Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Сучасна технологія вирощування картоплі

     

    Картопля — одна з найпопулярніших в світі культур, яку вирощують у всіх кліматичних зонах, і в тропічному кліматі — в Танзанії, і в північному кліматі — в Норвегії, а також — і в Україні!

    ——————————

     

    Зміст

    1. Вимоги картоплі до грунтів
    2. Вимоги картоплі до вологи
    3. Температура повітря і грунту для картоплі
    4. Повітряний режим для картоплі
    5. Світловий режим для картоплі
    6. Вибір попередників для картоплі
    7. Підживлення картоплі
    8. Органічні добрива
    9. Азотні добрива
    10. Фосфорні добрива
    11. Калійні добрива
    12. Система живлення картоплі
    13. Підготовка посадкового матеріалу картоплі
    14. Протруювання бульб насіннєвої картоплі
    15. Посадка картоплі
    16. Догляд за посадками картоплі
    17. Захист картоплі від хвороб, шкідників і бур’янів
    18. Зрошення картоплі
    19. Насінництво безвірусної картоплі
    20. Передзбиральна десикація картоплі Збирання врожаю картоплі
    21. Післязбиральна доробка врожаю картоплі
    22. Зберігання картоплі переробка картоплі

     

    У разі правильного застосування системи захисту і добрива для цієї культури, та дотриманні технології вирощування картоплі, можна отримати не тільки високий прибуток, екологічно чистий і корисний продукт, але й задоволення від його вирощування

    Картопля (Solanum tuberosum) — це однорічна трав’яниста рослина, що виростає до 100 см у висоту і формує бульбу настільки багату крохмалем, завдяки чому вона стала четвертою за важливістю продовольчою сільськогосподарською культурою в світі після кукурудзи, пшениці і рису.

    Згідно з останніми дослідженнями, Solanum tuberosum ділиться на дві майже однакові групи сортів — картопля Андигенум, яка пристосована до умов короткого світлового дня і в основному вирощується в Андах, та Чілотанум, що вирощується сьогодні по всьому світу. Відома також «європейська» картопля, що належить до групи Чілотанум, яка, як вважається, походить від андійських сортів, що вперше з’явилися в Чилі і звідти завезених до Європи в XIX столітті.

    Бульби картоплі можуть мати різний колір, як зовні, так й всередині — селекціонери виконали величезну роботу!

     

    Бульби картоплі

    В міру зростання картоплі, тканини її складних листків виробляють крохмаль, який транспортується на кінці підземних пагонів (або столонів). Ці стебла товстіють і утворюють до двадцяти бульб на невеликій глибині від поверхні грунту. Кількість бульб, які повністю визрівають, залежить від доступу вологи і вмісту в грунті поживних речовин. Бульби можуть відрізнятися за формою і розміром і, як правило, важать до 300 г кожна. В кінці сільськогосподарського сезону, листя і стебла рослини відмирають до рівня поверхні грунту, а його нові бульби відокремлюються від своїх столонів. Після цього бульби служать сховищем поживних речовин, які дозволяють рослині пережити холод і в подальшому відновити своє зростання і відтворення. Кожна з бульб має від двох до десяти бруньок (або «вічок»), розташованих спірально на її поверхні. З бруньок утворюються пагони, які виростають в нові рослини, коли для цього знову виникають сприятливі умови

    Бульби картоплі — мають велику цінність для людини, їх використовують для харчування, годівлі сільськогосподарських тварин, переробляють на крохмаль і використовують для інших цілей.

    Проростання бульб картоплі. Для розвитку і росту рослин картоплі потрібні сприятливі умови: вода, тепло, поживні речовини і відсутність загроз з боку шкідників та хвороб. Тому перед висадкою насіннєвих бульб їх протруюють фунгіцидно — інсектицидними протруйниками

     

    Вимоги картоплі до грунтів

    Картопля любить пухкий грунт з хорошим водним та повітряним режимом. Тому обробка грунту і підготовка поля — дуже важливі для вирощування картоплі. На фото — добре оброблене поле картоплі в Європі

    Картопля може успішно рости і давати хороші врожаї на будь-яких грунтах з хорошою повітро- і вологопроникністю, крім занадто кислих або занадто лужних. Погано картопля переносить важкі перезволожені ґрунти і ґрунти солонцюваті.

    Картопля краще, ніж інші культури, витримує кислі грунти, але оптимальними для неїбудуть слабокислі. Тому середньо- і  дуже кислі грунти потребують вапнування. Найвищі врожаї картопля дає на глибоко оброблених чорноземах, дерново-підзолистих, сірих лісових, а також на заплавних грунтах і окультурених торфовищах. За гранулометричним складом найбільш придатні під картоплю супіски, легкі і середні суглинки.

    Сильно в’язкі і щільні грунти з поганою повітропроникністю негативно впливають на якість бульб. Дефіцит повітря в грунті, його висока щільність, як правило, перешкоджають нормальному розвитку підземної частини рослини, призводять до деформації бульб. Застійна волога, що знаходиться в грунті — сприяє поширенню бактеріальних і грибних хвороб картоплі.

    Найбільш придатними для картоплі є грунти, які мають невисоку об’ємну масу (не більше 1,25 г / см3), широкий діапазон реакції грунтового середовища (pH 6,5 … 7,0), високий загальний вміст калію (не менше 2% ), супіщані, легко і середньосуглинистий гранулометричний склад (дерново-підзолисті, сірі і темно-сірі лісові грунти, чорноземи типові), які легко розрихлюються, достатньо насичуються повітрям, швидко прогріваються навесні.

    На якісні показники врожаю і рівень розвитку захворювань картоплі, гранулометричний склад впливає наступним чином: з переходом від піщаних до глинистих ґрунтів збільшується ймовірність ураження картоплі мокрою гниллю, фітофторозом, бурою гниллю, глибина залягання вічок, врожайність, якість насіннєвого матеріалу, вміст крохмалю, якість чіпсів , картоплі фрі, вміст сухої речовини.

     

    Вимоги картоплі до вологи

    Картопля ставити високі вимоги до вологості ґрунту і повітря. Картопля через  слабо вираженої кутикули інизький осмотичний тиск — рослина гідрофільного типу, тобто більш пристосована до гумідних умов. Вона також дуже чутлива до різких змін температури івологості.

    Існує два критичних періоді споживання вологи (коли дефіцит вологи викликає незворотні процеси в розвитку рослин):

    • ріст столонів та утворення бульб
    • активне наростання бульб

    Перший критичний період збігається з фазою бутонізації ітриває до початку  цвітіння. Нестача вологи в цей час зовні на рослині мало помітна, але призводить до того, що органічні речовини які утворюються в листках практично не переходять в бульби, і використовуються для росту бадилля. Посуха на початку бульбоутворення призводить до зменшення кількості бульб ідо затримки їх формування. Тому врожай через це знижується майже вдвічі.

    Цвітіння і зрошення картоплі на сучасній фермі. Зрошення — це один з тих методів, який дозволяє забезпечити всі потреби рослини картоплі у волозі

    Другий критичний період починається в кінці фази цвітіння і триває до початку відмирання бадилля. У цей час потреба рослин картоплі у воді дещо менша, ніж у першому критичному періоді. Дефіцит вологи під час або відразу після утворення бульб уповільнює їхній ріст іпідсилює ураження звичайною паршею.

    Якщо в ґрунті недостатньо вологи, то формування нових бруньок на бульбах призупиняється. Таким чином, знижуються продуктивні якості насіннєвої картоплі.

    Для виробництва 100 ц / га сухої речовини (500 ц бульб / га) приблизно необхідно  3 тис. т води (300 … 400 мм опадів). Як за нестачі волога, так йпри перезволоженні ґрунту сповільнюються утворення ізростання бульб. Для проростання картоплі достатньо вологи з материнської бульби. Вцій фазі картопля НЕ залежить від ґрунтової вологи іпотребує тільки тепла и кисню. Тому суха весна з швидким прогріванням ґрунту іможливість ранньої посадки для картоплі є сприятливими факторами. Сухий ґрунт швидше прогрівається, краще провітрюється, сприяє зростанню коренів іпояві сходів через 20 … 25 днів. Надмірно висока температура пересушених ґрунтів, навпаки, негативно впливає на сходи.

    Картопля не тільки використовується в їжу, але з картоплі ще роблять крохмаль. Для цього вирощують спеціальні сорти технічної картоплі. З яких згодом і виробляють важливий харчовий продукт — крохмаль

    Занадто прохолодна іволога погода уповільнює проростання та сходи, сприяє підвищенню чутливості картоплі до збудників ризоктонії, чорної ніжки та іншоїгнилі. Бульбоутворення співпадає з початком цвітіння. У цей час тепла погода позитивно впливає на кількість столонів івідповідно бульб. Потім до кінця цвітіння важливе  достатнє забезпечення вологою. Тривалі температури> 20 ° С в період росту інедостатня кількість вологи знижують врожайність і прискорюють фізіологічне старіння дочірніх бульб, викликають аномалії у проростків, чим погіршується придатність бульб до використання  як насіннєвий матеріал. Наприкінці росту і розвитку потреба картоплі у воді знову знижується.

    Нерівномірні опади, коли нестача ґрунтової вологи чергується з нормальним зволоженням, також негативно позначаються на картоплі. Коли ріст бульб затримується протягом декількох днів, вони ніби «застигають». Після відновлення нормального водного режиму ріст апікальної частини бульби поновлюється, призводячи до утворення бульб з неправильною формою (грушоподібні, гантелевидні, нарости в ділянці вічок) та діткуванням. Тривала посуха в період раннього бульбоутворення призводить до виснаження запасів крохмалю в базальному пагоні бульби. Через руйнування крохмалю та накопичення цукрів столонна частина бульби стає напівпрозорою або желеподібною, сильно темніє під час  варіння. Більше того, швидкий ріст бульб, який починається після закінчення посухи, може призвести до утворення ростових тріщин на бульбах і порожнеч усередині бульб.

     

     

    Картопля для варіння і пюре — краще використовувати спеціальні смачніші сорти

    Існує загальноприйнята думка, що сорти картоплі відрізняються один від одного за сприйняттям до посухи. Водночас  всі без винятку сорти в значній мірі схильні до негативного впливу нестачі вологи.

    Високий вміст вологи в цей час ще сприяє приросту бульб, але вони формуються з низьким вмістом сухої речовини, мають слабку шкірку і пов’язані з цим низьку якість іпогану лежкість. Крім того, тривале перезволоження може спричинити задуху бульб та їх подальше загнивання.

    Залежно від групи стиглості різні сорти картоплі потребують максимальну вологу в різний час. Так для ранньої картоплі з коротким періодом вегетації потреба в максимальній волозі триває з середини травня до кінця червня, у середньоранніх сортів цей термін з червня до липня, а у більш пізніх — з липня, серпня і першої половини вересня. Тому ризик при вирощуванні картоплі, залежно від нерівномірного розподілу опадів під час вегетаційного періоду  та від різниці їх кількості по роках, частково можна зменшити, використовуючи сорти різних груп стиглості.

     

    Температура повітря і грунту для картоплі

    Вимоги картоплі до температури повітря іґрунту в різні фази розвитку рослин неоднакові. Інтенсивне проростання бульб починається при температурі ґрунту 7 — 8 ° С на глибині посадки (6-12 см). Чим вище температура ґрунту, тим швидше з’являються сходи. Так, якщо бульби висадити в помірно вологий ґрунт при температурі 11-12 ° С, то сходи з’являться на 23-й день, при 14 -15 ° С — на 17-18-й іпри 18-25 ° С — на 12 -13-й день.

    Найкраще картопля себе почуває при середньодобовій температурі повітря на рівні 10-15 ° С з відносно низькою нічною температурою. До появи сходів більший вплив на рослини мають нічні температури, після їх появи — денні.

    Бульби картоплі досить холодостійкі іпісля періоду  спокою починають проростати вже при 3-5 ° С, але ще повільно. Активно вони проростають при температурі 7 ° С і вище, а ранньостиглі — при більш низькій температурі. Однак, щоб уникнути розвитку хвороб бульб, їх пророщують при температурі повітря 12-15 ° С.

    Підвищення температури до 25 ° С уповільнює ріст бульб, а при 30 ° С і більше  він зовсім припиняється.

    Надземна вегетативна маса картоплі менш холодостійка, ніж бульби. Для неї найбільш сприятливою температурою повітря є 17-21 ° С. Мінусова температура згубна для бадилля картоплі. Пошкодження відбувається вже при -1,5. -2 ° С, а заморозки -3. -4 ° С знищують бадилля на 60-100%, знижуючи врожай бульб на 25-65% залежно від фази розвитку рослин. Ранні осінні заморозки теж можуть негативно позначитися на врожаї: якщо бульби не встигли визріти, то погіршуються їх якість ілежкість.

    Картопля для смаження і заморозки — краще використовувати спеціально призначені для цього сорти, в такому випадку страва буде смачнішою

    Температура ґрунту впливає на засвоєння поживних речовин, які з неї надходять у рослину. Найбільш сприятливі умови для кореневого живлення складаються при температурі ґрунтового розчину 18 ° С. При тривалому дефіциті вологи івисокій температурі внесення добрив навіть може дати негативний ефект і стати причиною зниження врожаю. Ці фактори потрібно враховувати, вирішуючи питання про доцільність підживлення картоплі.

     

    Граничні температурні показники, що мають значення для росту ірозвитку картоплі

    Граничні температурні показники, ° С

    Вплив

    <-3

    Повна загибель бульб від морозу

    -2 …- 1

    Початок підмерзання бульб

    -1

    Пошкодження на бадиллі від морозу

    2 … 4

    Оптимальні температури для тривалого зберігання насіннєвої картоплі

    4

    Початок проростання бульб у грунті

    > 4

    Посадка пророщених бульб можлива

    <6

    Аномалія проростків при більш тривалій дії івісокої вологості грунту

    > 8

    Посадка стимульованих до проростання бульб можлива

    > 8

    Бульби проростають

    10

    Низька межа збирання без механічних пошкоджень

    10 … 20

    Постійне зростання асиміляції

    17 … 20

    Оптимум для утворення бульб

    > 20

    Поступове зменшення асиміляції таріст бульб

    > 26

    Бульби ніколи не утворюються

    26 … 30

    Дуже загальмований ріст бульб іочікуються аномалії проростків

    > 30

    Некроз від спеки, аномалії проростків

    > 40

    Втрата здатності розвитку

    > 45

    Відмирання через спеку

    Картопля починає ріст, коли температура ґрунту досягає 8о С, а висаджена пророслими бульбами — при 4-6 ° С. У фазі росту і утворення бульб, оптимальною середньодобовою температурою ґрунту є 17 ° С (денна 20 ° С і нічна — 12-14 ° С) при 50% повної польової вологоємності (ППВ). Ріст і розвиток рослин картоплі стримується, якщо температура підвищується до 29-30 ° С. Бульби при цьом НЕ утворюються або стають м’якими, їхня м’якоть чорніє від викликаних спекою некрозів і при їх проростанні виникають ниткоподібні паростки. Оптимальною середньодобовою температурою повітря для процесів асиміляції картоплі є близько 20 ° С (денна 25 ° С, нічна 16 ° С). При температурі вище 30 ° С рослини картоплі дуже пригнічуються.

     

     

    Повітряний режим для картоплі

    Картопля більше від інших культур потребує достатньої кількості повітря в ґрунті. Нею поглинається велика кількість кисню з ґрунтового повітря під час діхання материнської бульби, коріння, столонів и бульб что утворилися. Щоб кисню в ґрунті було достаточно, потрібно створювати умови для газообміну між ґрунтовим і атмосферним повітрям, тобто правильно розпушувати ґрунт.

    При надмірній вологості ґрунту коріння і бульби відчувають нестачу повітря. Це призводить до формування дрібних бульб, зниження вмісту сухої речовини в них і погіршення смаку, а також сприяє розвитку потемніння м’якушу під час зберігання. Тривале перезволоження ґрунту, особливо наприкінці вегетації, коли бадилля в’яне, может викликати задуху бульб. Сигналом кисневого голодування слугує розростання продихів на поверхні бульб. Вони стають пухкими і білими, добре помітними. Якщо в цей час  не розпушити ґрунт або не викопати бульби, то вони почнуть загнивати.

    Є й сорти спеціальної кормової картоплі. Це картопля, яку вирощують для домашніх тварин. В кормових сортах міститься велика кількість протеїну, що благотворно впливає на організм тварин і значно підвищує їх продуктивність. Кормові сорти картоплі вирощують для домашньої великої та дрібної худоби. В такій картоплі багато білка, крохмалю та сухих речовин, необхідних для росту і збільшення ваги тварин. Це хороша заміна і доповнення до основного живлення. Кормові сорти відрізняються високою врожайністю, великим вмістом поживних речовин і швидкими термінами дозрівання. Вміст білків у столовій картоплі не перевищує 2%, у кормових сортів — 2-3,65%. Вітамін С в столових сортах знаходиться в межах 20-22%, в кормових він не перевищує 18%. В 1 кг кормової картоплі міститься 16 г перетравного протеїну, показник вимірювання поживності корму знаходиться в межах 0,31 кормової одиниці

     

    Світловий режим для картоплі

    Картопля — світлолюбна рослина. При нестачі світла (затіненні) рослини витягуються, інтенсивність їх забарвлення слабшає, бульби формуються дрібними, врожайність знижується. Тому, для нормального фотосинтезу потрібно забезпечувати правильну густоту посадки картоплі. Для ранніх сортів при середній родючості ґрунтів на гектар висаджують 60 тис. рослин, а пізніх — 50-55 тис.

    За напрямком рядів з північного заходу на південний схід рослини рівномірно просвітлюються протягом дня і нормально фотосинтезують сонячну енергію, в результаті врожайність їх на 10 — 15%, а крохмалистість — на 1 — 2% вище, ніж  за  іншим напрямком рядів.

    Оптимальними для хорошого розвитку бадилля є довгі теплі дні з помірною сонячною погодою; для утворення бульб — короткі дні з помірною температурою.

    Бульби, що на поверхні ґрунту, або викопані з землі і залишені на світлі, через кілька днів зеленіють, в них утворюється хлорофіл і отруйна речовина — соланін. Під дією прямого або розсіяного світла вміст соланіну в бульбах збільшується до 30-40 мг на 100 г бульби, замість 2-10 мг у звичайній картоплі. Для насіннєвих бульб озеленення корисно, оскільки соланін є одним з чинників імунітету рослини. Озеленені бульби надійно захищені від хвороб і гризунів під час  зберігання, оскільки через  соланін вони набувають неприємного гірко-терпкого смаку і стають отруйними.

     

    Технологія вирощування картоплі — від прилавку до супермаркету

    Крохмальна картопля — потрібно використовувати спеціальні сорти картоплі для виробництва крохмалю. В цьому випадку урожай крохмалю на одиницю витрат буде найбільшим!

     

    Вибір попередників для картоплі

    Вважається, що для картоплі найкращими попередниками є зернові культури та трави. Загалом, вони сприяють формуванню гарної структури ґрунту і зазвичай не провокують розвитку картопляних шкідників та хвороби. Цукровий буряк є гіршим попередники, оскільки, він зменшує врожай картоплі майже на 10 відсотків. Багаторічні трави та цілина у ролі попередника, також можуть нести деяку небезпеку. При цьом існує значний ризик ураження картоплі дротяником чи паршею звичайною. Крім того, у разі їх вікористання важко розрахувати кількість азоту, яка виділиться внаслідок мінералізації органічних речовин. Поля, де розповсюджена парша звичайна, не можна використовувати під насіннєву чи столову картоплю; перед цим слід відрегулювати рівень зволоженості за допомогою  іригаційних засобів . Перед тим, як засадити поле картоплею, важливо знати, як використовувалося дане поле у ​​попередні роки, які пестициди застосовувалися   для запобігання негативної післядії на картоплю. Намагайтеся довідатись, як часто на цьому полі садили картоплю, які культури були попередниками, чи є на ділянці багаторічні бур’яни, чи виявлено у ґрунті шкідники та хвороби.

    При наявності в ґрунті збудника стеблової нематоди, у ролі попередника рекомендуються вико-вівсяна суміш, озимі зернові, а для насіннєвих насаджень — чорний пар. В боротьбі з паршею звичайною картоплю доцільно висаджувати після озимого жита, люпину, зернобобових культур, а також після сидератів (люпин, озимі жито, олійна редька, ріпак та ін.)

    Озима пшениця та інші злакові культури — це найкращі попередники для картоплі

    Недоцільно висаджувати картоплю після гречки, кукурудзи, конюшини, овочевих культур, оскільки вони сприяють накопиченню в грунті стеблової нематоди. Рекомендується уникати таких попередників як буряк, морква і капуста, адже вони посилюють ураження бульб паршею звичайною та ризоктоніозом.

    Для зниження чисельності та шкідливості золотистої картопляної нематоди доцільно вирощувати нематодостійкі сорти в спеціальних сівозмінах, з додаванням в них багаторічних злакових і бобових трав, зернобобових культур.

    Найбільшу фунгіцидну дію на збудників різних хвороб мають ріпак, олійна редька, люпин і горох. Вони знижують кількість збудників парші звичайної, ризоктоніозу та гнилі.

    Важливо таким чином побудувати систему менеджменту і використання ресурсів, щоб не тільки отримати високий урожай картоплі, але й отримати високий прибуток! Це стосується не тільки картоплі, але й  вирощування всіх інших культур!

     

     

    Підживлення картоплі

    Картопля належить до культур, які мають неглибоку і не сильно розвинену кореневу систему, що обмежує її здатність поглинати поживні речовини. Тому картопля повинна бути забезпеченою достатньою кількістю легко засвоюваних поживних речовин. При визначенні поняття «необхідна кількість» потрібно враховувати низку факторів: тип ґрунту, родючість ґрунту, сорт картоплі, призначення картоплі яка буде вирощуватися — насіннєва або продовольча.

     

     

    Поглинання макроелементів картоплею

    При врожаї картоплі в 20 т / га, виноситься така кількість елементів живлення: N100P40K120Mg25.

    Калій і азот є поживними речовинами, яких потрібно максимально для досягнення високих врожаїв картоплі.

    У той же час потреба в фосфорі, кальції магнії помітно менша.

    Під час раннього весняного зростання виникає великий попит на ці макроелементи і для високої врожайності дуже важлива присутність в достатній кількості поживних речовин, доступних для поглинання рослиною відповідно її потребам.

    Винос елементів з грунту відрізняється на різних полях  і безпосередньо залежить від врожайності. Картопля може вживати калію на 50% більше, ніж азоту.

    Як видно на графіку (див. нижче), при врожаї 35 т / га картопля може спожити більше 200 кг / га калію і 115 кг / га азоту.

    Денне поглинання макроелементів картоплею (рослина)

    Поглинання елементів живлення рослинами картоплі змінюється залежно від стадії зростання даної культури.

    Під час раннього весняного зростання картоплі виникає велика потреба в макроелементах.

    Для досягнення високої врожайності картоплі, дуже важливим  є доступ для рослини до всіх поживних речовин.

    Як калій, так й азот потрібні картоплі в період вегетативного росту, період зав’язі бульб та початку бульбоутворення .

    Калій особливо потрібен для високих врожаїв картоплі, проте він також слугує для підтримки цілісності бульб.

    Тому велике споживання калію є типовим для культури картоплі.

    Присутність азоту вкрай важлива для росту листя і бульб. Так само як калій, велика кількість азоту переноситься з листя до бульб під час бульбоутворення .

    Для кращого вкорінення і бульбоутворення , картопля потребує фосфор в досить великих кількостях, особливо на початку росту рослини, а також в кінці сезону — для збільшення обсягу вирощування бульб.

     

    Поглинання мікроелементів картоплею

    Незважаючи на те, що мікроелементи потрібні рослині картоплі в меншій кількості, їх правильний баланс є важливою умовою для якісного врожаю картоплі.

    Стратегія збалансованого харчування дуже важлива і, незважаючи на невеликі дози мікроелементів, в програмі харчування повинен бути їх правильний баланс, оскільки мікроелементи є важливим фактором для отримання високих врожаїв. Для картоплі найбільш важливими мікроелементами є бор, мідь, марганець і цинк.

    Поглинання мікроелементів картоплею (бульби)

     

    Органічні добрива

    Картопля дуже добре реагує на органічні добрива. Оптимальна норма гною під картоплю — 50 т / га. Також частіше вносять рідкий гній з розрахунку 100-120 т / га. Органічні добрива потрібно вносити під картоплю з закладанням в грунт.

    Внесення гною з одночасним закладанням в грунт — найефективніший метод внесення органічних добрив, при якому втрати азоту (у вигляді аміаку) будуть мінімальні

    Ефект можливий лише за умови якісного розподілу добрива на полі. При проведенні аналізу ґрунту на вміст азоту навесні, можна не враховувати процес повільного звільнення азоту з органічних добрив, якщо  вони внесені в попередньому році. Добрива будут повністю перероблені. Дані аналізу включають вміст азоту з органіки.

    Насіннєва картопля: Органічні добрива не рекомендується вносити під насіннєву картоплю, тому что вивільнення азоту проходить повільно. Це означає, що азот звільняється в період бульбоутворення і в період дозрівання. Дозрівання сповільнюється і підвищується ймовірність зараження вірусною інфекцією. Велика кількість азоту сприяє появі нових молодих листків, які пошкоджуються попелицею і отримують вірусне перезараження.

    Столова картопля: Вирощуючи ранню столову картоплю (збирання врожаю приблизно перша — третя декада липня) на ґрунтах з вмістом органічних речовин вище 2,5-3%, застосовувати органічні добрива не рекомендовано.

    Для приготування страв з молодої картоплі краще використовувати спеціальні сорти. А для вирощування такої картоплі потрібно використовувати спеціальну технологію

     

    Азотні добрива

    Азот є важливим елементом живлення картоплі. Кожна сільськогосподарська культура, у тому числі картопля, добре реагує на азотні добрива. Нестача азоту призводить до зниження врожаю; У  випадку надлишку азоту урожай також може бути гіршим, ніж при оптимальному підживленні азотом.

    З урахуванням родючості ґрунту, попередника, сорту картоплі — внесення 100-110 кг / га чистого азоту (N100-110) буде достатнім під насіннєву картоплю іранню столову картоплю. Азот вноситися у формі азотно-фосфорних добрив (з низьким вмістом хлору), вапняно — аміачної селітри або кальцієвої селітри.

    Під продовольчу картоплю норми внесення коливаються від 120 до 170 кг / га азоту. У зв’язку з більш тривалим вегетаційним періодом, залежно від попередника і сорту, під продовольчу картоплю вноситися майже на 30 кг азоту більше , ніж під насіннєву. Якщо не проводиться аналіз ґрунту, то ця норма может буті вихідною при визначенні доз добрива. Після вологої зими вноситься добрива більше , після сухої — менше.

    Азотні добрива розкидаються безпосередньо перед посадкою. Азот дуже рухливий у ґрунті, тому внесення его в цей період  зменшує ймовірність його вимивання.

    Різнобарвна картопля набуває популярність в останні роки

     

    Фосфорні добрива

    Фосфор необхідний рослині для утворення білків та інших органічних сполук. Фосфор також відіграє важливу роль у таких процесах, як дихання, асиміляція і транспорт в рослині вуглеводів. Він має важливе значення для розвитку кореневої системи і визрівання рослини (особливо на насінницьких посадках).

    Фосфор дифузійно вбирається корінням. Тому він  повинен знаходитися близько до коренів, в розчиненій формі. В сухому ґрунті не вбирається . Тому фосфорні добрива бажано завжди розкидати навесні, до обробітку ґрунту. Фосфорні добрива в простій формі можна розкідати восени 

    зораном полю після легких нічних заморозків, щоб не пошкодити структуру ґрунту трактором або розкидачем. Якщо розкидання проводиться перед оранкою, ґрунт необхідно  вирівняти за допомогою  культиватора, щоб добриво не виявилось глибоко зароблено у ґрунт.

    Фосфор у складі суперфосфату, подвійного суперфосфату і фосфату амонію розчинний у воді. Розчинному в воді фосфору віддається перевага, якщо підживлення фосфором проводиться незадовго до посіву або посадки. Під час осіннього внесення можна використовувати фосфорні добрива, розчинні в цитрат амонію або в 2% лімонній кислоті.

    Картопля дуже добре реагує на щедре підживлення фосфором. Оскільки  фосфорна кислота нелегко вбирається, рекомендується вносити, за умови достатньої кількості фосфору в грунтi ( вміст фосфору 30-45) 90 кг / га фосфору. Щоб рослини не відчували нестачі (особливо в посушливі роки), під насіннєву картоплю рекомендується вносити 160-180 кг / га Р205.

    Під продовольчу картоплю рекомендується 130-150 кг / га Р205. У цих рекомендаціях враховано норму фосфору й для зернових культур, які, можливо, будуть вирощуватися після картоплі. Картопля отримує подвійну дозу фосфору, а зернові — тільки азот.  Якщо концентрація фосфору в грунті висока   (показник фосфору> 55), тоді його можна внести дещо менше, при низьких концентраціях (показник фосфору <30) — дещо більше . У випадку нестачі фосфору сповільнюється ріст рослин і вони набуваються блідо-зеленого забарвлення. Якщо це відбувається на початку розвитку рослини, то це призводить до зниження врожаю. Тому оптимальним є внесення розчинних у воді фосфорних добрив навесні, за кілька тижнів до посадки. План обробітку, що передбачає  підживлення тих культур, які потребують його у великих кількостях, має переваги . У картоплі збільшується врожайність і поліпшується якість.

    Якщо  підживлення проводиться восени мінеральними добривами, наприклад , суперфосфатом, або органічними добривами, наприклад , гноєм, — то навесні необхідно  додатково внести 50 кг / га Р205, як під насіннєву, так й під продовольчу картоплю, щоб прискорити початковий ріст.

    При внесенні навесні під насіннєву картоплю нітроамофоски (23% N — 23% Р205) рекомендується додатково внести 50 кг / га Р205, особливо на ґрунтах з низьким вмістом фосфору (показник фосфору <30). Додаткові 50 кг Р205 навесні не вносити, якщо при цьому порушується структура ґрунту.

     

    Калійні добрива

    Калій відіграє важливу роль в утворенні й транспорті вуглеводів в рослині. Він сприяє вбиранню корінням вологи, уповільнює випаровування вологи листками. Калій регулює водний обмін рослини і зміцнює стійкість рослин до захворювань. При нестачі калію спостерігається темно-зелене забарвлення листя, поглиблення жилок. Швидко з’являються бронзові плями, спочатку по краях і кінчиках, потім по всьому листку. Згодом листки засихають, отримуючи буре або темно-буре забарвлення.

    Під насіннєву картоплю рекомендується вноситі на 20 кг добрив К2О більше , ніж під продовольчу. Підвищується посухостійкість, що особливо важливо в короткий вегетаційний період, за який бульби повинні досягнути потрібного розміру. Знижується ймовірність механічного пошкодження бульб за умови сортування взимку. Ймовірність посиніння продовольчої картоплі можна зменшити, вносячи на 70 кг / га К2О більше . Нестача калію може спричинити посиніння картоплі. Підвищити стійкость продовольчої картоплі до посиніння можна  за допомогою калійних добрив, необхідно  норму внесення К2О підвищити проти  норми виносу К2О, яка ставити 220 кг / га К2О. Практично це означає, що за достатньої кількості калію в грунті (показник калію К2О — 16-20) під продовольчу картоплю вноситися 300 кг / га, а під насіннєву — 250 кг / га.

    Калій у складі всіх калійних добрив повністю розчинний у воді. Для росту тканин рослині  необхідно багато води. Разом з водою рослина вбирає розчинені в ній поживні елементи, калій і азот. На відміну від них фосфор вбирається рослини дифузійно.

    Хлор негативно впливає на врожайність і вміст сухої речовини в картоплі. Тому під картоплю рекомендується вносити калійні добрива з невеликим вмістом хлору, а в період весняного внесення — мало- або безхлорні добрива. У разі надлишку хлору знижується врожайність, листки набуваються світло-зеленого забарвлення, їхні краї закручуються вгору. (симптоми схожі на скручування листя.)

    Негативний вплив хлору можна значно знизити, якщо хлоровмісні калійні добрива розкидаті восени — велика кількість хлору вимивається. На ґрунтах де мулиста фракція <15%, можливе вимивання калію в період осіннього внесення. У таких випадках необхідно  навесні використовувати більш дорогі калійні добрива — патент-калій (калімагнезія) та / або сірчанокислий калій.

    Сорти картоплі можуть мати різний колір — і зовні, і всередині. Тобто забарвлення шкірки і м’якоті може бути найрізноманітнішим

     

    Система живлення картоплі

    У сучасній системі живлення картоплі передбачається сумісне використання органічних і мінеральних добрив.

    На чорноземних грунтах під картоплю вносять *: N70-90P60-90K80-120Mg30-45.

    На бідніших грунтах під картоплю вносять таке добриво *: N90-120P90-120K120-150Mg45-60.

    * Ці норми внесення добрив на картоплю є орієнтовними і наведені як приклад. равильні норми внесення повинні бути розраховані для ваших умов кваліфікованим фахівцем — агрономом. Звертайтеся для цього в !

     

    Добрива є невід’ємним елементом програми харчування картоплі . Завдяки різним співвідношенням азоту, фосфору і калію та збагаченню мезо — і мікроелементами, ці добрива краще забезпечують потребу рослин картоплі в збалансованому і раціональному харчуванні

    Зазвичай фосфор, калій, магній вносять під основний обробіток грунту, а азот перед посадкою картоплі. Але є й інші схеми застосування добрив.

     

     

    Підживлення картоплі з додатковим підгортанням

    Розробка системи живлення здійснюється з огляду на об’єми майбутнього врожаю, спираючись на результати агрохімічного аналізу ґрунтів. Найпоширенішим органічним добривом є гній, який рекомендується застосовувати восени під оранку. Водночас  варто пам’ятати, що чим раніше органічні добрива зароблені в ґрунт, тим швидше і повніше будуть використані поживні речовини для весняно-літнього росту і  формування бульб. В ролі органічних добрив ефективним є, також, застосування сидератів — люпину, ріпаку, жита озимого, до яких восени додають повну рекомендовану норму фосфору й калію, а до ріпаку й озимого жита — 1/3 норми азоту.

    Фосфорні і калійні добрива вносять восени під оранка, азотні під веснянукультивацію. Надмірні норми азоту можуть призвести до нагромадження нітратів у бульбах. Щоб цього не допустити, краще використовувати добрива, які містять амонійну форму азоту, наприклад карбамід (CO (NH7) 2). Під картоплю рекомендовано вносити також азотні добрива у вигляді кальцієвої або калійної селітри.

    Варто пам’ятати, что внесення кожної 0,1 т аміачної селітрі продовжує період вегетації на 5-7 днів, а кожні 10 т гною — на 1 день. Такі Особливості необхідно  врахувати при вирощуванні ранньостиглих сортів.

    Серед калійних добрив найбільш поширеними є калімагнезія, у складі якої, крім калію (28%) присутній магній (8%), який необхідний для формування високого врожаю бульб. Хлоровмісні добрива (калійна сіль, каїніт та ін.) варто вносити тільки восени. У разі  виробничої необхідності в застосуванні таких добрив їх вносять восени під час основного обробітку ґрунту.

    Рекомендується також вносити під картоплю сульфат амонію, який дуже ефективний на ґрунтах, що мають дефіцит сірки. Також це добриво зменшує ураження картоплі паршею.

     

    Підготовка посадкового матеріалу картоплі

     

    • Для посадки використовують зазвичай  бульби фракцій 30 — 45 мм та фракції 45 — 60 мм (допуск некондиційних бульб не більше 7%).
    •  Відсортовані для посадки бульби прогрівають на сонці впродовж 4-6-ти тижнів до утворення проростків завдовжки 5 мм. Упродовж прогрівання підтримують температуру на рівні 12-15 ° С вдень та 5 ° С вночі.
    • Досить ефективна є спосіб прогрівання бульб в засіках, продуваючи їх 7-10 днів теплим повітрям (18-20 ° С) з використанням теплогенераторів.

    Протруювання бульб насіннєвої картоплі

    На поверхні бульб містяться збудники фітофторозу, ризоктоніозу, фомозу, сухої гнилі та інших хвороб, тому перед посадкою або під час посадки , картоплю протруюють. Крім того, не менш важливою є обробка посадкового матеріалу засобами захисту від комплексу ґрунтових та листоїдних шкідників.

    Для протруювання бульб картоплі використовують різні протруйники:

    1. інсектицидні
    2. фунгіцидні
    3. комбіновані

     

    Протруювання бульб насіннєвої картоплі

    Протруювання бульб насіннєвої картоплі — це запорука високого врожаю картоплі та відсутність хвороб і пошкоджень шкідниками!

     

     

    Посадка картоплі за допомогою трактора і простої причіпної картоплесаджалки 

    Оптимальною температурою ґрунту для посадки вважається температура на глибині 10-12 см в межах 7-8 ° С. Спосіб посадки картоплі гребеневий або в гребені, нарізані перед висаджуванням. Залежно від розміру бульб на 1 га висаджують 2,5-4,5 т картоплі.

    Підготовка ґрунту й посадка картоплі за допомогою двох агрегатів Fendt 724 on Soucy Tracks та Fendt 415 + Grimme GB 430

    Глибина посадки картоплі на ґрунтах середнього механічного складу (суглинкових) становить 6-8 см від вершини гребеня, на легких (супіщаних) — на 1-2 см глибше (8-10 см). Перевагу має мілке висаджування (4-5 см) і подальше нарощування гребенів під час  міжрядних обробітків. Мілке висаджування дозволяє бульбам краще прогріватись и проростати, а пізнє нагортання ґрунту дає змогу боротись з бур’янами.

    Дуже важливо контролювати швидкість руху агрегату під час посадки — на звичайних ложкових саджалках, швидкість не повинна перевищувати 6-7 км / год.

    Посадка картоплі за допомогою Deutz-Fahr Agrotron 7250 TTV + Row-Crop Tracks + посадкова машина Dewulf Miedema belt planter

    Під час вирощування насіннєвої картоплі необхідно  отримати близько 30 головних стебел на 1 м2; на 1 га — 10.000 м2 х 30 = 300.000 стебел, тобто в міжряддях 75 см — 24 стебла на метр.

    Залежно від сорту, густота посадки складає 60.000-70.000 кущів / га

    Під час вирощування продовольчої картоплі розраховують отримати приблизно 20 головних стебел / м2.

    Таким чином, залежно від сорту, густота посадки складає 45.000-55.000 кущів / га

    Посадка картоплі за допомогою гусеничного трактора Challenger MT 765D + картоплесаджалки  Grimme GB430 beltplanter

    Під час  посадки закладається основа для всього циклу робіт з вирощування картоплі. Если під час посадки допускаються порушення технології (занадто широкі або занадто вузькі гребні, нерівномірна глибина посадки, пошкодження паростків і т.д.), це все так чи інакше проявиться надалі. Тому важливо ретельно та бережно провести посадку картоплі.

     

    Результати посадки картоплі залежать від:

    • стану паростків (загартовані або білі, слабкі паростки)
    • фракції бульб їхньої форми
    • робочої швидкості картоплесаджалки
    • якості регулювання машин
    • відповідальності працівників 
    • стану грунту (температура, вологість, щільність).

     

    Посадка картоплі за допомогою агрегату: трактор New Holland T7070 Blue Power + посадкова машина Miedema Structural belt planter

    Посадка картоплі з одночасним підгортанням на невеликій фермі в Бельгії: трактор KUBOTA B1620 + Planteuse BOMET. Май 2015

    Посадка картоплі в Болгарії, за допомогою простої картоплесаджалки, агрегатованою з трактором Kubota b6000

     

     

     

    Догляд за посадками картоплі

    Картопля потребує ретельного догляду і дотримання агротехніки

    Метою проведення догляду за посівами картоплі є забезпечення їхньої чистоти від бур’янів, хвороб та шкідників з одночасним підтриманням оптимального водно-повітряного режиму ґрунту. Він полягає в суцільному розпушуванні ґрунту до іі після появи сходів, розпушуванні в міжряддях з присипанням бур’янів ґрунтом в рядках, обприскуванні для захисту від шкідливих організмів та здійсненні близько  4х поливів за вегетацію

     

    Обприскування поля з картоплею

    Догляд за плантацією картоплі передбачає початок формування гребенів через 5-7 днів після посадки. Позитивним моментом цього варіанту є те, що до початку  формування гребенів рослини бур’янів перебувають у фазі білих ниток, таким чином, відбувається поєднання процесу формування гребенів та боротьба з першою хвилею бур’янів. Після здійснення такого технологічного прийому застосовують Зенкор Ліквід. (0,7 кг / га).

    Подальший догляд за посівами полягає у застосуванні післясходових хімічних засобів захисту рослин та препаратів для позакореневого підживлення з ефектом ростової стимуляції.

     

     

    Підгортання картоплі

    Підгортання картоплі за допомогою невеликого трактора. Роботи на невеликих фермах краще механізувати, оскільки  картопля це дуже трудомістка культура

    Для знищення у посівах картоплі однорічних та багаторічних злакових бур’янів доцільно використовувати гербіциди Фюзілад Форте 150 ЕС к.е. (1,0-2,0 л / га), Ачіба к.е. (4 л / га), Арамо 45 к.е. (2,3 л / га).

    Догляд за посівами картоплі передбачає також декілька заходів спрямованих на проведення позакореневого підживлення рослин. З цією метою рекомендовано використовувати наступні препарати: Яра фолікер (12-0-38 + ME), Вуксал Макромікс (24-24-18 + МЕ) та інші.

     

     

    Крапельне зрошення — найефективніший метод поливу і фертигації картоплі

    З огляду на  особливості розвитку кореневої системи, протягом ПЕРІОДУ вегетації картопля потребує додаткових заходів спрямованих на водозабезпечення. Вологість ґрунту необхідно  підтримувати на рівні 75-80% НВ на початку вегетації до фази бутонізації та 80-85% НВ у наступні фази розвитку. Рекомендовано Проводити близько 4-х поливів з нормою витрати води у межах 250-300 м3 / га. Доцільність проведення поливу визначається рівнем випаровування, який перевищує рівень опадів на 20-25 мм. Припинення поливів проводять на початку відмирання бадилля. Найбільш розповсюдженими методами поливу картоплі є: крапельне зрошення, дощування з використанням поливних машин фронтальної чи кругової дії, або барабанні установки.

    Крапельне зрошення картоплі на індустріальній фермі. Укладання і змотування стрічки

    Крапельне зрошення — найбільш прогресивний і вигідний метод поливу та  живлення картоплі. Він зберігає родючість грунту, економить 70% води, економить ресурси і час, може бути повністю автоматизованим поливом!

     

     

    Зрошення картоплі по борознах і крапельне зрошення картоплі на невеликій фермі

    Змотування стрічки крапельного зрошення перед збиранням картоплі

    Зрошення картоплі за допомогою невеликої дощувальної машини

    Використання сучасних дощувальних машин під час індустріального виробництва картоплі в Україні

    Застосування дощувальних машин котушкового типу під час зрошення картоплі в США

     

    Насінництво безвірусної картоплі

    Основна причина того, що багато селекціонерів і великі виробники насіннєвого матеріалу картоплі стали вкладати гроші в створення біотехнологічних лабораторій з виробництва чистого від вірусів посадкового матеріалу, полягає в тому, що в сучасних умовах врожайність картоплі дуже сильно знижується через вірусні захворювання, що передаються через посадковий матеріал.

    Біотехнологія і розмноження безвірусного насіннєвого матеріалу картоплі — невід’ємна і важлива частина сучасного виробництва цієї культури

    Безпосередній контроль за якістю насіння сільськогосподарських культур (в тому числі й картоплі) в Нідерландах здійснюють NAK (інспекційна служба контролю якості та сертифікації насіння с/г рослин) і Служба карантину рослин (PD) при Голландському Міністерстві сільського господарства, охорони природи та якості продовольства . Служба карантину рослин відповідає за контроль карантинних хвороб в Нідерландах і проводить фітосанітарні перевірки з метою виявлення як карантинних хвороб, так й хвороб якості. Такому контролю і сертифікації піддаються всі партії насіннєвої картоплі, призначені для експорту за межі ЄС.

     

    Розмноження безвірусного насіннєвого матеріалу картоплі в HZPC за допомогою ViVi гроу-боксів

    Біотехнологія і розмноження безвірусного насіннєвого матеріалу картоплі — невід’ємна і важлива частина сучасного виробництва цієї культури. Служба NAK затверджена як єдина організація, яка уповноважена здійснювати контроль і сертифікацію насіння с/г рослин і насіннєвої картоплі в Нідерландах. Дана інспекційна діяльність проводиться NAK на основі Закону Королівства Нідерландів про посівний і посадковий матеріал, а також на основі нормативних правил Голландського Міністерства сільського господарства. Кожен виробник, який займається вирощуванням насіннєвої картоплі в Нідерландах і надає цей матеріал для сертифікації, повинен бути зареєстрований в NAK. Більш того, відповідно до законодавства, в Нідерланди може надходити в торгівлю і використовуватися тільки сертифікована насіннєва картопля. Постійна комісія всередині служби NAK спільно з Радою правління NAK розробляють і встановлюють правила контролю та сертифікації для таких груп культур, як зернові, злакові трави та насіннєва картопля. Як в Раді так і в правлінні NAKа, до складу цих комісій входять представники сільськогосподарського сектора: селекціонери, виробники і торговці. Цим забезпечується широка підтримка в проведенні інспекційної діяльності контролю та сертифікації служби NAK: виробники відчувають, що вони беруть активну участь в діяльності «своєї ж» інспекційної служби. Витрати на проведення контролю та сертифікації повністю оплачуються самими виробниками і продавцями.

     

    Порівняльна класифікація посадкового матеріалу картоплі в Голландії та Україні

    Голандія

    Україна

    Добазисний посадковий матеріал

    Оригінальний посадковий матеріал

    клас S (супер-супер еліта)

    клас супер-супереліта (ССЕ)

    клас супереліта (СЕ)

    Базисний посадковий матеріал

    Елітний посадковий матеріал

    клас SE і E (Супереліта та Еліта)

    клас Еліта (Е)

    Сертифікований посадковий матеріал

    репродукційний матеріал

    клас А і С (1, 2-га репродукції (перше, друге покоління після еліти)

    Клас РН 1, 2, 3, 4-та репродукції (перше, друге, третє, четверте покоління після еліти)

     

     

    Процедура контролю якості насіннєвої картоплі

    З метою визначення якості насіннєвої картоплі запланованої до реалізації, проводяться інспекція і контроль на різних етапах виробництва. Основна увага приділяється захворюванням, які можуть передаватися наступному поколінню через бульби. Водночас , насіннєва картопля може вирощуватися тільки на таких ділянках, які не заражені картопляною нематодою. Для забезпечення даного виду контролю, з усіх ділянок, призначених для вирощування насіннєвої картоплі, щорічно беруться проби грунту, які потім аналізують.

    Процедура контролю починається з моменту, коли виробники повідомляють службі НАК про поля, які призначені для вирощування насіннєвої картоплі. Це відбувається в першій половині травня. Виробники повинні вказати походження, сорт і клас насіннєвої картоплі, а також номер, площу і місцезнаходження своїх ділянок. Ці відомості обов’язково повинні супроводжуватися відповідними документами. Вся інформація про кожну ділянку заноситься в комп’ютер разом з результатами перевірок. Кожна ділянка (Партія) має свій єдиний код, за допомогою якого, можна буде згодом відстежити цю ділянку, в разі можливих проблем. Така система є унікальною, і дозволяє службі НАК, за допомогою наявної інформації, в короткий термін встановити місцезнаходження джерела виникнення тих чи інших проблем.

    Протягом всієї процедури інспекції та контролю, служба НАК регулярно перевіряє ідентичність партій. Починаючи з перших чисел червня, понад 100 досвідчених інспекторів НАК контролюють насіннєву картоплю на полях, площею близько 40000 га. Крім візуального контролю, проводяться додаткові лабораторні дослідження (ELISA-test, PCR) для перевірки відповідності всім вимогам, оскільки здоров’я насіннєвої картоплі є основною вимогою до його якості.

     

     

    Сучасна технологія виробництва насіннєвої картоплі в Нідерландах

    Інспекційна діяльність складається з наступних основних елементів:

    1. польовий контроль,
    2. післязбиральний контроль,
    3. контроль партій перед відправкою до покупця

     

    Крім таких інспекцій, орієнтованих на різні аспекти якості, служба НАК, під контролем служби карантину рослин (PD), також проводить фітосанітарні обстеження для  виявлення карантинних хвороб.

    Польовий контроль починається в першій половині червня і триває до кінця вегетації. На даному етапі, інспектори служби НАК перевіряють кожну ділянку не менше трьох разів. Водночас  кожен з візитів здійснюється без попереднього інформування фермера. Такий підхід дає можливість інспектору отримувати максимально об’єктивну інформацію про стан посівів та здоров’я рослин.

    Cорти картоплі з жовтою м’якоттю дуже корисні і популярні

     

    Передзбиральна десикація картоплі 

    Десикація — процес висушування бадилля під впливом спеціальних препаратів — десикантів. Цей захід дозволяє, з одного боку, поліпшити якість врожаю (завдяки  формуванню більш міцної шкірки), збільшити врожайність (повільне в’янення сприяє додатковому зростанню бульб), з іншого — зменшити поширення хвороб і бур’янів.

    Сучасні сорти картоплі мають сильно розвинене бадилля, тому завдяки грамотній агротехніці і надійному захисту до збирання воно залишається зеленим і міцним . Під час вирощування насіннєвої картоплі також необхідно швидко припинити вегетацію культури після досягнення потрібної фракції бульб.

    Механічне видалення бадилля не дає достатнього ефекту прискорення дозрівання бульб, оскільки  залежно від зрілості стебла, що залишилися, можуть знову почати відростати. Як результат, бульби не можуть своєчасно сформувати міцну шкірку. Крім того, хвороби, які присутні на бадиллі перед прибиранням, гарантовано потраплять в грунт і заразять новий урожай.

    Десиканти  дають змогу прискорити дозрівання картоплі, сформувати більш щільну шкірку, обмежити поширення хвороб на бульбах і частково придушити бур’яни. Застосування препарату РЕГЛОН® ФОРТЕ в кількості 1,5 л / га — оптимальний варіант передзбиральної обробки картоплі.

     

    Використовуючи десикацію, сільгоспвиробник отримує низку переваг:

    • відтворення природного відмирання бадилля збільшує врожайність картоплі
    • рівномірне висихання бадилля дає змогу планувати строки збирання
    • поступове огрубіння шкірки бульб знижує їхнє травмування і зараження рановими патогенами (наприклад, бактеріозами, фузаріозом)
    • забезпечується додатковий контроль хвороб

     

    Поле картоплі після проведення десикації — готове до збирання врожаю

     

     

    Коли проводити десикацію картоплі?

    Якщо сильно розвинене бадилля, хімічна обробка буде ефективнішою, якщо провести її двома заходами з перервою в кілька днів. Особливо уважно необхідно поставитися до запобігання повторного відростання стебел на насінницьких ділянках.  Молоде бадилля, що повторно відросло,  дуже ніжне і тому сильніше уражається попелицею і цикадками, переносниками вірусних і фітоплазмових захворювань. Основне завдання першої обробки — стимулювати початок природного відмирання бадилля (тобто початок її «розвалювання») і зробити більш доступною основу стебел для кращого доступу до нижньої частини під час основної десикації.

    Друга обробка проводиться, коли бадилля буде досить відкритим.

    Розпочати  збирання можна вже через 5-7 днів після другої обробки.

     

     

    Сорти картоплі з рожевою м’якоттю дуже корисні і популярні  

    Особливості застосування препарату РЕГЛОН®на картоплі

    -Оптимальна температура застосування — + 10 … + 25 ° С, за температури вище +30 ° С можливе руйнування діючої речовини.

    -РЕГЛОН®не змивається через 15 хв. після випадання опадів. Під час роботи в дощову погоду ефективність знижується.

    -В яскраву, спекотну, сонячну погоду десикація проходить швидко, але менш ефективно через можливе руйнування діючих речовин під впливом світла.

     

    Основні проблеми і помилки під час проведення десикації

     

    симптоми

    причини

    Рішення

    додаткові дії

     

    Потемніння судинного кільця після десикації

     

    Проведення десикації (механічної, хімічної) в стресових для рослини умовах (посуха)

    • Не проводити десикацію в стресових умовах
    • Перше застосування — в зменшеній кількості і за температури не вище 25 ° С
    • Зволоження грунту перед десикацією

     

    Передати зразки бульб на фітопатологічний аналіз

    Препарат не спрацював, бадилля не висохло

    Занадто міцне бадилля картоплі (сортова особливість, застосування добрив і т.д.)

    Дробове застосування, —  двома-трьома заходами , бажано поєднати зі скошуванням бадилля

    Передати зразки препарату на визначення змісту 

    неправильне дозування

    Якщо рослини не в стресових умовах, рекомендується в кількості 2 л / га. Норма витрати робочої рідини 200-400 л / га.

     

    Некоректне налаштування обприскувача:

     

    • неправильно підібраний тип форсунок
    • неправильно налаштувати тиск
    • забруднені після попередньої обробки форсунки або бак
    • Проводити налаштування обприскувача до початку обробок, використовуючи для контролю водочутливий ​​папір.
    • Використовувати спеціальні розпилювачі *

     

    Невідповідні для обробки метеоумови:

    • висока температура повітря; при t вище + 30 ° С можливе руйнування 
    • сонячна погода (в яскраву, спекотну, сонячну погоду десикація проходить швидко, але менш ефективно через можливе руйнування під впливом світла)
    • сильний вітер
    • дощ

     

    Дочекатися відповідних погодних умов. В разі потреби працювати в жарку суху погоду, провівши зволоження грунту перед десикація

    Оскільки  РЕГЛОН® є контактним десикантом, розпилення робочого розчину під час його застосування повиненно забезпечувати гарне покриття листя і стебел для більш високої якості десикації. Рекомендується використовувати спеціально розроблені розпилювачі — VP 05 «Реглон».

     

    Переваги розпилювачів «Реглон»:

    • покращують проникнення робочого розчину в рослини картоплі та збільшує проникнення робочого розчину всередину бадилля;
    • підвищують рівномірність десикації;
    • розроблені спеціально для застосування препарату РЕГЛОН® для десикації картоплі.

     

    Характеристики розпилювачів «Реглон»:

    -кут факелу розпилу 30 °, установка — один розпилювач 

     руху обприскувача, наступний 

    і т. д. через один;

    • рекомендований тиск 2-4 бар;
    • витрата робочого розчину 200-300 л / га;
    • рекомендована швидкість руху 10-14 км/ г.

     

    Сорти картоплі зі світлим забарвленням найбільш популярні і дуже корисні

     

     

    Рекомендації щодо застосування десиканта на картоплі

    Використовувати десикант РЕГЛОН® можна як на насіннєвій, так й  на продовольчій картоплі та  є багатофункціональним заходом , що забезпечує підготовку культури до збирання, підвищення врожаю картоплі таякість його зберігання. Десикація картоплі сприяє формуванню щільної шкірки бульб, зменшуючи ризик їх травмування в період збирання і транспортування.

    Бульби з добре сформованою і неушкодженою шкіркою в період зберігання менш схильні до втрати вологи і ураження рановими патогенами, такими як фузаріоз і мокра бактеріальна гниль. Застосування десиканта РЕГЛОН® дає змогу знизити ризик зараження бульб фітофторозом під час прибирання при контакті з ураженим бадиллям, а отже скоротити втрати картоплі в період зберігання від ураження фітофторозною гниллю. Десикант також дозволяє коригувати строки збирання картоплі. Для більшості сортів період між застосуванням РЕГЛОН® і прибиранням становить 14-20 днів. У той же час прибирання деяких ранніх сортів картоплі можна проводити вже через 8-10 днів після застосування десиканта.

     

    Десикація

    Обприскування в період закінчення формування бульб і огрубіння шкірки

    Картопля, сорти з сильним листковим покривом (продовольчий, насіннєвий)

    Обприскування в період закінчення формування бульб і огрубіння шкірки, з інтервалом між обробками 3-5 днів

     

    Обробка фунгіцидом ШИРЛАН ® до прибирання

    Основне завдання другої половини вегетації аж до збирання — не допустити поширення захворювань на бадиллі та  запобігти зараженню бульб під час прибирання. Особливе значення має передзбиральна обробка картоплі фунгіцидами — саме вона дозволить попередити контакт бульб з інфекцією, яка потрапляє в грунт з ураженого бадилля перед збиранням і під час її проведення. Оскільки  препарат ШИРЛАН ® має унікальну властивість паралізувати зооспори фітофтори, це кращий варіант для завершальних обробок. Крім цієї властивості ШИРЛАН® знижує вторинне зараження бактеріозами (в місцях ураження фітофторозом), а також скорочує запас зимуючої інфекції фітофторозом. Рекомендована доза препарату — 0,4 л / га.

     

    Збирання врожаю картоплі

    Для проведення збирання картоплі використовують різні типи машин, від простих — до сучасних автоматизованих картоплезбиральних комбайнів.

    Зараз, навіть на невеликих фермах, і в приватних господарствах процес збирання врожаю бульб картоплі, може бути повністю механізований

    Збирання врожаю картоплі може здійснюватися навіть за допомогою невеликого трактора і спеціальної машини для копання бульб

      

     

    Збирання врожаю картоплі за допомогою сучасних високопродуктивних машин

    Формування врожаю картоплі закінчується до моменту підсихання бадилля. В останні 30-40 днів до його  природного відмирання відбувається інтенсивне утворення бадилля з накопиченням сухої речовини і крохмалю в бульбах. У цей період щодня на одному гектарі відбувається приріст врожаю від 500 до 1000 кг.

    Механізоване прибирання картоплі можна починати, коли  бульба досягне біологічної стиглості

    Закінчувати збирання врожаю картоплі бажано до того, як середньодобова температура повітря знизиться до +5 ° С, а температура ґрунту стане не нижче + 6 … + 8 ° С. За таких температура різко збільшується кількість механічних пошкоджень бульб.

     

     

    Післязбиральна доробка врожаю картоплі

     

    Транспортування і логістика зібраної картоплі за допомогою комплексу машин

    Післязбиральна доробка картоплі включає в себе такі взаємопов’язані операції:

    • приймання і транспортування маси від збирального агрегату
    • очистку від домішок
    • калібрування
    • відділення дефектних бульб
    • обробку фунгіцидами перед закладкою на зберігання
    • закладку на зберігання

     

    Якщо продовольча картопля здорова і має до 10-12% домішки землі, її можна відразу закладати в сховище. За умови наявності більш ніж 5% хворих бульб купу поміщають на тимчасове зберігання. Під час тимчасового зберіганні на вентильованому майданчику відбувається загоєння механічних пошкоджень бульб, проявляються окремі види хвороб. Бульби, уражені хворобами, відбирають вручну на перебиральних столах сортувального пункту

     

     

    Для виробництва чіпсів, вирощують спеціальну чіпсову картоплю. Також відрізняється технологія вирощування та переробки таких сортів картоплі

    За цією технологіїєюніх домішок та відкалібрований на фракції. Однак, особливо під час збирання в дощову і холодну погоду та у разі невизрівшої картоплі, завдаються значні механічні пошкодження — нерідко до 40-60% і більше, в зв’язку з чим знижуються якість і лежкість під час зберігання. Тому ця технологія рекомендується в основному під час осінньої реалізації картоплі. Продовольчу картоплю калібрують на дві фракції: дрібна (до 35-40 мм) і велика (більше 35-40 мм).

    . Ця технологія рекомендується під час збирання в важких умовах, коли з комбайнів картопля надходить зі значними домішками грунту, а бульби уражені фітофторою, мокрою гниллю і задухою.

    За цією технологією бульби механічно пошкоджуються значно менше порівняно з потоковою, але на зберігання закладається несортована картопля з домішками грунту і залишками бадилля , як, наприклад, під час збирання комбайном. Щоб під час зберігання не погіршувалися умови вентилювання насипу, домішки грунту не повинні перевищувати 15-20%. За прямоточною технологією картоплю перебирають і сортують на фракції в процесі зберігання в сховищі, наприклад, при реалізації взимку. Насіннєву картоплю, якщо немає крайньої потреби , готують під час передпосадкової підготовки, калібруючи на три фракції. Водночас  допускається домішка грунту в купі до 12-15%.

    Під час закладки насіннєвої картоплі на зберігання необхідно знизити ймовірність поширення різних грибних захворювань серед бульб в сховищі. Для цього застосовують фунгіцид МАКСИМ в кількості 0,2 л / т перед закладкою бульб на зберігання. Даний препарат ефективний проти ризоктоніозу, сріблястою парші, антракнозу, фузаріозу, фомозу та ін. Обов’язкова умова застосування препарату МАКСИМ — обробка повинна проводитися не пізніше, ніж через 14 днів після прибирання.

     

    Зберігання картоплі в ящиках

    Процес зберігання картоплі розділений на 4 тимчасових періоди.

    Під час першого періоду — лікувального — картоплю зберігають при підвищених температурах (18-20 ° С) і відносній вологості повітря 90-95% протягом 15-18 днів. За цей період добре проявляються бульби зіпсовані, уражені фітофторозом та іншими хворобами, що дає можливість своєчасно їх вибракувати. Водночас у бульбам картоплі необхідно надати хороший доступ повітря, оскільки у разі нестачі кисню суберинізація ранових тканин сильно сповільнюється. Підтримка підвищеної температури особливо важлива на початку періоду загоєння, до закінчення періоду температура може трохи знизитися до допустимого рівня (10-12 ° С).

     

    Система складського зберігання картоплі з контролем температури

    В цій фазі зберігання бульби необхідно провітрювати. Оптимальні умови складаються у разі вентиляції 5-6 разів на добу по 40-50 хвилин з інтервалом 2-3 години. Витрата повітря за такої умови  повинна складати приблизно 100-150 м³ / год на 1 т картоплі.

    Після закінчення лікувального періоду починається фаза охолодження. Для чистої, якісної неушкодженої картоплі знижувати температуру необхідно на 0,5 ° С в день. Для картоплі, в якій було багато хворих або пошкоджених бульб, знижувати температуру потрібно більш різко — до 1 ° С за добу. Раптово охолоджена картопля зберігається погано, а м’якоть її може почорніти.

    Після охолодження картоплі до потрібної температури починається зберігання до моменту реалізації картоплі або підготовки їїдо посадки. Рівні температури і вологості повітря в цей період повинні бути постійними і залежать від призначення картоплі, що зберігається.

     

     

    Переробка картоплі

    Найчастіше картоплю переробляють наступними способами:

    • заморожують кубиками
    • заморожують у вигляді соломки (найбільш популярний метод)
    • виробляють чіпси
    • роблять крохмаль
    • використовують  й інші методи переробки та  виробляють різні продукти

     

     

    Шокова заморозка картоплі кубиками на лінії OctoFrost

    Виробництво картопляної соломки (картопля фрі) з подальшим заморожуванням

    Виробництво соломки картоплі фрі та  картопляних чіпсів

    Лінія з виробництва соломки картоплі фрі в Україні

    Виробництво крохмалю з картоплі на великому переробному заводі

    Виробництво крохмалю з картоплі на невеликій мануфактурі

     

     

    (Пока оценок нет)
    Loading...

    Найкращі товари

    Хелат цинка(E-Zn 9%) 117 г/л

    цинка Zn (117 г/л) - 9%

    Країна:Украина

    Фасовка: 1 л, 20 л, еврокуб, налив

    7,2 USD/л грн./т. - EXW - Черкассы

    КАС, UAN N28

    азота - 28%

    карбамида - 40%

    аммиачной селитры - 30%

    Країна:Украина

    Фасовка: еврокуб, налив

    23000 грн./т. грн./т. - EXW - Черкассы

    Діамофос, DAP NP 18:46(діамоній фосфат)

    азота - 18%

    фосфатів - 46%

    сірки - 2.5%

    Країна:Литва

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    49300 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    47800 грн. грн./т. - EXW - Черкаси

    46500 грн./т. - EXW - Рені

    Азото-фосфорно-калийное NPKS 7-20-30+3

    общего азота - 7%

    общих фосфатов - 20%

    калия в пересчете на К2О - 30%

    серы - 3%

    воды - 1.5%

    Країна:Беларусь

    Фасовка: Биг беги, гранулированное

    40 грн./кг. от 5 кг грн./т. - Новая почта - Черкассы

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    КАС, UAN N30

    Азоту - 30%

    Карбаміду - 37%

    Селітри - 45%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    24000 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: