резистентності. Проти личинок грибних комариків високу ефективність має дімілін, 25% з.п., який практично повністю пригнічує шкідника. Під час вирощування печериць дімілін вносять з поливом на 2й день після насипання покривного матеріалу. Норма витрати препарату від 1 до 3 г / м2 залежно від заселеності шкідників. Витрата робочої рідини 1 л / м2.

     

    Інсектициди, дозволені для застосування в грибівництві проти грибних комариків

    При вирощуванні гливи дімілін вносять в субстрат після пастеризації під час посіву з розрахунку 3 г на 100 кг субстрату.

    В умовах малооб’ємного виробництва печериць та гливи проти личинок грибних комариків ефективні мікробіологічні препарати на основі Bacillus thuringiensis, 14 серотину (Бактокуліцид, БЛП, ларвіоль), що знижують чисельність личинок на 75-80%.

    Паразитні нематоди (Ditylenchus myceliophagus, Aphelenchoides composticola) знищують міцелій печериці, висмоктуючи його вміст.

    Сапротрофні нематоди (сем. Rhabditidae) пригнічують ріст міцелію печериці завдяки  виділенню продуктів метаболізму. Як правило, в субстраті для вирощування печериць розвивається змішана популяція нематод. Їх поширення має осередковий характер. В осередках ураження міцелій печериці зріджується, уповільнює швидкість росту і поступово зникає.

    Субстрат темніє, підвищується його вміст вологи і рН (більше 8), з’являється неприємний запах. Внаслідок придушення плодоношення втрати врожаю можуть досягати понад 50%.

    Правильно проведена пастеризація субстрату досить ефективний засіб для захисту від нематод при промисловому вирощуванні печериці.

    Кліщі. Відомі кілька видів кліщів, що зустрічаються при культивуванні їстівних грибів. Деякі з них пошкоджують плодові тіла печериці, вигризаючи ямки на поверхні ніжки (Tarsonemus myceliophagus). Найбільш поширені кліщі, що не завдають безпосередньої шкоди культурі гриба (Pygmephorus sh., Siteroptes mesembrinae, Histiostoma feroniarum ін.). Ці кліщі харчуються пліснявими грибами. Їх присутність свідчить про незадовільну якість субстрату (надлишок азоту, порушення режиму пастеризації). Встановлено, що червоний перцевий кліщ стимулює зростання гриба Trihoderma в субстраті і є переносником спор цього гриба. За даними Флейчер (1-87) найбільших втрат від кліщів і Trihoderma були помічені  серед культури, що вирощується в мішках, тому що мішки мають електростатичне притягання. Сухі спори Trihoderma та  кліщі електростатично притягуються до пластикових мішків.

    Джерелом кліщів в субстратах для вирощування їстівних грибів є стара солома з підвищеним вмістом вологи. Деякі види кліщів можуть заноситися з торфом після тривалого зберігання.

    Основні заходи боротьби: використання якісних вихідних матеріалів для приготування субстратів, дотримання режимів пастеризації.

     

    Неінфекційні хвороби печериці

    Строма — утворення щільного водонепроникного шару на поверхні покривного матеріалу замість утворення плодових тіл. Строма з’являється в умовах підвищеної вологості, температури і недостатньої циркуляції повітря.

    За перших ознаках строми покривний матеріал слід провести операцію розпушування і нанести ще один шар, відрегулювати умови мікроклімату.

    «Півнячий гребінь» — поява великих наростів на поверхні шапки . Розвивається внаслідок впливу відпрацьованих газів, фарб, розчинників, парів формаліну.

    «Крокодиляча шкіра» — розтріскування і поява лусочок  на поверхні шапок  внаслідок сильного висушування повітря або високої швидкості повітряного потоку.

    Масове відмирання зародків плодових тіл — внаслідок  пересування покривного матеріалу (полив в поєднанні з утворенням конденсату).

    Розвиток плодових тіл з довгими тонкими ніжками і дрібними капелюшками — при підвищеній концентрації вуглекислого газу (більше 3000 мг / л).

     

    Система заходів щодо захисту від шкідників і хвороб

    Інтегрована боротьба з шкідниками і хворобами культивованих їстівних грибів потребує комплексу заходів:

    1. Санітарно-гігієнічні заходи для захисту печериць, спрямовані на блокування джерел і способів поширення шкідників і збудників хвороб, основані на дотриманні загальних вимог гігієни під час вирощування грибів:
    • застосування фільтрів для мікробіологічного очищення повітря в системі кондиціонування і своєчасна їх заміна
    • використання чистого спецодягу під час виконання технологічних операцій, особливо під час садіння міцелію, оправлення гряд, трамбування шару субстрату, насипання покривного матеріалу
    • суворе обмеження ходьби з культиваційних приміщення в коридор, а також з одного приміщення в інше
    • застосування спеціальних килимків біля всіх дверей і їх щоденна обробка дезинфікуючими засобами
    • пастки для комах
    • ретельне миття машин після закінчення операцій, а також дезінфекція машин, механізмів і ручного інвентарю перед початком роботи
    • видалення з приміщення залишків субстрату, покривного матеріалу та інших відходів під час роботи і ретельне очищення та миття приміщення після закінчення роботи
    • використання ємностей, що закриваються для збору відходів в період збору врожаю і після закінчення збору врожаю, негайне видалення відходів з території шампіньйонниці
    • зберігання запасу покривного матеріалу (в культиваційних приміщенні) для підсипання тільки в закритих ємностях
    • регулярна дезінфекція підлоги в камері, в яку буде завантажуватися субстрат
    • утримання в чистоті зовнішньої території шампіньйонниці. На території не повинно бути відкритих канав з водою скидною.
    • сучасний збір хворих плодових тіл з використанням дезінфікуючих засобів
    • регулярне проведення профілактичних заходів щодо боротьби з шкідниками печериць, а також з комахами, які є переносниками захворювань
    • припинення культурообороту і ретельна дезінфекція приміщення у разі масового захворювання культури мікогоном, вертіціллезом, якщо застосовані способи боротьби неефективні
    1. Агротехнічні заходи захисту печериць основані на суворому дотриманні технологічних режимів на всіх етапах виробничого циклу, оскільки  внаслідок цього створюються умови для швидкого зростання і розвитку культури їстівного гриба, що підвищує її стійкість проти шкідників, хвороб, конкурентів.
    2. Фізичні способи захисту печериць — пастеризація субстрату (термообробка) є ефективним способом захисту від багатьох збудників і шкідників. Режими пастеризації наводяться вище.
    3. Біотехнічні способи захисту печериць — використання різних пасток для відлову імаго грибних мух і комариків.
    4. Хімічні способи захисту печериць — список дозволених інсектицидів наведено. Все — проти грибних комариків.
    5. Біологічні способи захисту печериць — застосування мікробіологічних препаратів у разі малооб’ємного виробництва.

     

    (Пока оценок нет)
    Loading...

    Найкращі товари

    ATS тиосульфат аммония N12 S26

    азота - 12%

    серы - 26%

    Країна:Германия

    Фасовка: еврокуб, налив

    1141 USD налив грн./т. - EXW - Львов

    1280 USD кубы грн./т. - EXW - Черкассы

    ATS Ammonium Thiosulfate N12 S26

    nitrogen - 12%

    sulfur - 26%

    Країна:Germany

    Фасовка: Liquid, eurocube, filling

    1141 USD in bulk грн./т. - EXW - Lviv

    1280 USD in IBC грн./т. - EXW - Cherkasy

    РКД NPK 10:18:0+8S

    азоту - 10%

    фосфору - 18%

    сірки - 8%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Азото-фосфорно-калійне NPK 20-12-15+2Mg

    загального азоту - 20%

    загальних фосфатів - 12%

    калію в перерахунку на К2О - 15%

    Mg - 2%

    води - 1.5%

    Країна:Туреччина

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    34800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Азото-фосфорно-калийное NPKS 7-20-30+3

    общего азота - 7%

    общих фосфатов - 20%

    калия в пересчете на К2О - 30%

    серы - 3%

    воды - 1.5%

    Країна:Беларусь

    Фасовка: Биг беги, гранулированное

    40 грн./кг. от 5 кг грн./т. - Новая почта - Черкассы

    Азото-фосфорно-калийное NPKS 13:24:12+10SO3+0,5Zn+1Fe

    общего азота - 13%

    общих фосфатов - 24%

    калия в пересчете на К2О - 6%

    SO3 - 10%

    воды - 1.5%

    Країна:Турция

    Фасовка: Биг беги, гранулированное

    41800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкассы

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: