Замовити товар

  Замовить


   Задайте питання

    Система удобрення соняшнику

    28.12.2020
    Підготовка насінняMIXTURE-RDK  10-03-03+20S+0,5B; MIXTURE-RDK  8-17-02+7S+Mе; MIXTURE-RDK  12-9-5+Ме; MIXTURE-RDK  4-16-16+1(2)S+Mg+Zn; MIXTURE-RDK  10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn
    Основне удобренняАміачна селітра, карбамід, КАС, НАФК, ДАФК, суперфосфат, тукосуміші, амофос, діамофос, калій хлористий, MIXTURE-RKD NP 8:24, MIXTURE-RKD NP 9:27, MIXTURE-RKD NP 9:29, MIXTURE-RKD NPK 5:20:5, MIXTURE-RKD NPK 3:18:18, MIXTURE-RKD PK `0:18:18,

    MIXTURE-RKD PK 3:18:18+S, MIXTURE-RKD NPK 0:21:22

    Рядкове удобренняНАФК, ДАФК, Суперагро NPS, MIXTURE-RKD NP 8:24, MIXTURE-RKD NP 9:27, MIXTURE-RKD NP 9:29, MIXTURE-RKD NPK 5:20:5, MIXTURE-RKD NPK 3:18:18, MIXTURE-RKD PK 0:18:18, MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S, MIXTURE-RKD 10:10:10+3S, MIXTURE-RKD 10:10:10, MIXTURE-RKD 9:18:09, MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn, MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn
    ПідживленняАміачна селітра, карбамід, КАС, аміачна вода, НАФК, ДАФК, MIXTURE-RKD NP 8:24

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    MIXTURE-RKD NP 9:29

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

    MIXTURE-RKD PK 0:18:18

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

    MIXTURE-RKD 10:10:10+3S

    MIXTURE-RKD 10:10:10

    MIXTURE-RKD 9:18:09

    MIXTURE-RKD 12:9:5:Мe

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 10:03:03+20S+0,5B

    MIXTURE-RKD 8:17:02+7S+Me

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

     

    Попередники

    Кращі попередники для соняшнику ті, після яких у грунті залишається більше води і поживних речовин. У Степу найефективніші ланки сівозміни, де соняшник висівають після кукурудзи чи озимої пшениці, в Лісостепу – де опадів буває більше і в сівозміні вносять достатньо добрив, високі врожаї одержують при розміщенні соняшнику не тільки після озимої пшениці, а й після ячменю. Недоцільно висівати соняшник після суданської трави, цукрових буряків, а в Степу також після ячменю та вівса.

    Система удобрення соняшнику

    Соняшник дуже вибагливий до поживного режиму грунтів порівняно з іншими польовими культурами. Особливо багато він вбирає з грунту калію. Для формування 1 т продукції соняшник виносить з грунту 40-55 кг азоту, 15-25 кг фосфору, 100-150 кг калію, 5 кг сірки та 6,6 кг магнію. Проте незважаючи на високий винос калію з ґрунту, соняшник на чорноземних ґрунтах більшою мірою потребує азотних і фосфорних добрив. Також з урожаєм соняшник виносить з грунту мікроелементи у кількості 23г бору, 42 г цинку, 12 г марганцю та 7 г міді на 1 т продукції.

    Найліпше соняшник росте на чорноземних ґрунтах з pH 6,0-7,0. У процесі вегетації він засвоює елементи живлення нерівномірно. У живленні соняшнику умовно виділяють три періоди: перший – від появи сходів до формування кошика, коли рослини помірно засвоюють азот і калій та посилено – фосфор; другий – від початку формування кошика до початку цвітіння, коли рослини посилено засвоюють усі елементи живлення; третій – від початку цвітіння до початку наливання сім’янок і достигання, коли рослини знову помірно засвоюють азот і фосфор та посилено – калій (рис. 1).


    Рис. 1 Споживання елементів живлення соняшником у різні фази розвитку.

    Незважаючи на дуже високий винос калію з ґрунту з урожаєм соняшнику, внесення калійних добрив менш ефективне, ніж азотних і фосфорних. Це пояснюється тим. що в регіонах вирощування соняшнику ґрунти містять багато калію і коренева система рослин добре його засвоює.

    Основні елементи живлення по-різному впливають на ріст, розвиток і продуктивність соняшнику. Азот у поєднанні з іншими елементами живлення посилює ріст рослин, сприяє формуванню крупніших рослин і кошиків. За нестачі азоту врожай знижується через зменшення кількості сім’янок у кошику. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи соняшнику, закладанню репродуктивних органів із більшою кількістю квіток у кошику. За оптимального фосфорного живлення пришвидшується розвиток рослин, економніше витрачається волога, більше накопичується олії в насінні. За своєю дією азотні та фосфорні добрива доповнюють одне одного. Велике значення в живленні соняшнику має також калій, який поліпшує процес фотосинтезу і вуглеводний обмін у рослинах. Незважаючи на високу потребу в ньому, він середньо діє на рівень урожаю.


    Фото 1. Прояв нестачі азоту у соняшника


    Фото 2. Прояв нестачі калію у соняшника

     

    Магній бере участь в обміні азоту, фосфору та синтезі білків. За його нестачі, починаючи з верхівок і країв і далі між жилками листки жовкнуть. Старі листки уражаються першими, в’януть. Нестача магнію в живленні соняшнику виявляється на піщаних і кислих ґрунтах, а також за високого вмісту калію в ґрунті та за низьких температур.

    Соняшник дуже чутливий до нестачі бору, особливо під час посухи і на карбонатних ґрунтах. Бор поліпшує стан рослин, забезпечує проростання пилку і запліднення квіток, збільшує кількість сім’янок у кошику, підвищує врожай та його якість. За нестачі цього елемента молоді листки сильно деформуються через відмирання тканин біля їх основи, рослини відстають у рості, головки деформовані, сім’янки нерівномірні. У разі сильної нестачі бору в частини рослин суцвіття не утворюються взагалі, точки росту відмирають. Нестача бору в живленні соняшнику виявляється на піщаних ґрунтах, за високого вмісту азоту або кальцію, низьких температур та під час посухи.


    Фото 3 і 4. Прояв нестачі бору на рослинах соняшника

    Строки внесення та норми добрив

    Система удобрення соняшнику складається з трьох прийомів: основного, рядкового і підживлення. Рекомендовані орієнтовні норми макродобрив в діючій речовині залежно від типу грунтів (табл.1) становлять на чорнозему типовому — N 60-90 P 50-60 K 50-60 кг/га, темно-сірих і сірих лісових — N 60-90 P 60-70 K 60-70 кг/га, на чорнозему звичайному та південному — N 50-60 P50-60 K 40-50. Точну кількість добрив встановлюють з урахуванням забезпеченості грунту рухомими сполуками поживних речовин за результатами діагностики або агрохімічної паспортизації, на основі даних виносу елементів живлення врожаєм і коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив.  Для соняшнику важливим є рівномірний розподіл добрив по площі.

    Основне внесення

    Фосфорні і калійні добрива вносять під зяблевий обробіток ґрунту, азотні – під передпосівну культивацію. Ефективним є також внесення повного мінерального добрива навесні локально на глибину 12–14 см. Під основний обробіток рекомендовано використовувати такі варіанти удобрення:

    НАФК 16:16:16 (300-350 кг/га)

    КАС (100-150 л/га) + ДАФК 9:25:25; 10:26:26 (160-200 кг/га).

    Naв (200-250 л/га) + ДАФК 9:25:25; 10:26:26

    КАС (150-180 л/га);

    Naв (200-250 л/га) + MIXTURE-РКД 3:18:18 (250-300 л/га); 4:12:12 (300-350 л/га); 0:15:19+S (200-220 л/га); 3:18:18 (200-250 л/га).

    MIXTURE-РКД 10:10:10+3S (400-450 л/га).

    Добрива вносять поверхнево з заробкою в грунт (Naв із заробкою на Н=14-18 см.)

    Рядкове внесення

    Високі результати забезпечує рядкове внесення добрив під час сівби, зокрема на ґрунтах із низьким вмістом рухомих сполук елементів живлення. Доза рядкового удобрення становить Р15-30. Це підвищує врожайність насіння соняшнику на 0,2-0,3 т/га. Рекомендовано використовувати наступні варіанти удобрення:

    НАФК 16:16:16 (60-80 кг/га) локально.

    MIXTURE-РКД 10:10:10 (30-40 л/га);

    MIXTURE-РКД  8:24:0, 9:29:0; 5:20:5 (20-40 л/га)

    Підживлення

    Підживлення в районах, добре забезпечених вологою, і в роки з достатньою кількістю опадів на полях, де не вносили добрив в основне удобрення, зокрема в рядки, доцільно проводити підживлення азотом (30 кг/га), іноді за доброго вологозабезпечення з додаванням фосфору і калію (20–30 кг/га) у фазу 2–3 пар листків. Листкові підживлення азотними добривами застосовують рідко, лише в разі уповільненого росту рослин (холодний період), а фосфорні – ефективні тільки на початку вегетаційного періоду, вони поліпшують розвиток кореневої системи.

    Соняшник часто висівають на одному полі через кожні 3–4 роки, що призводить до появи симптомів дефіциту мікроелементів і зниження продуктивності. Критичними щодо цього є фаза 2–3 пар листків та фаза бутонізації (8–10 листків). Нестача вже в перший період бору, цинку, марганцю призводить до недобору врожаю. Важливими мікроелементами для соняшнику є цинк, а також молібден, мідь, залізо. Потребу рослин в мікроелементах добре забезпечують позакореневі підживлення.

    Позакореневі підживлення проводять у фази 3–4 та 5–6 пар листків, коли відбувається інтенсивний ріст рослин і закладаються кошики. Найліпше застосовувати мікродобрива у вигляді хелатів і поєднувати їх внесення з обробкою посівів пестицидами, регуляторами росту, попередньо провівши тест на сумісність. Цей захід гарантовано забезпечує рослини мікроелементами в найдоступніших формах і саме в критичний період розвитку, що стимулює коренеутворення і закладання кошика, а отже, й підвищення продуктивності рослин.

    При підживленні рекомендовано застосовувати наступні варіанти підживлень:

    NH4NO3 (100-150 кг/га) коренево.

    КАС+S+ME (100-150 л/га) прикоренево

    MIXTURE-РКД 10:10:10 (150-200 л/га) прикоренево

    КАС (80-100 л/га) + РКД 0:18:18;  0:21:22 (8-20 л/га) + МЕ (Zn,Mg,S,B,Mn)

    КАС, CO(NH2)2 + ME (5 % розчин) позакоренево

    Таблиця 1. Система удобрення соняшнику

    Типи грунтівНорма внесення NPK кг/га д.р.Основне удобренняПрипосівне удобренняПідживлення, в т.ч. позакореневі
    (доза NPK кг/га д.р., форма добрив)
    Чорнозем типовий N 60-90;

    P2O5 50-60;

    K2O 50-60

    1.   40-80:40-50:40-50

    2.   40-50:40-50:40-50

    НАФК 16:16:16 (300-350 кг/га)

    КАС (100-150 л/га) + ДАФК 9:25:25; 10:26:26 (160-200 кг/га).

    Naв (200-250 л/га) + ДАФК 9:25:25; 10:26:26

    КАС (150-180 л/га); Naв (200-250 л/га) + MIXTURE-РКД 3:18:18 (250-300 л/га); 4:12:12 (300-350 л/га); 0:15:19+S (200-220 л/га); 3:18:18 (200-250 л/га).

    MIXTURE-РКД 10:10:10+3S (400-450 л/га).

    Поверхнево з заробкою в грунт (Naв із заробкою на Н=14-18 см.)

    N10Р10К10

    N10Р10К10

    НАФК 16:16:16 (60-80 кг/га) локально.

    MIXTURE-РКД 10:10:10 (30-40 л/га);

    MIXTURE-РКД  8:24:0, 9:29:0; 5:20:5 (20-40 л/га)

    In-Furrow

    N 30-40 кг/га.

    NH4NO3 (100-150 кг/га) коренево.

    КАС+S+ME (100-150 л/га)

    Прикоренево

    РКД 10:10:10 (150-200 л/га)

    Прикоренево

    КАС (80-100 л/га) + РКД 0:18:18;  0:21:22 (8-20 л/га) + МЕ (Zn,Mg,S,B,Mn)

    КАС, CO(NH2)2 + ME (5 % розчин) позакоренево

    Темно-сірий

    Сірий лісовий

    N 60-90;

    P2O5 60-70;

    K2O 60-70

    Чорнозем звичайний, Чорнозем південний N 50-60;

    P2O5 50-60;

    K2O 40-50

     

    Розрахунок норм добрив в діючій речовині на основі забезпеченості рослин елементами живлення.

    Норми добрив коригують на основі агрохімічних картограм ґрунту, в яких зазначено забезпеченість рослин елементами живлення на кожному полі (або його частині). Вона може бути дуже низькою, низькою, середньою, підвищеною, високою і дуже високою. Для уточнення рекомендованих норм добрив їх множать на відповідний поправковий коефіцієнт (див. табл. 2 ), який розраховано для ґрунтів із середніми показниками потенційної родючості.

    При цьому норму азотних добрив коригують із використанням картограм забезпеченості рослин фосфором, оскільки він найчастіше знаходиться в мінімумі, а норми фосфорних і калійних коригують відповідно до даних картограм забезпеченості рослин фосфором і калієм на певному типі ґрунту.

    Таблиця 2. Рекомендована норма добрив для соняшнику з урахуванням поправкових коефіцієнтів за ступенем забезпеченості рослин елементами живлення

    Тип грунту — чернозем типовий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 60-90 P 50-60 K 50-60 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живленняПоправковий коефіціентРекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добривДля фосфорних добривДля калійних добривNPK
    Дуже низький1,3-1,51,3-1,51,3-1,590-13075-9075-90
    Низький1,21,31,370-10065-7565-75
    Середній1,01,00,860-9050-6040-50
    Підвищений0,70,5-0,70,6-0,740-6035-4035-40
    Високий0,50,60,630-4030-3530-35
    Дуже високий
    Тип грунту — темно-сірий і сірий лісовий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 60-90 P 60-70 K 60-70 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живленняПоправковий коефіціентРекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добривДля фосфорних добривДля калійних добривNPK
    Дуже низький1,3-1,51,3-1,51,3-1,590-13090-10090-100
    Низький1,21,31,370-10075-8580-85
    Середній1,01,00,860-9060-7050-55
    Підвищений0,70,5-0,70,6-0,740-6040-5040-50
    Високий0,50,60,630-4030-3530-35
    Дуже високий
    Тип грунту — чорнозем звичайний та південний; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 50-60 P50-60 K 40-50 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живленняПоправковий коефіціентРекомендована норма добрив ( д.р.), кг
    Для азотних добривДля фосфорних добривДля калійних добривNPK
    Дуже низький1,3-1,51,3-1,51,3-1,575-9075-9060-75
    Низький1,21,31,360-7065-8050-65
    Середній1,01,00,850-6050-6030-40
    Підвищений0,70,5-0,70,6-0,735-4035-4030-35
    Високий0,50,60,625-3030-3525-30
    Дуже високий

     

    (2 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 16:16:16+6

    азоту - 16%

    фосфатів - 16%

    калію - 16%

    сірки - 6%

    Країна:Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    запитуйте грн./т. - FCA - Бахмач

    запитуйте грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    14200 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска (ДАФК, NPK 10:26:26+1,5)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    22500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    за запитом грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід (сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    18500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    18800 грн./т. грн./т. - EXW - ОПЗ

    КАС N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    17500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    834 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    1213 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    13200 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    14200 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    17100 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси, Рівне,Сєвдон

    17300 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: