Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Система удобрення ріпаку

    Підготовка насіння MIXTURE-RDK  10-03-03+20S+0,5B; MIXTURE-RDK  8-17-02+7S+Mе; MIXTURE-RDK  12-9-5+Ме; MIXTURE-RDK  4-16-16+1(2)S+Mg+Zn; MIXTURE-RDK  10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn
    Основне удобрення Аміачна селітра, карбамід, КАС, НАФК, ДАФК, суперфосфат, тукосуміші, амофос, діамофос, калій хлористий
    Припосівне удобрення НАФК, ДАФК, суперфосфат, тукосуміші

    MIXTURE-RKD NP 8:24

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    MIXTURE-RKD NP 9:29

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

    MIXTURE-RKD PK `0:18:18

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

    Підживлення Аміачна селітра, карбамід, КАС, аміачна вода,

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

    MIXTURE-RKD 10:10:10+3S

    MIXTURE-RKD 10:10:10

    MIXTURE-RKD 9:18:09

    MIXTURE-RKD 12:9:5:Мe

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 10:03:03+20S+0,5B

    MIXTURE-RKD 8:17:02+7S+Me

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

     

    Попередники

    Кращими попередниками озимого ріпаку в сівозміні є чорний або зайнятий пар, зернові бобові культури, злаково-бобові суміші на зелений корм. Ріпак на зелений корм сіють після озимої пшениці або ячменю. Не слід висівати його раніше як через 4-5 років після культур родини капустяних.

    Система удобрення ріпаку

    Високі врожаї ріпаку вирощують на родючих ґрунтах за оптимальних норм внесення органічних і мінеральних добрив. Залежно від типу ґрунту pH має становити 6,2-7,0 (за легкого гранулометричного складу нижчий, на суглинкових – вищий за 6,5). Низький урожай збирають на ґрунтах з pH < 5,5. За pH > 6,5 знижується ушкодження ріпаку капустяною килою, але рослини страждають від нестачі мікроелементів.  На створення І т насіння з відповідною масою соломи він використовує 50–60 кг N, 20–25 – Р2O5, 40–50 кг К2O, 9,8 кг – S, що значно більше, ніж виносять пшениця, ячмінь чи інші культури. Ріпак належить до рослин-калієфілів. Ріпак також виносить з грунту мікроелементи у кількості: Zn – 40 г, Mn – 40 г, Cu – 4 г.


    Рис. 1 Динаміка засвоєння елементів живлення впродовж вегетації.

    Нестача азоту впливає на урожайність культури, а його надлишок – на олійність насіння (фото 1). Саме тому необхідно забезпечити посіви ріпаку оптимальною кількістю азоту.

    Ріпак вимогливіший до фосфорного живлення, ніж зернові культури. У всьому світі нестача фосфору часто стає головним чинником, який обмежує урожайність (Фото 2). Найінтенсивніше він поглинає його в період між стеблуванням і цвітінням (2–3 кг/га Р2O5 за добу). Фосфорні добрива сприяють формуванню добре розвиненої кореневої системи й оптимальної розетки ріпаку, кращому засвоєнню азоту з ґрунту і добрив, підвищують стійкість рослин до морозів, зменшують ризик вилягання посівів, пришвидшують достигання, підвищують насіневу продуктивність. Слід також зазначити, що коренева система ріпаку здатна мобілізувати фосфор з важкорозчинних сполук ґрунту. Під нього можна застосовувати всі форми фосфорних добив.


    Фото 1. Прояв нестачі азоту на рослинах ріпаку


    Фото 3. Прояв нестачі фосфору на рослинах ріпаку


    Фото 4. Прояв нестачі калію на рослинах ріпаку

    Засвоєння ріпаком калію набагато випереджає процес утворення сухої речовини в рослинах, яке відбувається в основному лише наступного року. З усієї кількості калію, який потрібен ріпаку озимому, майже 30 % засвоюється вже восени, причому найбільше – в перші 1–1,5 міс після сходів. Дефіцит калію призводить до пригнічення росту та зниження урожайності ріпаку (фото 4).

    Потреба ріпаку в магнії становить 40–50 кг/га MgO. Часто нестача магнію пов’язана з низьким вмістом фосфору в рослині. Найчастіше дефіцит магнію виявляється на піщаних і кислих ґрунтах, за високого вмісту в ґрунті рухомих сполук калію і низького вмісту фосфору в рослині, холодної й вологої погоди. За низького вмісту його рухомих сполук у ґрунті внесення магнієвих добрив підвищує врожай насіння на 3–5 ц/га, за середнього – на 2-2,5 ц/га.

    Ріпак належить до найвибагливіших культур до сірки, потреба в якій становить 10–15 кг/т зерна, що в 2,5 раза вище, ніж зернових. Засвоюють рослини сірку паралельно з азотом. За її нестачі білок не утворюється, ріст рослин сповільнюється, зменшується кількість стручків і насіння в них, погіршується якість насіння через зниження вмісту олії (Фото 5). Найбільша потреба ріпаку в сірці – від початку формування стебла до початку зав’язування стручків.


    Фото 5. Прояв дефіциту сірки у ріпака

    Найчастіше нестача сірки виявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу, з низьким умістом гумусу й за слабко розвиненої кореневої системи рослин. На практиці слід орієнтуватися на норму внесення сірки, що становить 1/4 норми азотних добрив. Внесення сірки в ґрунт ефективніше, ніж позакореневі підживлення.

    Строки внесення та норми добрив

    Система удобрення ріпаку складається з трьох прийомів: основного, припосівного і підживлення. Рекомендовані орієнтовні норми макродобрив в діючій речовині залежно від типу грунтів (табл.1) становлять на дерново-підзолистому грунті — N 110-140 P 70-90 K 90-130 кг/га, чорнозему типовому і грунті темно — сірому — N 90-120 P 60-70 K 90-120 кг/га, сірих лісових — N 90-130 P 60-80 K 90-120 кг/га, на чорнозему звичайному та південному — N 90-110 P 60-80 K 60-90 кг/га. Точну кількість добрив встановлюють з урахуванням забезпеченості грунту рухомими сполуками поживних речовин за результатами діагностики або агрохімічної паспортизації, на основі даних виносу елементів живлення врожаєм і коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив.  Для соняшнику важливим є рівномірний розподіл добрив по площі.

    Основне внесення

    Ріпак добре реагує на післядію органічних добрив, унесених під попередник. Повну норму фосфорних і калійних добрив найліпше вносити після збирання попередника під основний обробіток ґрунту. Сірчані добрива також найліпше вносити під основний обробіток ґрунту в дозі 30–80 кг/га д. р. Під основний обробіток рекомендовано використовувати такі варіанти удобрення:

    ДАФК 10:26:26 (300-400 кг/га); NPK 9:25:25:2 (350-400 кг/га); NPK 10:20:30:8 (350-400 кг/га) NPK 9:20:30 (350-400 кг/га); NPK 8:19:29:3 (350-400 кг/га);

    Рс.ам 20:20:13(S) + KCl (100-130 кг/га)

    КАС (100 л/га) Nв (150-200 л/га) + РКД 0:21:22 (300-350 л/га); 0:18:18 (350-400 л/га)

    Поверхнево, з заробкою в грунт, інжекторно.

     Припосівне внесення

    Під час сівби вносять 10-15 кг/га азоту, фосфору і калію у вигляді складних гранульованих або рідких добрив. Рекомендовано використовувати наступні варіанти удобрення:

    НАФК 16:16:16(60-80 кг/га), локально

    MIXTURE-РКД 10:10:0; 9:18:9 (20-40 л/га)

    РКД  8:24:0; 9:27:0 (10-30 л/га) Локально, InFurrow

     Підживлення

    Азотні добрива навесні потрібно внести якомога раніше, щоб після зими на рослинах швидко утворилися нові листки, бо з втраченими в зимовий період листками в рослинах різко знижується кількість накопиченого азоту. В районах з недостатнім зволоженням роздрібне (у 2 строки) внесення азотних добрив найефективніше.  Тому, з урахуванням попередників, рівня родючості ґрунту і запланованої врожайності за першого ранньовесняного підживлення вносять 80–120 кг/га азоту, зазвичай – 100 кг/га. При цьому необхідно зважити на стан посівів, які перезимували. Якщо зима була «м’яка» і посіви добре перезимували, то дозу першого підживлення потрібно зменшити, щоб не було надмірного живлення азотом, яке може призвести до збільшення площі листкової поверхні, а не до гілкування. Якщо посіви слабкі, дозу азотних добрив збільшують. Зазвичай дозу їх внесення розраховують за принципом 50 кг азоту на 1 т врожаю. Під час другого підживлення, яке проводять через 2–3 тижні після першого, зазвичай на початку росту стебла, але не пізніше ніж на початку цвітіння, вносять 40–80 кг/га азоту. Другу дозу визначають за різницею між розрахованою нормою азотних добрив і величиною першої дози. За умов недостатнього або нестійкого зволоження перенесення частини азоту добрив у друге підживлення є неефективним. За умов достатнього зволоження проводять і третє підживлення – від початку до середини цвітіння аміачною селітрою дозою 30–40 кг/га д. р. Азот цього підживлення сприяє росту стручків і збільшує масу насіння ріпаку. Одночасно з внесенням пестицидів ріпак можна обробляти кілька разів 8–12%-м розчином карбаміду (300 л/га) до фази цвітіння.

    Для ріпаку озимого можна виділити три основні критичні етапи, коли його потреба в поживних речовинах, особливо в мікроелементах, найбільша:

    I – формування листкової розетки (позакореневе підживлення дає змогу підготувати рослини до зими);

    II – формування стебла (забезпечує активізацію морфофізіологічних процесів);

    III – зав’язування і розвиток бруньок, а також кінець цвітіння (поліпшує процеси цвітіння, формування і розвиток насіння).

    Ці етапи враховують під час планування позакореневих підживлень.

    З усіх мікроелементів вирішальне значення має лише бор. Підживлення бором рослини потребують у період активного росту стебел і пагонів, а також на початку цвітіння, що значно зменшує обпадання квіток. Таке обприскування можна поєднувати з обробкою інсектицидами. Доза внесення борних добрив – 200–400 г/га д. р. Нестача марганцю в живленні ріпаку зазвичай спостерігається на ґрунтах з високим умістом гумусу, за pH > 6,0, холодної та вологої погоди. Її ліквідують позакореневим підживленням у фазу крупного бутона. Нестачу молібдену фіксують на кислих ґрунтах (рНвод < 5,5), особливо після внесення високих норм нітратних добрив, за вмісту в ґрунті менш як 0,15 мг/кг Мо.  За потреби насіння ріпаку обробляють молібдатом амонію, а за гострої його нестачі – проводять позакореневе підживлення 0,1 %-м розчином молібдату амонію (100 г/га Мо). Нестача в живленні рослин міді спостерігається лише на ґрунтах легкого гранулометричного складу і після вапнування. Нестача цинку може проявлятися на ґрунтах, близьких до нейтральних, і під час посухи. За потреби найліпше провести позакореневе підживлення 0,2-0,4 кг/га цинку у вигляді хелатної сполуки в комбінації з пестицидами.

    При підживленні рекомендовано застосовувати наступні варіанти підживлень:

    1. N 30-60 кг/га.

    Формування розетки

    Nс.ам. (150-250 кг/га);

    Nа.а. (100-200 кг/га);

    КАС+S (100-150 л/га)

    КАС+S (100-150 л/га) + MIXTURE-РКД 12:9:5+МЕ (15-25 л/га); 10:0,3:0,3+20S+0,5B (15-30   кг/га)

    Прикоренево, інжекторно.

    2. N 20-40 кг/га.

    Формування стеблей

    Nс.ам. (100-150 кг/га);

    КАС+S (80-120 л/га);

    СО(NH2)2; КАС+S (5-6 % розчин) + MIXTURE-РКД  12:9:5+МЕ (10-20 л/га); 10:18:4+Mg+ME (10-20 л/га);

    8:17:0,2+7S+МЕ (10-15 л/га) Позакоренево; прикоренево

     Таблиця 1. Система удобрення ріпаку

    Типи грунтів Норма внесення NPK кг/га д.р. Основне удобрення Припосівне удобрення Підживлення, в т.ч. позакореневі
    (доза NPK кг/га д.р., форма добрив)
    Дерново-підзолистий N 110-140;

    P2O5 70-90;

    K2O 90-130

    30-50:50-80:70-120

    ДАФК 10:26:26 (300-400 кг/га); NPK 9:25:25:2 (350-400 кг/га); NPK 10:20:30:8 (350-400 кг/га) NPK 9:20:30 (350-400 кг/га); NPK 8:19:29:3 (350-400 кг/га);

    Рс.ам 20:20:13(S) + KCl (100-130 кг/га)

    MIXTURE-РКД 4:12:12+8S (400-450 л/га); 3:18:18 (350-400 л/га); 6:24:6; 5:20:5 (400-450 л/га) Рам; Рд.ам (150-180 кг/га)

    MIXTURE-РКД 9:20:0+5S; 9:27:0; 9:29:0 (300-350 л/га)

    MIXTURE-РКД 6:24:6; 5:25:5 (350-400 л/га) (схід, південь)

    КАС (100 л/га) Nв (150-200 л/га) + РКД 0:21:22 (300-350 л/га); 0:18:18 (350-400 л/га)

    Поверхнево, з заробкою в грунт, інжекторно.

    НАФК 16:16:16

    (60-80 кг/га), локально

    MIXTURE-РКД 10:10:0; 9:18:9 (20-40 л/га

    РКД  8:24:0; 9:27:0 (10-30 л/га)

    Локально,

    In-Furrow

    1.       N 30-60 кг/га.

    Формування розетки

    Nс.ам. (150-250 кг/га);

    Nа.а. (100-200 кг/га);

    КАС+S (100-150 л/га)

    КАС+S (100-150 л/га) + MIXTURE-РКД 12:9:5+МЕ (15-25 л/га); 10:0,3:0,3+20S+0,5B (15-30   кг/га)

    Прикоренево, інжекторно.

    2.  N 20-40 кг/га.

    Формування розетки

    Nс.ам. (100-150 кг/га);

    КАС+S (80-120 л/га);

    СО(NH2)2; КАС+S (5-6 % розчин) + MIXTURE-РКД  12:9:5+МЕ (10-20 л/га); 10:18:4+Mg+ME (10-20 л/га);

    8:17:0,2+7S+МЕ (10-15 л/га)

    Позакоренево; прикоренево

    Чорнозем типовий

    Темно-сірий

    N 90-120;

    P2O5 60-70;

    K2O 90-120

    Сірий лісовий N 90-130;

    P2O5 60-80;

    K2O 90-120

    Чорнозем звичайний і південний N 90-110;

    P2O5 60-80;

    K2O 60-90

     

    Розрахунок норм добрив в діючій речовині на основі забезпеченості рослин елементами живлення.

    Норми добрив коригують на основі агрохімічних картограм ґрунту, в яких зазначено забезпеченість рослин елементами живлення на кожному полі (або його частині). Вона може бути дуже низькою, низькою, середньою, підвищеною, високою і дуже високою. Для уточнення рекомендованих норм добрив їх множать на відповідний поправковий коефіцієнт (див. табл. 2 ), який розраховано для ґрунтів із середніми показниками потенційної родючості.

    При цьому норму азотних добрив коригують із використанням картограм забезпеченості рослин фосфором, оскільки він найчастіше знаходиться в мінімумі, а норми фосфорних і калійних коригують відповідно до даних картограм забезпеченості рослин фосфором і калієм на певному типі ґрунту.

    Таблиця 2. Рекомендована норма добрив для соняшнику з урахуванням поправкових коефіцієнтів за ступенем забезпеченості рослин елементами живлення

    Тип грунту — чернозем типовий і грунт темно-сірий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 90-120 P 60-70 K 90-120 кг/га
    Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив   ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 135-180 90-105 135-180
    1,2 1,3 1,3 110-145 80-90 115-155
    1 1 0,8 90-120 60-70 70-95
    0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 60-85 40-50 60-85
    0,5 0,6 0,6 45-60 35-40 55-70
    Тип грунту — сірий лісовий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 90-130 P 60-80 K 90-120 кг/га
    Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 135-195 90-120 135-180
    1,2 1,3 1,3 110-155 75-100 115-155
    1 1 0,8 90-130 60-80 70-95
    0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 60-90 40-55 60-85
    0,5 0,6 0,6 45-65 35-50 55-70
    Тип грунту — чорнозем звичайний та південний; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 90-110 P 60-80 K 60-90  кг/га
    Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 135-165 90-120 90-135
    1,2 1,3 1,3 105-130 75-105 75-115
    1 1 0,8 90-110 60-80 50-70
    0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 60-75 40-55 40-60
    0,5 0,6 0,6 45-55 35-50 35-55
    Тип грунту — дерново-підзолистий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 110-140 P 70-90 K 90-130  кг/га
    Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 165-210 105-135 135-195
    1,2 1,3 1,3 130-170 90-115 115-170
    1 1 0,8 110-140 70-90 70-105
    0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 75-100 50-60 60-90
    0,5 0,6 0,6 55-70 40-55 55-75
    (5 оценок, среднее: 4.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    35500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    23500 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    38500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    46800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    33000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    33400 грн./т грн./т. - EXW - Склади

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    1431 у.о. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    26700 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: