Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Сульфоамофос

    Сульфоамофос — комплексне сірчановмісне, азотно-фосфорне добриво, яке покращує якість сільськогосподарської продукції, збільшуючи вміст білка в зернових культурах, жирність насіння соняшнику, ріпаку та сої. Продуктивність культур завдяки комплексному впливу сульфоамофосу зростає, підвищується життєздатність рослин, стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища, включаючи різні хвороби та шкідників. Якість і термін зберігання продукції підвищується.

    Основними причинами, що змушують в останні роки приділяти підвищену увагу до сірки, є впровадження в сільське господарство безбаластних, висококонцентрованих добрив і, як правило, одностороннє застосування азотних добрив, спрямованих на підвищення врожайності та поліпшення якості зерна.

    За оцінкою провідних країн світу дане добриво є найперспективнішим складним добривом як для одностороннього використання, так і виготовлення тукосумішей.

    Звичайно випускають сульфоамофос марки А і Б. Марка А містить 16,5% азоту, 20% фосфору і 14% сірки, марка Б в свою чергу містить 14,5% азоту, 35% фосфору і 8% сірки. Окремі виробники виготовляють сульфоамофос з рівним вмістом азоту і фосфору (20 %) і сірки 13-15 %. Також окрім гранульованого сульфоамофосу в Україні виробляють добриво у рідкому суспензійному вигляді NP(S) 8:22(10).

    Роль елементів живлення для рослин

    Азот – один з основних біогенних елементів, який входить до складу білкових речовин і багатьох інших природних життєво важливих для рослин органічних сполук: ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, багатьох ферментів.

    Підвищення рівня азотного живлення збільшує засвоєння рослинами інших елементів: Р, К, Са, Mg, S, Cu, Fe, Μn і Ζn. Оптимальне азотне живлення рослин інтенсифікує синтез білкових речовин, пришвидшує ріст і затримує старіння рослинного організму, посилює і продовжує життєдіяльність листків. При цьому рослини швидше ростуть, утворюють міцні стебла і листки інтенсивно-зеленого кольору, поліпшується формування репродуктивних органів, підвищується продуктивність.

    За обсягами використання фосфорні добрива посідають друге місце після азоту. Оптимальне фосфорне живлення рослин стимулює всі процеси, пов’язані із заплідненням квіток, зав’язуванням, формуванням і достиганням плодів.

    Сірка є одним з найважливіших елементів живлення рослин, без якого неможливе життя. Потреба в ній приблизно така сама, як і в фосфорі. Сільськогосподарські культури містять неоднакову кількість сірки і, відповідно, мають у ній різну потребу, що обумовлено біологічними особливостями рослин, фазою їх розвитку, а також вмістом сірки у ґрунті й атмосфері. У рослинах сірка перетворюється, вона входить до складу амінокислот (цистеїну, цистину, метіоніну), білків, вітамінів, ферментів тощо.

    Оскільки сірка, як і азот, відіграє важливу роль у синтезі білка, існує зв’язок між живленням рослини азотом і сіркою. Найчастіше неправильне співвідношення цих елементів лімітує врожайність. У складі білка на 15 частин азоту припадає одна частина сірки, тобто співвідношення N:S= 15:1, проте ця пропорція характерна не для всіх сільськогосподарських культур (табл. 1).

    Таблиця 1.

    За недостатнього азотного живлення гальмуються ріст і розвиток рослин, внаслідок чого знижується їх продуктивність. Нестача азоту насамперед впливає на зміну забарвлення листків. Спочатку знебарвлюються нижні листки: колір змінюється від інтенсивно-зеленого до світло-зеленого, починаючи від верхівки до країв. Поступово листки жовкнуть, набувають оранжевого і червонуватого відтінків. Пожовтіння супроводжується відмиранням листків. Якщо рослини потерпають не від нестачі азоту, а від посухи, то жовкнуть і нижні, і верхні листки.

    Ознаки дефіциту елементів живлення у рослин

    Внаслідок азотного голодування затримується ріст рослин, що спостерігається візуально. Стебла стають тонкими, витягнутими, слабко галузяться, розмір листків зменшується, формування репродуктивних органів погіршується. Найчастіше азотне голодування рослин відмічається на погано окультурених ґрунтах, у разі заорювання значної кількості нерозкладеного гною, соломи чи інших рослинних решток з низьким вмістом азоту. Це явище спостерігається і тоді, коли весна холодна, сира і в ґрунті повільно накопичується доступний для рослин азот, а також під час посухи після висихання верхніх шарів ґрунту та зниження життєдіяльності кореневих систем рослин. Ознаки азотного голодування легко розпізнати на молодих рослинах. Це дає змогу виправити становище їх підживленням.

    Нестача фосфору виявляється в затриманні росту й розвитку рослин – утворюються дрібні листки, запізнюються цвітіння і достигання плодів. Нижні листки набувають тьм’яно-сірого або темно-зеленого відтінку. З часом вони скручуються й передчасно відмирають. Це пов’язано з тим, що листки ростуть за нестачі хлорофілу. Проте за надлишку азоту листки рослин також мають темно-зелене забарвлення внаслідок високого вмісту хлорофілу. Крім того, за нестачі фосфору внаслідок утворення антоціану нерідко виявляються червонуваті та фіолетові відтінки, насамперед на основних стеблах, у пазухах листків, на черешках. Чіткіші ознаки нестачі фосфору спостерігаються на старих і нижніх листках.

    За нестачі сірки в живленні рослин затримується синтез білків, накопичується азот у небілковій формі або у формі нітратів. За зовнішніми ознаками сірчане голодування рослин подібне до азотного, оскільки роль азоту і сірки в метаболізмі рослин подібна, але виражена чіткіше. Це іноді призводить до помилкового завищення норм азотних добрив, що знижує врожай та його якість. За нестачі сірки рослини припиняють ріст і розвиток, листки стають світло-жовтими і навіть білими з червонуватим відтінком, зменшується їх стійкість до хвороб, посухи і низьких температур. Реутилізація сірки, тобто її переміщення зі старих листків у молоді, незначна. Тому за дефіциту сірки від хлорозу першими потерпають молоді листки, а азоту – старі, хоча обидва елементи використовуються для побудови білків. Особливо чітко нестача сірки виявляється у рослин родини капустяних. У бобових культур знижуються життєдіяльність бульбочкових бактерій та синтез хлорофілу.

    Склад та фізико-хімічні властивості

    Сульфоамофос (NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4 містить азоту 14-20%, фосфору 17 — 34% та 8 — 15% сірки. Добриво має хороші фізичні властивості: не злежується, не порошить, негігроскопічне. Розсипчастість — 100%. Зовні — рівні дрібні світлі гранули. Залежно від марки, добриво містить азоту 14, 16 і 20%, фосфору — 20 або 34%, сірки — 8-14%, кальцію — 0,5%, магнію — 0,5%, містить 93 % розчинного, легко доступного фосфору. Азот в сульфоамофосі представлений в трьох формах: у амонійній формі — завдяки чому він слабко вимивається з ґрунту і сприяє більш інтенсивному поглинанню фосфат іонів корінням рослин, в нітратній, завдяки чому може швидко засвоюватися рослинами, а також в амідній. Володіє при цьому кращим співвідношенням азоту і фосфору, а також вмістом сірки, кальцію і магнію, ніж амофос.

    Способи внесення сульфоамофосу.

    Сульфоамофос може бути використаний для основного, припосівного внесення, для кореневих і позакореневих підживлень рослин. В умовах захищеного ґрунту застосовується разом з калійними та азотними добривами. Результатами учених доведено ефективність застосування сульфоамофосу на різних культурах. Так, за основного внесення сульфоамофосу в дозі N80P80 під озиму пшеницю по колосових попередниках на звичайному чорноземі на тлі низького вмісту рухомого фосфору встановлено прибавку урожайності зерна 20 ц / га.

    Проведення ранньовесняного азотного підживлення в дозі 30 кг / га д.р. на тлі сульфоамофосу виявилося ефективним і дозволило отримати додатково 8,0 ц / га зерна. Спільне застосування сульфоамофосу і азотного піджилення (КАС, аміачна селітра, карбамід, вапняно-аміачна селітра) так само сприяло підвищенню в зерні озимої пшениці кількості сирої клейковини. Порівняння внесень сульфоамофосу і амофосу з аміачною селітрою в однакових дозах під ярі культури показало, що найбільшу чутливість на внесення сірчановмісних добрив виявлено у кукурудзи, що вирощується на силос. Достатня кількість азоту дозволяє використовувати сульфоамофос при посіві озимих зернових по несприятливим попередникам. Приготування сумішей добрив збільшує трудові та енергетичні витрати, а також може погіршити фізичні властивості туків через підвищення їх гігроскопічності. З цієї точки зору використання сульфоамофосу, як комплексного добрива з оптимальним поєднанням азоту і фосфору, більш вигідно.

    Взаємодія з грунтом

    Загальний вміст сірки в ґрунті визначається запасами гумусу й становить у межах від 0,001 до 0,5%, до того ж 70–90% її міститься в органічній формі. Сірка, що міститься у складі органічних сполук рослинних решток і гумусу, не доступна для рослин. Щоб вона стала доступною, потрібна трансформація сірки в напрямку мінералізації за участю мікроорганізмів роду Thiobacillus thiooxidans, під час якої вивільняється сульфатна форма сірки, що поглинається рослиною. Проте процес мінералізації проходить занадто повільно (через низький рівень температури, вологості, рівня аерації ґрунту), щоб рослини були забезпечені її достатньою кількістю. Про це свідчать такі цифри: ґрунти з 1% органічної речовини можуть вивільняти сірку зі швидкістю 3,6 кг/га/рік. Дефіцит, що виникає, має компенсуватися внесенням сірковмісних мінеральних добрив. Перед тим як визначитися, вносити добрива чи ні — слід ураховувати такі чинники:

    • Культура та її потреба;
    • Фізико-хімічні властивості ґрунту;
    • Кліматичні умови (рівень опадів, температурні показники);
    • Фон мінерального живлення (співвідношення N:S).

    Особливо слід звернути увагу на легкі ґрунти з низьким умістом гумусу, де крім низької швидкості мінералізації вимиваються сірковмісні сполуки в нижні шари ґрунту, де можуть бути зв’язані глинистими частками. Такі втрати можуть сягати до 50% її надходження в ґрунт із добривами, які оцінюються від 8 до 15 кг/га.

    Норми внесення сульфоамофосу під сільськогосподарські культури

    Норми внесення сульфоамофосу залежать від технології вирощування культури, марки добрива, способу обробітку грунту, типу грунту.

    Наводимо загально рекомендовані норми внесення сульфоамофосу під різні сільськогосподарські культури у таблиці 2.

    Таблиця 2. Норми внесення сульфоамофосу під різні сільськогосподарські культури

    Норма витрати добрива Культура Спосіб Максимальна кратність обробок
    90-350 кг/га Зернові культури Основне внесення 1
    120-350 кг/га Кукурудза Основне внесення 1
    60-400 кг/га Технічні культури Основне внесення 1
    150-300 кг/га Картопля , овочеві культури Основне внесення 1
    30-90 кг/га Зернові культури, кукурудза Внесення в рядки 1
    0-50 кг/га Технічні культури Внесення в рядки 1
    30-90 кг/га Зернові культури Підживлення по вегетації 2
    30-150 кг/га Технічні культури Підживлення по вегетації 2
    30-75 кг/га Овочеві культури, картопля Підживлення по вегетації 2
    30-120 кг/га Кукурудза Підживлення по вегетації 1

     

    Виробництво

    Сульфоамофос отримують шляхом нейтралізації фосфорної і сірчаної кислоти аміаком з подальшим введенням в зону реакції сірчаної кислоти.

    Запобіжні заходи

    Робота з сульфоамофосом, а також зберігання і транспортування повинні проводитися відповідно до санітарних правил щодо зберігання, транспортування і застосування мінеральних добрив в сільському господарстві

    Транспортування та зберігання

    Добриво транспортується насипом або в упакованому вигляді усіма критими видами транспорту, відповідно до діючих на них правилами перевезення вантажів. Рідке добриво транспортують автотранспортом і залізничними цистернами.

    Зберігають сульфоамофос в закритих складських приміщеннях, що виключають потрапляння атмосферних опадів (дощ, сніг) і ґрунтових вод. Гарантійний термін зберігання — 6 місяців з дня виготовлення.

    Фасування

    В Україні сульфоамофос можно придбати у мішках 50 кг і біг бегах 1000 кг.

    Список літературних джерел:

    • Сульфоаммофос [Електронний ресурс]
    • Ефективна відповідь для посухи. // Зерно. – 2013. – С. 37.
    • Добрива та їх використання / [І. У. Марчук, В. М. Макаренко, В. Є. Розстальний та ін.]. // посібник українського хлібороба. – 2012. – С. с. 187–257.
    • Господаренко Г. М. Агрохімія / Г. М. Господаренко. – Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 376 с.
    • Сульфоаммофос [Електронний ресурс]
    • Бубнов І. Нове рішення в азотно-сірчаному живленні [Електронний ресурс] / Ігор Бубнов // The Ukrainian Farmer. – 2019.
    • Сульфоамофос — мінеральні добрива [Електронний ресурс]

    Сульфоамофос властивості

    Добриво має хороші фізичні властивості: не злежується, не порошить, негігроскопічне. Розсипчастість — 100%. Зовні — рівні дрібні світлі гранули.

    Сульфоамофос виробництво

    Сульфоамофос отримують шляхом нейтралізації фосфорної і сірчаної кислоти аміаком з подальшим введенням в зону реакції сірчаної кислоти.

    Сульфоамофос склад

    Залежно від марки, добриво містить азоту 14, 16 і 20%, фосфору — 20 або 34%, сірки — 8-14%, кальцію — 0,5%, магнію — 0,5%, містить 93% розчинного, легкодоступного фосфору .

    Сульфоамофос формула

    Сульфоамофос (NH4)2HPO4 + (NH4)2SO4 містить азоту 14-20%, фосфору 17 — 34% і 8 — 15% сірки.

    Сульфоамофос різновиди

    Зазвичай випускають сульфоамофос марки А і Б. Марка А містить 16,5% азоту, 20% фосфору і 14% сірки, марка Б в свою чергу містить 14,5% азоту, 35% фосфору і 8% сірки. Окремі виробники виготовляють сульфоамофос з рівним вмістом азоту і фосфору (20%) і сірки 13-15%. Також крім гранульованого сульфоамофосу в Україні виробляють добриво в рідкому суспензовному вигляді NP (S) 8:22 (10).

    Коли вносити добриво сульфоамофос

    Сульфоамофос може бути використаний для основного, припосівного внесення, для кореневих і позакореневих підживлень рослин.

    Як використовувати добриво сульфоамофос?

    Сульфоамофос може бути використаний для основного, припосівного внесення, для кореневих і позакореневих підживлень рослин.

    Для чого застосовується сульфоамофос?

    Сульфоамофос — комплексне сірчановмісне, азотно-фосфорне добриво, яке покращує якість сільськогосподарської продукції, збільшуючи вміст білка в зернових культурах, жирність насіння соняшнику, ріпаку та сої. Продуктивність культур завдяки комплексному впливу сульфоамофос зростає, підвищується життєздатність рослин, стійкість до несприятливих факторів зовнішнього середовища, включаючи різні хвороби та шкідників. Якість і термін зберігання продукції підвищується.

    Сульфоамофос вплив на різні види грунтів

    Загальний вміст сірки в грунті визначається запасами гумусу і становить в межах від 0,001 до 0,5%, до того ж 70-90% її міститься в органічній формі. Сірка, що міститься в складі органічних сполук рослинних залишків і гумусу, недоступна для рослин.

    Сульфоамофос норми внесення для польових культур

    Зернові культури основне внесення — 90-350 кг / га.Кукурудза основне внесення — 120-350 кг / га.Технічні культури основне внесення — 60-400 кг / га

    Сульфоамофос клас небезпеки

    За ступенем впливу на організм людини сульфоаммофос — помірно небезпечна речовина (відноситься до 3 класу небезпеки)

    Сульфоамофос запобіжні заходи

    Робота з сульфоамофосом, а також зберігання і транспортування повинні проводитися відповідно до санітарних правил по зберіганню, транспортуванню і застосуванню мінеральних добрив в сільському господарстві.

    Сульфоамофос траспортування

    Добриво транспортується насипом або в упакованому вигляді усіма критими видами транспорту у відповідності з діючими на них правилами перевезення вантажів. Рідке добриво транспортують автотранспортом і залізничними цистернами.

    Сульфоамофос зберігання

    Зберігають сульфоамофос в закритих складських приміщеннях, що виключають потрапляння атмосферних опадів (дощ, сніг) і ґрунтових вод. Гарантійний термін зберігання — 6 місяців з дня виготовлення.

    Сульфоамофос фасування

    В Україні сульфоамофос можна придбати в мішках 50 кг і біг бегах 1000 кг.

    Сульфоамофос перевезення

    Добриво транспортується насипом або в упакованому вигляді усіма критими видами транспорту у відповідності з діючими на них правилами перевезення вантажів. Рідке добриво транспортують автотранспортом і залізничними цистернами.

    (4 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    35500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    23500 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    38500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    46800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    33000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    33400 грн./т грн./т. - EXW - Склади

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    1431 у.о. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Може бути цікаво

    27.04.2021
    03.10.2020
    04.12.2020

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: