Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Карбамід

    Карбамід (сечовина) CO(NH2)2 – найбільш концентроване з твердих азотних добрив, що містить 46 % азоту, відноситься до групи амідних добрив. Сечовина випускається зазвичай під двома марками — А і Б. Сечовина марки А використовується в промисловості, а марка Б застосовується як добриво.

    Роль азоту у живленні рослин

    Азот – один з основних біогенних елементів. Він входить до складу білкових речовин і багатьох інших природних життєво важливих для рослин органічних сполук: ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, багатьох ферментів. Вміст азоту в деяких рослинних білках становить 14,7–19,5 %, а у сухій речовині рослин його вміст коливається від 0,4 до 5 %. Найбільше міститься азоту в насінні зернових (1,5–3 %) і зернобобових (2,5–5 %) культур у перерахунку на суху речовину, тоді як у соломі зернових злаків його кількість не перевищує 0,4-0,6 %. Потреба сільськогосподарських культур в азоті порівняно з іншими елементами живлення виявляється частіше і більшою мірою. Порівняно з іншими елементами ефективність удобрення азотом щодо впливу на врожай є найвищою. Відомий агрохімік І. В. Тюрін (1957) зазначав, що азот був і залишається лімітуючим елементом, а його поступова акумуляція – основний (вирішальний) чинник розвитку родючості ґрунту.

    Азот може знаходитися у двох основних формах: мінеральній та органічній. Основна (98-99%) частина азоту ґрунту — це органічні сполуки, з яких рослина безпосередньо його споживати не може. Для його мінералізації і переходу в більш прості доступні для рослин форми потрібен час та певні умови, а саме діяльність мікробіоти — бактерій та грибків, що розкладають складні органічні комплекси на прості мінеральні.

    Таким  чином, тільки 1-2% загального азоту ґрунту міститься в мінеральних формах, доступних для живлення рослин. Потреби сільськогосподарських культур в азоті доводиться задовольняти мінеральними і органічними добривами. Мінеральні сполуки вносять в основному в формі амонійних і нітратних сполук, а також сечовини.

    Ознаки дефіциту азоту у живленні рослин

    За недостатнього азотного живлення гальмуються ріст і розвиток рослин, внаслідок чого знижується їх продуктивність. Нестача азоту насамперед впливає на зміну забарвлення листків. Спочатку знебарвлюються нижні листки: колір змінюється від інтенсивно-зеленого до світло-зеленого, починаючи від верхівки до країв. Поступово листки жовкнуть, набувають оранжевого і червонуватого відтінків. Пожовтіння супроводжується відмиранням листків. Якщо рослини потерпають не від нестачі азоту, а від посухи, то жовкнуть і нижні, і верхні листки.

    Внаслідок азотного голодування затримується ріст рослин, що спостерігається візуально. Стебла стають тонкими, витягнутими, слабко галузяться, розмір листків зменшується, формування репродуктивних органів погіршується. Найчастіше азотне голодування рослин відмічається на погано окультурених ґрунтах, у разі заорювання значної кількості нерозкладеного гною, соломи чи інших рослинних решток з низьким вмістом азоту. Це явище спостерігається і тоді, коли весна холодна, сира і в ґрунті повільно накопичується доступний для рослин азот, а також під час посухи після висихання верхніх шарів ґрунту та зниження життєдіяльності кореневих систем рослин.

    Ознаки азотного голодування легко розпізнати на молодих рослинах. Це дає змогу виправити становище їх підживленням.

    Склад та фізико-хімічні властивості

    Гранульований карбамід має вигляд кулястих напівпрозорих гранул розміром від 1–2,5 до 4 мм. Має добрі фізичні властивості. Насипом (без тари) може зберігатися без злежування, близько 6 місяців, після чого, на відміну від аміачної селітри, насип вкривається зцементованою кіркою, але всередині добриво не злежується.

    Карбамід добре розчиняється у воді. Насичений розчин за температури 20 *С містить 52 % CO(NH2)2. У водних розчинах карбамід досить стійкий аж до температури 80 °С.

    Взаємодія карбаміду з ґрунтом

    Ефективність карбаміду залежить від багатьох чинників. Так, через кореневу систему азот карбаміду в молекулярній формі поглинається досить мало, але стає доступним після гідролітичних перетворень амідної форми на амонійну. Під дією ферменту уреази, який продукується уробактеріями і корінням рослин, карбамід зазнає гідролізу і перетворюється на карбонат амонію.

    Вже за температури ґрунту 2 °С 75 % карбаміду перетворюється на амоній за 4 доби, за температури 10 °С для цього потрібно 2 доби, за 20 °С – лише 1 доба. Вологоємність ґрунту при цьому має бути на рівні 40 %.

    Карбонат амонію – сполука малостійка. На повітрі швидко розкладається на гідрокарбонат амонію та аміак, унаслідок чого втрачається газоподібний аміак, особливо на малобуферних ґрунтах.

    Тому за поверхневого внесення карбаміду без негайного заробляння в ґрунт та за відсутності опадів азот втрачається у вигляді аміаку, зокрема на ґрунтах з нейтральною або лужною реакцією, на посівах багаторічних трав, де висока активність уробактерій, а також після підживлення зернових культур. Втрати газоподібного аміаку при цьому можуть сягати 30–50 %

    маси внесеного азоту, тоді як при внесенні аміачної селітри вони становлять 1–3 %. Після внесення в ґрунт карбаміду карбонат амонію, що утворюється під час його гідролізу, розкладається на гідрокарбонат і гідроксид амонію.

    Амоній, що утворюється, поглинається ґрунтом, поступово засвоюється рослинами і піддається нітрифікації. Карбамід здатний поглинатися корінням і листками рослин без попереднього перетворення.

    Слід зазначити, що неамоніфікований карбамід може вимиватися з ґрунту. Під час амоніфікації можливе тимчасове локальне підлуження ґрунту при гідролізі карбонату амонію. Потім амоній нітрифікується, утворюється азотна кислота і ґрунт підкислюється.

    Близько 50 % амонію перетворюється на нітрат за температури ґрунту 5 °С за 6 тижнів. За температури 10 °С для цього знадобиться 2 тижні, а за 20 °С – лише 7 діб. Процес нітрифікації практично призупиняється в ґрунтах із pH < 5,5.

    Отже, карбамід є біологічно кислим добривом, оскільки після засвоєння його азоту в ґрунті не залишається ні лужних, ні кислотних залишків.

    Переваги та недоліки

    Переваги:

    • прискорення зростання вегетативної маси,
    • збільшення вмісту білка у злакових культур,
    • зміцнення імунітету рослин,
    • профілактика від розмноження шкідників,
    • зручність використання,
    • повне розчинення без залишку.

    Недоліки сечовини:

    • передозування добрива в більшості випадків викликає сильні опіки у рослин і може привести до їх загибелі,
    • з цілим рядом добрив сечовина не поєднується (деревна зола, кальцієва селітра, простий суперфосфат, вапно, крейда, гіпс і доломітове борошно).

    Особливості внесення карбаміду

    Порівняно з аміачною селітрою застосування карбаміду має свої особливості. Високий ступінь сипкості, незначна щільність засипки, малі гранули і невелика густина не дають змоги високопродуктивно використовувати відцентрові розкидачі. Ширина їх захвату має бути на 1/3 меншою, ніж під час внесення селітри.

    За ефективністю карбамід не поступається аміачній селітрі, але найвища ефективність спостерігається після внесення його в ґрунт.

    Карбамід найефективніше використовувати для основного удобрення, рядкового підживлення просапних і овочевих культур та для позакореневого підживлення рослин, оскільки це органічна сполука. Поверхневе підживлення озимих культур, луків і пасовищ менш ефективне порівняно з аміачною селітрою, що пояснюється втратами аміаку, повільнішою дією карбаміду, ніж аміачної селітри. На відміну від інших азотних добрив рослини здатні частково засвоювати азот з карбаміду без попереднього перетворення. Карбамід при цьому поглинається клітинами листків у вигляді цілих молекул і включається в цикл перетворення азотних речовин, пов’язаний з утворенням діамінокислот.

    Позакореневе підживлення – складний технологічний процес, позитивна дія якого виявляється лише за певних умов. Так, для різних культур встановлено допустимі концентрації розчину карбаміду, які не пригнічують розвитку рослин, %: кукурудза, квасоля, помідор, огірок, виноград – 0,5; яблуня, вишня, слива, тютюн – 1,0; картопля, капуста – 1,6; буряк, персик – 2,0; цибуля – 2,5; морква – 3,0; зернові – 5–30. Позакореневе підживлення зернових культур 10–15%-м розчином карбаміду в період колосіння – на початку молочної стиглості зерна сприяє підвищенню врожайності (на 2,5–3 ц/га) та білковості зерна (на 1–3 %).

    Слід також пам’ятати, що розчинення карбаміду у воді є ендотермічною реакцією, яка супроводжується зниженням температури розчину. Наприклад, розчинення 20 кг карбаміду в 100 л води знижує температуру розчину на 9 °С. Таке охолодження може стати причиною виникнення термічного стресу в рослин, адже температура робочого розчину має бути не нижчою від температури повітря більш як на 10 – 12 °С.

    Позакореневе підживлення карбамідом можна поєднувати із заходами захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Так, обприскування гороху в період початку формування бобів 30%-м розчином карбаміду сприяє не лише підвищенню продуктивності рослин, а й боротьбі проти попелиці та бур’янів.

    Норми внесення карбаміду під овочеві, плодово-ягідні та декоративні культури

    Часник

    Як озимий, так і ярий часник можна підживлювати карбамідом в перших числах червня. Далі використовувати сечовину під часник не можна, це може привести до нарощування зеленої маси на шкоду цибулин. Вносити сечовину під часник потрібно в розчиненому у воді вигляді і додавати в розчин хлористий калій — 10 г сечовини, 10 г хлористого калію на відро води, це норма на квадратний метр часникової грядки.

    Огірки

    Доречно підживлювати сечовиною огірки тільки через два тижні після висадки розсади на ділянку. Вносять сечовину в розчиненому у воді вигляді з нормою 15 г на відро води в перерахунку на квадратний метр площі. Припустимо в розчин додавати 45-50 г суперфосфату. Підживлення буде максимально ефективним, якщо ґрунт перед її внесенням добре зволожити.

    Можна обробляти сечовиною огірки у теплиці, тобто здійснювати позакореневе підживлення, особливо вона потрібна при зміні кольору листових пластинок (знебарвленні).

    Для повноцінного позакореневого підживлення огірків в теплиці необхідно в відрі води розчинити 15 г сечовини, 20 г суперфосфату і 15 г хлористого калію. Обробляти рослини бажано в похмуру погоду і обов’язково після попереднього поливу.

    Помідори

    Зазвичай удобрюють сечовиною томати під час посадки розсади на ділянку, вносячи в кожну лунку по 12-14 г суміші сечовини і суперфосфату (по 6-7 г кожного добрива).

    Капуста

    Зазвичай використовують сечовину на капусті під час першого підживлення. Перед підживленням капусту рясно поливають, далі розчиняють 30 г сечовини в відрі води і витрачають цей розчин на квадратний метр ґрунту.

    Картопля

    Під картоплю, що відрізняється слабким засвоєнням мінеральних добрив, ґрунт потрібно удобрювати сечовиною ще до висадки бульб. Зазвичай удобрюють ґрунт за два тижні до посадки картоплі, при цьому бажано вносити сечовину разом з калійним добривом. На сотку потрібно приблизно 1,5 кг сечовини і 0,5 кг калійного добрива.

    У тому випадку, якщо перед посадкою картоплі сечовину не внесли, то її можна додати в ґрунт через п’ять днів після посадки бульб, але не в сухому, а в розчиненому у воді вигляді. Норма — 15-16 г на відро води, цього розчину вистачить на 20 рослин (по 0,5 літра на кожне).

    Суниця садова (полуниця)

    Під цю культуру вносити сечовину бажано тільки в разі потреби, адже якщо суниця садова буде відчувати дефіцит азоту, то розмір ягід буде невеликим, як і їх кількість, а смак — посереднім. А в разі надлишку азоту ягода буде водянистою і позбавленою аромату. Рекомендується вносити сечовину під суницю садову відразу ж після танення снігу по 15-20 г добрива в розчиненому вигляді на квадратний метр, не більше. Якщо ж потрібні підвищені дози азотних добрив, то краще використовувати нітрофоску або діаммофос.

    Плодові дерева і великі кущі

    На підживлення сечовиною плодові дерева і великі кущі відгукуються досить добре. Проводити підживлення такі рослини можна до трьох разів за сезон. Зазвичай їх підживлюють відразу після танення снігу, під час цвітіння і в період дозрівання врожаю. Перед внесенням сечовини ґрунт біля кущів або в пристовбурній смузі рихлять, поливають, а потім вносять карбамід так, щоб добриво було заглиблене у ґрунт на 3-4 см..

    Норми добрива для підживлення різняться в залежності від віку рослин: так, до вступу в плодоношення дерев і великих кущів вони мало не на третину менше. Наприклад, під яблуню, що ще не вступила в плодоношення, потрібно біля 75-80 г добрива, під вишню 85-90 г, під сливу 110-115 г і під кущі (ірга, аронія і так далі) 100-110 г. Після вступу в плодоношення яблуня вимагає вже по 150-160 г на дерево, вишня 110-120 г, слива 125-140 г і кущі (ірга, аронія та подібні) 135-145 г на кущ.

    Квіти

    Квіти сечовиною необхідно удобрювати на самому початку їх активного росту для нарощування вегетативної маси. Далі такі підживлення стануть не доречні, оскільки на шкоду цвітінню буде продовжувати формуватися вегетативна маса. За надлишку азоту квіти можуть зовсім не формувати бутони, а якщо азоту буде дуже багато, то буде спостерігатися масове опадання бутонів і суцвіть.

    Вносити сечовину під квіткові культури потрібно тільки в розчиненому у воді вигляді, для чого потрібно близько чотирьох грамів цього добрива розчинити в літрі води і цю норму використовувати під велику квітку типу півонії або розділити на дві частини, якщо квітка невелика, типу тюльпана або конвалії.

    Виробництво

    Під час синтезу карбаміду утворюється плав, який складається з води, карбаміду, карбамату, карбонатів амонію і надлишку аміаку. Плав потім піддають дистиляції для термічного розкладання карбамату і карбонатів та вилучення не перетворених на карбамід аміаку й діоксиду вуглецю, а добутий водний карбамід переробляють на твердий продукт гранулюванням. Під час грануляції карбаміду і випарювання за високої температури з двох молекул карбаміду виділяється одна молекула аміаку, в результаті чого утворюється біурет. Підвищений вміст біурету в добриві знижує схожість насіння, пригнічує ріст і розвиток рослин, після проведення позакореневого підживлення розчином карбаміду можливі опіки листків. Критична межа його вмісту в карбаміді для пшениці та ячменю 3,0-4,5 %, проса – 5,5 %, рису 7–10 %. Тому в готовому продукті вміст біурету допускається не більш як 0,6 % у марці А та 1,4 % у марці Б, тоді він не шкідливий для розвитку рослин.

    Запобіжні заходи

    За ступенем впливу на організм людини карбамід відносять до помірно небезпечних речовин 3-го класу небезпеки. Карбамід за нормальних умов негорючий, пожежо- та вибухобезпечний. Всі виробничі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною примусовою вентиляцією, місця можливого утворення пилу — місцевими відсмоктувачами, повітря яких перед викидом в атмосферу повинен направлятися на очищення. Всі роботи з карбамідом необхідно проводити з дотриманням заходів індивідуального захисту.

    Траспортування та зберігання

    Транспортувати карбамід можна або в розфасованому вигляді, або навалом — в залізничних вагонах-хоперах, спеціальних металевих контейнерах або мінераловозах.

    У нормальних умовах речовина є не токсичною і абсолютно безпечною з точки зору пожежної безпеки. Проте, транспортувати сечовину можна тільки наземним або водним транспортом. Авіаперевезення карбаміду заборонені.

    Зберігати сечовину, враховуючи її підвищену гігроскопічність, потрібно в сухому і провітрюваному приміщенні, за вологості повітря в 50% і нижче. Припустимо зберігання сечовини в більш вологих приміщеннях, але при цьому в герметично закритій тарі.

    Зазвичай гарантований термін зберігання всього півроку, але термін використання сечовини необмежений. Справа в тому, що виробник гарантує відсутність злежуваності сечовини впродовж півроку, а потім перед використанням, у разі злежуваності, її потрібно буде роздрібнити і можна використовувати протягом необмеженої кількості часу. Однак, потрібно враховувати той факт, що з роками кількість азоту в сечовині може незначно, але зменшуватися і використовувати добрива з дуже тривалими періодами зберігання потрібно з урахуванням цього факту.

    Фасування

    В Україні карбамід можна придбати в пакуванні від 1 кг.

    Літературні джерела:

    1. Господаренко Г. М. Агрохімія / Г. М. Господаренко. – Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 376 с.
    2. Хромов Н. В мочевине подробно. Особенности применения для различных культур / Николай Хромов. — 2017.
    3. Карбамід
    4. Технічні умови ДСТУ 7312:2013 Сечовина (Карбамід) [Електронний ресурс] // Мінекономрозвитку України. – 2013.

     

    Карбамід властивості

    Гранульований карбамід має вигляд кулястих напівпрозорих гранул розміром від 1-2,5 до 4 мм. Має хороші фізичні властивості. Насипом (без тари) може зберігатися без злежування, близько 6 місяців, після чого, на відміну від аміачної селітри, насип покривається зцементованою кіркою, але всередині добриво не злежується.
    Карбамід добре розчиняється в воді. Насичений розчин при температурі 20 ° С містить 52% CO(NH2)2. У водних розчинах карбамід досить стійкий до температури 80 ° С.

    Карбамід виробництво

    Під час синтезу карбаміду утворюється плав, що складається з води, карбаміду, карбамату, карбонатів амонію і надлишку аміаку. Плав потім піддають дистиляції для термічного розкладання карбамату і карбонатів, і звільнення не перетворених на карбамід аміаку і діоксиду вуглецю, а видобутий водний карбамід переробляють на твердий продукт гранулювання.

    Карбамід склад

    Карбамід (сечовина) CO(NH2)2 — найбільш концентроване з твердих азотних добрив, містить 46% азоту, належить до групи амідних добрив.

    Карбамід формула

    Карбамід (сечовина) CO(NH2)2 — найбільш концентроване з твердих азотних добрив, містить 46% азоту, належить до групи амідних добрив.

    Карбамід різновиди

    Сечовина випускається зазвичай під двома марками — А і Б. Сечовина марки А використовується в промисловості, а марка Б застосовується як добриво.

    Карбамід застосовуэться з

    Позакореневе підживлення карбамідом можна поєднувати з заходами захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів.

    Коли вносити добриво карбамід

    Карбамід ефективно використовується для основного добрива, рядкового підживленняі просапних та овочевих культур і для позакореневого підживлення рослин, оскільки це органічна сполука.

    Як використовувати добриво карбамід?

    Карбамід використовують як в сухому вигляді, так і розчиненим в воді

    Для чого застосовується карбамід?

    Карбамід застосовується як азотне добриво для сільськогосподарських культур.

    Карбамід вплив на різні види грунтів

    Карбонат амонію — сполука малоустойчивое. На повітрі швидко розкладається на гідрокарбонат амонію і аміак, внаслідок чого втрачається газоподібний аміак, особливо на малобуферніх грунтах.

    Карбамід норми внесення для городніх культур

    Часник.Як озимий, так і ярий часник можна підживлювати карбамідом в перших числах червня. Далі використовувати сечовину під часник не можна, це може привести до нарощування зеленої маси на шкоду цибулин. Вносити сечовину під часник потрібно в розчиненому у воді вигляді і додавати в розчин хлористий калій — 10 г сечовини, 10 г хлористого калію на відро води, це норма на квадратний метр часникової грядки.

    Карбамід норми внесення для польових культур

    Позакореневе підживлення зернових культур 10-15% розчином карбаміду в період колосіння — початку молочної стиглості зерна сприяє підвищенню врожайності (на 2,5-3 ц / га) і белковости зерна (на 1-3%).

    Карбамід для садів

    Норми добрива для підживлення розрізняються залежно від віку рослин: так, до вступу в плодоношення дерев і великих кущів вони майже на третину менше. Наприклад, яблуні, яка ще не вступила в плодоношення, потрібно близько 75-80 г добрива, під вишню 85-90 г, під сливу 110-115 г і під кущі (ірга, аронія і т.д.) 100-110 м, після вступу в плодоношення яблуня вимагає вже по 150-160 г на дерево, вишня 110-120 г, слива 125-140 г і кущі (ірга, аронія та подібні) 135-145 г на кущ.

    Карбамід клас небезпеки

    За ступенем впливу на організм людини карбамід відносять до помірно небезпечних речовин 3-го класу небезпеки.

    Карбамід запобіжні заходи

    Всі виробничі приміщення повинні бути обладнані загальнообмінною примусовою вентиляцією, місця можливого утворення пилу — місцевими відсмоктувачами, повітря яких перед викидом в атмосферу повинен направлятися на очищення. Всі роботи з карбамідом необхідно проводити з дотриманням заходів індивідуального захисту.

    Карбамід транспортування

    Транспортувати карбамід можна або в розфасованому вигляді, або навалом — в залізничних вагонах-хоперах, спеціальних металевих контейнерах або мінераловозах.

    Карбамід зберігання

    Зберігати сечовину, враховуючи її підвищену гігроскопічність, потрібно в сухому і провітрюваному приміщенні, за вологості повітря в 50% і нижче. Припустимо зберігання сечовини в більш вологих приміщеннях, але при цьому в герметично закритій тарі.

    Карбамід фасування

    В Україні карбамід можна придбати в упаковці від 1 кг.

    Карбамід перевезення

    Транспортувати карбамід можна або в розфасованому вигляді, або навалом — в залізничних вагонах-хоперах, спеціальних металевих контейнерах або мінераловозах.

    Карбамід проти шкідників

    Позакореневе підживлення карбамідом можна поєднувати з заходами захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів. Так, обприскування гороху в період початку формування бобів 30% -м розчином карбаміду сприяє не тільки підвищенню продуктивності рослин, а й боротьбі проти попелиці та бур’янів.

    (2 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    35500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    23500 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    38500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    46800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    33000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    33400 грн./т грн./т. - EXW - Склади

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    1431 у.о. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    26700 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Може бути цікаво

    19.02.2021
    28.02.2022
    10.03.2021

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: