Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    КАС+Zn

    Карбамід-аміачна селітра (КАС), або карбамід-аміачна суміш – суміш концентрованих водних розчинів карбаміду та аміачної селітри, масові частки яких відповідно становлять 31–36 і 40–44 %. Промисловість випускає три форми цього добрива: КАС-28, КАС-30, КАС-32 із вмістом загального азоту відповідно 28; 30 і 32 %, проте азоту може бути і менше – 20-25 %.КАС – це прозора або світло-жовта рідина зі слабким запахом аміаку, густина 1,26-1,31 г/см3, pH 7-8. Фізико-хімічні властивості цього добрива дають змогу зберігати його впродовж року.

    Строки та норми внесення

    КАС використовують як для основного внесення, так і для підживлення. Норми внесення КАС залежать від виду культури, строку та способу внесення, попередника й інших чинників (табл. 1). Ніяких спеціальних обмежень не існує.

    Існують два способи основного внесення КАС: поверхневе і безпосередньо в ґрунт. Особливо це добриво ефективне для підживлення озимих та інших зернових колосових культур. Кількість підживлень може бути різною залежно від забезпеченості рослин азотом, але разова його норма має не перевищувати рекомендовану. Слід також враховувати, що 100 кг КАС-28 відповідає 78 л і містить 28 кг азоту (N28), а 100 л містить 36 кг азоту (N36) і відповідає 128 кг КАС-28.

    Таблиця 1. Норми внесення КАС під сільськогосподарські культури в умовах різних кліматичних зон України

    Культура Кліматичні зони
    Лісостеп Полісся Степ
    Строки внесення Норма внесення Строки внесення Норма внесення Строки внесення Норма внесення
    Пшениця озима Оранка або передпосівна культивація 0,5-1,0 ц/га Передпосівна культивація 1,0 ц/га Передпосівна культивація 1,0 ц/га
    Початок відновлення вегетації поверхнево 2,0 ц/га Початок відновлення вегетації поверхнево 2,0 ц/га Початок відновлення вегетації поверхнево 2,0 ц/га
    Позакореневе підживлення у фазу молочно-воскової стиглості 20 % розчин + цинк, мідь Позакореневе підживлення у фазу молочно-воскової стиглості 20 % розчин + цинк, мідь Позакореневе підживлення у фазу молочно-воскової стиглості 20 % розчин + цинк, мідь
    Ячмінь озимий передпосівна культивація або початок відновлення вегетації поверхнево 2,0 ц/га     передпосівна культивація 1,0-1,5 ц/га
    Ячмінь ярий Оранка або передпосівна культивація 1,5-2,0 ц/га передпосівна культивація або початок відновлення вегетації поверхнево 2,0-3,0 ц/га Оранка або передпосівна культивація 2,0 ц/га
    Кукурудза на зерно Оранка або передпосівна культивація 3,0-4,0 ц/га     Оранка або передпосівна культивація 2,0 ц/га
            Прикореневе підживлення у фазі 3-5 листків 1,0 ц/га
    Кукурудза на силос передпосівна культивація 3,0 ц/га        
    Горох передпосівна культивація 1,0 ц/га передпосівна культивація 1,0 ц/га передпосівна культивація (малородючі грунти) 1,0 ц/га
    Соя Оранка або передпосівна культивація 1,5 ц/га передпосівна культивація або початок відновлення вегетації поверхнево (бідні грунти) 1,5 ц/га    
    Буряки цукрові Оранка 3,0-4,0 ц/га передпосівна культивація 2,0 ц/га Оранка 4,0 ц/га
    Прикореневе підживлення у фазі 4 справжніх листків 2,0 ц/га Прикореневе підживлення у фазі 2 справжніх листків 1,5 ц/га
    Прикореневе підживлення у фазі 4 справжніх листків 1,5 ц/га
    Соняшник Передпосівна культивація або по поверхні грунту 1,5 ц/га Передпосівна культивація або по поверхні грунту 1,5 ц/га
    Ріпак озимий Передпосівна культивація 1,0 ц/га Передпосівна культивація 1,0 ц/га Передпосівна культивація 2,0 ц/га
    Початок відновлення вегетації 2,0 ц/га Початок відновлення вегетації 2,0 ц/га Початок відновлення вегетації 1,0 ц/га
    Картопля Оранка або передпосівна культивація 2,0 ц/га Передпосівна культивація 3,0 ц/га В два строки з поливною водою 2,0 ц/га

     

    Особливості внесення КАС

    Позакореневе підживлення розчинами КАС краще проводити в ранкові (за відсутності роси) й вечірні години, а в похмуру прохолодну погоду – впродовж усього дня. За температури понад 20 °С і низької відносної вологості повітря можливі опіки рослин, тому в цей час рослини не підживлюють. На оброблених розчинами КАС посівах випасати худобу і проводити зрошення дощуванням дозволяється не раніше ніж через 5 діб. З метою запобігання опіку рослин КАС доцільно розбавляти водою у співвідношенні 1 : 2 або 1 : З, особливо якщо в розчин добрива добавляється гербіцид. Під час проведення позакореневого підживлення зернових культур у фазу початку колосіння, особливо при додаванні до розчину КАС фунгіцидів, його також необхідно розбавляти водою у співвідношенні 1 : 2 або 1 : 3 за дози внесення не більш як 20 кг азоту /га.

    Застосування КАС з цинкомісткими препаратами

    Розчини КАС – це не лише ефективне однокомпонентне азотне добриво. На їх основі можна виготовляти комплексні добрива, до складу яких входять мікроелементи, пестициди, регулятори росту. Це відкриває широкі можливості їх застосування за інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та знижує витрати на їх внесення. На відміну від інших рідких азотних добрив розчини КАС можна змішувати з рідкими комплексними добривами.

    Численними дослідженнями доведено ефективність підживлення рослин різних сільськогосподарських культур азотними добривами, а зокрема КАС, з додаванням цинку для покращення урожайності та якості зерна. Цинк активує дію ферментів, входить до складу ферментативних систем, що беруть участь у диханні, синтезі білків та ауксинів, підвищує тепло-, посухо- і холодостійкість рослин, відіграє важливу роль у регулюванні процесів росту. Винос цинку з урожаєм польових культур коливається від 50 г до 2 кг/га. Значення цинку для росту рослин тісно пов’язане з його участю в азотному обміні. Дефіцит цинку призводить до значного накопичення розчинних азотних сполук – амінів і амінокислот, що порушує синтез білків. Високі норми фосфорних і азотних добрив, значне збільшення глибини оранки посилюють ознаки нестачі цинку в рослин. Особливо цинкові добрива потрібні у разі внесення високих норм фосфору (так як фосфати цинку малорозчинні) і вапна, за низької температури ґрунту.

    Рухливість цинку та його надходження в рослини залежить від кислотності ґрунту, вмісту і рухомості сполук інших елементів, інтенсивності мікробіологічних процесів. Вміст рухомих сполук цинку в ґрунтах України становить 0,2–2 мг/кг ґрунту. Майже у 60 % орних ґрунтів України його вміст низький – в середньому 0,2 мг/кг ґрунту, а цього недостатньо для формування високих урожаїв багатьох сільськогосподарських культур. Цинкові добрива ефективні на дерново-підзолистих ґрунтах із вмістом рухомих сполук цинку менш як 0,2-1,0 мг/кг, чорноземах – 0,5-3,0, сіроземах і каштанових ґрунтах – менш як 1,5-2,0 мг/кг.

    Найбільш чутливі до дефіциту цинку такі сільськогосподарські культури як кукурудза, рис, льон, картопля, гречка, буряк, конюшина. У порівнянні з ними зернові не настільки залежні від цього мікроелемента. Але, з огляду на те, що майже половина світових площ, зайнятих зерновими культурами, мають недостатню кількість доступного цинку, тому злаки не можуть отримати цей мікроелемент у достатній кількості. У свою чергу це призводить до втрати врожайності.

    В якості джерела цинку для рослин використовують сульфат цинку, нітрат цинку, халат цинку та ін.(табл.2)

    Таблиця 2. Джерела цинку для рослин

    Джерело Zn Формула Вміст Zn, %
    Сульфат цинку ZnSO4 ·xH2O 22-36
    Хлорид цинку ZnCl2 50
    Нітрат цинку Zn(NO3 )2 ·3H2O 23
    Оксисульфат цинку xZnSO4 ·xZnO 20-50
    Оксид цинку ZnO ~80
    Карбонат цинку ZnCO3 50-56
    Динатрієва Zn EDTA Na2Zn EDTA 8-14
    Натрієва Zn HEDTA NaZn HEDTA 6-10
    Натрієва Zn NTA NaZn NTA 9-13
    Лігносульфонат цинку 5-10

     

    Варіантів добрив для застосування багато, але не всі вони підходять для внесення в суміші з КАС. Так сульфат, хлорид і нітрат цинку є добре розчинними речовинами, але треба зазначити, що сульфат при змішуванні з КАС утворює осад, а хлорид цинку містить хлор, який має негативний вплив на рослини багатьох сільськогосподарських культур. Оксид та карбонат цинку важко розчиняються у рідині. Хелати допомагають підтримувати цинк у ґрунті у розчиненому вигляді, особливо у ґрунтах з високим рН, але значно дорожчі. Нітрат цинку поєднує в собі економічну ефективність та добрі фізичні властивості, тобто має невисоку ціну та повністю розчиняється в рідині, не утворюючи осаду, що робить цю речовину привабливою для застосування разом з КАС.

    Нітрат цинку (азотнокислий цинк) — популярна складова багатьох препаратів для саду, зокрема, ґрунтових добрив. Використовують це добриво для передпосівної обробки насіння і позакореневого обприскування. Тим не менш, використовуючи такі добрива, потрібно суворо дотримуватися пропорцій: і занадто малі, і надмірно великі кількості цинку можуть негативно вплинути на рослини. Якщо в першому випадку це загрожує відсутністю користі, а відповідно недосягненням бажаних результатів, то в другому — поганим впливом на ріст рослин і врожайність.

    Слід відмітити, що даний реактив не провадить негативного впливу на людей, будучи нешкідливим при дотриманні дозувань і елементарної техніки безпеки. Нітрат цинку використовують на карбонатних ґрунтах для плодових дерев, що дозволяє підсилити розвиток здорових і сильних бруньок і пагонів.

    Ще однією перевагою азотнокислого цинку є його невисока норма витрати, оскільки цинк це мікроелемент, який рослини використовують в набагато меншій кількості, ніж макроелементи (натрій, фосфор, калій) (табл.3).

    Таблиця 3. Норма внесення азотнокислого цинку під сільськогосподарські культури

    Культура Спосіб внесення Фаза розвитку Норма внесення, кг/га
    Кукурудза Прикореневе або позакореневе підживлення Фаза 3-5 листків 5-9
    Пшениця озима Позакореневе підживлення Фаза виходу в трубку 5
    Ріпак озимий Позакореневе підживлення    (за потреби) Фаза формування розетки, стеблування 1-2
    Соняшник Позакореневе підживлення Фаза 3-4 листків 1-2

     

    (Пока оценок нет)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    35500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    23500 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    38500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    46800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    33000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    33400 грн./т грн./т. - EXW - Склади

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    1431 у.о. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    26700 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: