Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Рідкі добрива ч. 3 (Стартові рідкі комплексні добрива)

    В Україні набирає популярності сучасна загальносвітова технологія внесення стартових добрив одночасно з посівом безпосередньо в зону висіву насіння (технологія POP-UP або IN-FURROW), що забезпечує молоді рослини доступними поживними речовинами на початкових етапах росту. Внесення добрива при посіві рекомендовано при вирощуванні всіх сільськогосподарських культур, а для кукурудзи є обов’язковим. Застосування цього агротехнічного прийому дозволяє підвищити урожайність пшениці озимої в середньому на 2,5-3,0 ц/га, ярих зернових  — на 2-4 ц/га, цукрових буряків — на 2–3 т/га, соняшнику  — на 0,2-0,3 т/га, капусти — на 4-6 т/га.

    Види стартових добрив

    В якості стартових добрив використовують, як сухі, так і рідкі форми добрив. Іноді разом з висівом насіння використовують стандартні азотно-фосфорні гранульовані добрива: амофос або діамофос. Дані добрива хоча містять високу концентрацію елементів живлення, але мають низьку розчинність та високий сольовий індекс. Однак для безпечного застосування добрив внесених у насіннєве ложе підходять лише спеціалізовані добрива, зокрема добрива у вигляді мікрогранул.

    Локальне внесення мікрогранульованих добрив забезпечує точне дозування та рівномірний розподіл мікрогранул з метою повного і швидкого засвоєння рослинами поживних речовин. Мікрогранули, розмір яких становить всього 0,5-1,5 мм, забезпечують значно більшу площу контакту добрива з ґрунтом та прискорену дифузію елементів живлення, що в результаті сприяє більш швидкому та ефективному поглинанню їх рослинами. У одному грамі класичного мінерального добрива знаходиться 15-40 гранул, а в тій же кількості мікрогранульованого добрива – від 1000 до 3500 шт. та навіть більше залежно від виробника. При однаковій нормі по відношенню до звичайних добрив, отримуємо в десятки разів кращий розподіл поживних речовин в ґрунті.

    У рідких форм стартових добрив існує багато переваг перед класичними сухими гранулами, особливо в умовах недостатнього зволоження. Рівномірність внесення, швидке проникнення до кореневої системи, високий коефіцієнт використання рослинами поживних речовин забезпечує майже повне їх засвоєння.

    При застосуванні стартових добрив за POP-UP технологією, можуть бути використані лише високочисті безбаластні формули на основі 100% ортофосфатів. Такі добрива, хоч і містять нижчу концентрацію фосфорного компонента, однак мають низку переваг:

    • низькі норми внесення (10-40 кг/га);
    • мінімум шкідливих домішок та баластних солей (хлоридів, сульфатів);
    • низький сольовий індекс та нейтральний рН;
    • необмежений термін зберігання без ризику випадання осаду;
    • наявність збалансованої кількості азоту та калію під відповідні потреби;
    • можливість сумісного внесення з біологічно активними речовинами, пестицидами та необхідними для ефективного старту мікроелементами, насамперед цинком.

    На сьогодні уявлення про стартове живлення культур зазнало істотних змін: воно передбачає не лише забезпечення рослин необхідними на початку росту елементами живлення, але і створення сприятливих умов для проходження процесів у ризосфері. Такий підхід отримав назву ризосферний менеджмент.

    Питанню ризосферного менеджменту сьогодні присвячені численні публікації, зміст яких зводиться до того, що для досягнення високої ефективності добрив необхідно збільшити поглинання елементів живлення і знизити їх втрати шляхом удобрення коренів, а не ґрунту.

    Традиційно концентрацію елементів живлення у ґрунтовому розчині збільшували надмірним внесенням добрив, базуючись на передбаченні, що високі норми внесення означають високий відгук врожаєм. Однак, при цьому нехтували здатністю коренів мобілізувати елементи живлення з ґрунту шляхом збільшення проникнення органічних кислот і ензимів у ризосферу.

    Надмірне внесення добрив призводить до того, що відгук на них знижується, часто навіть до нуля. Останні дослідження показали, що врожайність культур може бути підтримана або навіть підвищена за умови, що норми внесення добрив зменшуються. Це досягається шляхом регулювання надходження елементів живлення у зону кореня у оптимальній кількості та стимулюванням ризосферних процесів, що сприяють підвищенню ефективності внесених добрив і мобілізації елементів в ґрунті.

    Особливу увагу слід звернути саме на фосфорне живлення, оскільки фосфор є мало мобільним елементом і його засвоєння відбувається на відстані декількох міліметрів від кореня – тобто саме в ризосфері. З наукової точки зору (теоретично), фосфорні добрива слід вносити в ризосферу, а не у весь профіль ґрунту, але технічно цього важко досягнути. Проте, стосовно саме стартового живлення це цілком можливо, і точне керування кореневими / ризосферними процесами та взаємодіями може зіграти важливу роль у розробці ефективних рішень для сталого використання фосфору.

    Головним у таких технологіях є те, що центр уваги зміщується від того, аби забезпечити рослину елементами живлення лише за рахунок надходження з добривами, до того, аби керувати процесами у ґрунті у такий спосіб, щоб елементи живлення як з добрив, так і з ґрунту набували найвищої ефективності.

    Виробництво

    РКД на основі термічної ортофосфорної кислоти являють собою майже прозорі рідини, на основі екстракційної ортофосфорної — каламутні розчини (через утворення фосфатів алюмінію і заліза, кремнієвої кислоти).

    При використанні термічної ортофосфорної кислоти отримують РКД з співвідношенням поживних елементів 9: 9: 9, сумарно 27% N, Р2O5 і K2O. Кристалізація розчину не дозволяє підвищити вміст поживних речовин. Типовий склад марки 9: 9: 9 представлений: (NH4)2HPO4 — 12-15%, NH4P2O4 — 2-4%, (NH2)2CO — 12-13%, KCl — 13-14%. Амідний азот становить 61-66% від загального.

    Переваги та недоліки

    До основних переваг РКД можна віднести наступне:

    1) в порівнянні з рідкими азотними добривами РКД не містять вільного аміаку, тому можуть транспортуватися і зберігатися в негерметичній тарі;

    2) можуть бути внесені на поверхню ґрунту без необхідності негайного внесення;

    3) в порівнянні з твердими добривами більш рівномірно розподіляються по поверхні поля;

    4) рівномірність складу: кожна крапля рідкого добрива має однаковий склад;

    5) роботи з РКД повністю механізовані, нижче вартість операцій зі зберігання, внесення в ґрунт і вантажно-розвантажувальних робіт, а також під час транспортування;

    6) втрати під час перевантаження і зберігання не перевищують 1%, тоді як для твердих добрив цей показник становить 10-15% і більше;

    7) як правило, менше можливість розкрадання;

    8) при необхідності їх можна застосовувати з іншими препаратами (мікроелементами, регуляторами росту, пестицидами), при цьому додаткові препарати розподіляються у всьому добриві, що дозволяє їх внести найбільш рівномірно;

    9) РКД не отруйні і не вибухонебезпечні;

    10) присутні сьогодні на ринку сівалки досить легко адаптуються під внесення рідких добрив при посіві;

    11) собівартість РКД нижче, ніж твердих добрив (в процесі їх виробництва виключаються енергоємні і витратні технологічні стадії гранулювання, сушіння, пиловловлювання і ін.).

    Ефективність застосування рідких комплексних добрив на різних типах ґрунтів

    При використанні РКД на основі ортофосфорної кислоти на кислому, що фіксує фосфор ґрунті, наприклад, червоноземи, при низькому вмісті фосфору, а також на бідних кислих дерново-підзолистих ґрунтах дія РКД слабкіше, ніж гранульованих форм. Це відзначається при внесенні повного РКД з співвідношенням 1: 1: 1 і додатковому азотному компоненті (нітрат амонію). При застосуванні неврівноваженого розчину з співвідношенням N: Р2O5 1: 4,5 або 1: 3, зниження дії фосфатного компонента на кислому дерново-підзолисті ґрунту не відзначається.

    На вапнованих дерново-підзолистих ґрунтах і чорноземах РКД і гранульовані добрива рівноцінні.

    На карбонатних ґрунтах з лужною реакцією, наприклад, на карбонатних чорноземах, каштанових ґрунтах, сіроземах, агрохімічна цінність рідких форм, частіше, вище, ніж гранульованих.

    На кислому дерново-підзолистому ґрунті відзначається короткочасне зниження вмісту рухомого фосфору при внесенні розчину, що пов’язано з фіксацією фосфатів полуторними оксидами. На чорноземах це не спостерігається. На сіроземах після внесення РКД кількість рухомого фосфору збільшується в порівнянні з внесенням гранульованого добрива.

    Ефективність РКД визначається фосфорним і азотним компонентами, що входять до його складу. Наприклад, РКД з нітратом амонію на кислому дерново-підзолистому ґрунті і червоноземі менш ефективне, ніж тверде гранульоване добриво, на сечовині — рівноцінно. На типовому чорноземі із слабокислою реакцією і сероземах форма азотного компонента не впливає на дію добрива: ефективність розчинів і гранульованих добрив рівноцінна. Дія РКД на якість продукції (зерна, картоплі, сіна) також рівноцінно твердим добривам.

    Особливості внесення стартових РКД

    Одна з проблем, із якою стикаються фермери – це незнання особливостей внесення РКД. Саме тому для ефективного внесення РКД усе більшою популярністю серед аграріїв користується технологія In-FURROW – це означає внесення будь-яких препаратів (добрива, ЗЗР, мікробні препарати, регулятори росту тощо) у посівну борозну на насіння або максимально близько від нього під час посіву. Цей метод гарантує забезпечення максимального стартового ефекту й мінімізує негативний вплив стресу на початку розвитку рослин.

    Якщо йдеться про внесення добрив, використовується термін технологія POP-UP, тобто внесення під час посіву в безпосередній близькості від насіння. Використання аграріями цієї технології тільки підтверджує факт, що можна максимально ефективно інвестувати в рослину завдяки внесенню не надлишкової, а оптимальної кількості добрив у прикореневу зону.

    Часто цей спосіб виявляється досить ефективним, бо локалізація добрив дає змогу суттєво підвищити коефіцієнт використання елементів живлення, тобто дає можливість зниження норм та робить можливою економію коштів. Проте треба мати на увазі, що зростає ризик ураження проростків у результаті створення поблизу них зони високої концентрації солей, а також вивільнення токсичного аміаку деякими добривами (наприклад, карбамідом чи діамофосом). Звичайно, можна частково спрогнозувати ризик ураження, звернувши увагу на показники сольового індексу. Завдяки йому не можна спрогнозувати безпечність добрива для паростків на певній території, проте можна успішно порівняти різні добрива за їх потенційною здатністю створювати високий осмотичний тиск у зоні внесення. Так, відносно безпечними можна вважати добрива, що мають сольовий індекс 20 і менше. Зазвичай, таким умовам відповідають рідкі комплексні добрива, спеціально розроблені для внесення в насіннєве ложе. Важливо також мати на увазі толерантність культур до сольового впливу. Найбільш толерантними вважаються зернові та бобові, а от для олійних сольовий вплив є важливим фактором.

    Ризик ураження паростків зростає за наступних умов:

    • На ґрунтах із низьким вмістом органічної речовини. Тому що більше елементів добрива залишаються в ґрунтовому розчині й не поглинаються ґрунтом;
    • У сухому ґрунті. Це можна пояснити концентрацією поблизу насіння, що тривалий час залишається високою;
    • У холодному ґрунті, бо корені повільніше ростуть і розвиваються, такими чином тривалий час зазнають негативного впливу високої концентрації добрива;
    • На легких за гранулометричним складом ґрунтах (або, іншими словами, коли низька обмінна здатність ґрунтів);
    • Для просапних культур із широкими міжряддями (чим вища відстань між рядками, тим вища концентрація внесення добрив у рядок);
    • Зі збільшенням дози добрив.

    Конструкція аплікатора для внесення стартового добрива, зокрема, ширина смуги добрива також впливатиме на безпечність його для проростків: якщо вона ширша, то менший ризик.

    Новітні аплікатори дають змогу вносити добрива близько до насіння, з незначним зміщенням убік, що також може вважатися pop-up внесенням (якщо відстань менша за 1,5 см), проте дещо знижує ризики враження.

    Спосіб внесення стартових РКД

    Стартери вносять під час посіву за допомогою спеціальних аплікаторів, що монтуються на сівалки. Рекомендований спосіб застосування – ультралокальне внесення разом з насінням (POP-UP розміщення). В цілому допускається внесення, як сухих, так і рідких добрив за стандартною схемою 2”×2” (на відстані 5 см вбік та 5 см вниз від насіння), але максимальні переваги стартових добрив розкриваються саме при внесенні безпосередньо разом з насінням.

    Стартери вносять при посіві зернових та технічних культур, також разом з насінням сої та овочів відкритого та закритого ґрунту. Норма внесення стартових добрив становить 10-50 л/га залежно від формули добрива, культури, гранулометричного складу, вологості ґрунту та інших показників. Виходячи з світового досвіду, найкраще на цей метод удобрення реагує кукурудза та соняшник, при посіві яких вносять в середньому 20 кг/га мікрогранул або 20-30 л/га рідких ортофосфатних добрив.

    Практичні рекомендації щодо застосування РКД

    • Перед початком роботи обов’язково отримайте консультацію агронома чи менеджера, який спеціалізується на темі РКД (перед замовленням РКД необхідно враховувати – схеми живлення, культуру-попередник, планові врожаї, технічні й фінансові можливості господарства тощо);
    • Зробіть аналіз ґрунту на площі, де плануєте застосовувати РКД;
    • Використовуйте РКД на всіх етапах живлення рослин, найбільш оптимально в якості стартових;
    • Заздалегідь оберіть компанію-постачальника, заплануйте дату відвантаження. Це допоможе максимально зекономити бюджет і вбереже від проблем із строками роботи на полі;
    • Продумайте особливості логістики, внесення й зберігання у вашому господарстві;
    • Підготуйте техніку й заплануйте бюджет. Продумайте потребу господарства в переобладнанні техніки під внесення РКД.

    Рідкі комплексні добрива широко застосовуються для газону, озимої пшениці, картоплі, кукурудзи, зернових, соняшника, пшениці, самшиту, зернових культур, соняшника, ароїдних, квітів, овочів, краплинного поливу, винограду, саду, плодово-ягідних та інших культур.

    Інструкція щодо застосування РКД

    Вказівки щодо змішування

    • Рідкі добрива можуть змішуватись з багатьма  продуктами для рослинництва.
    • Деякі  хелати,  які мають не стовідсотковий вміст етилендіамінтетраоцтової  кислоти (ЕДТА), можуть бути  не сумісні.
    • Перед застосуванням пропорційно змішайте всі компоненти в невеликому контейнері для перевірки їх сумісності.
    • Ретельне перемішування всіх компонентів є важливим.
    • Температура та час зберігання можуть впливати на результат.
    • Змішайте лише ту кількість, яка буде відразу використана.
    • Тривале зберігання не рекомендовано.

    Процедура змішування

    1. Додайте 0,5 всієї води в балон для розпилення
    2. Почніть помішувати в балоні
    3. Додайте мікроелементи та /або  будь-який інший рідкий препарат
    4. Додайте будь-який розчинний порошок, попередньо змішавши з водою
    5. Додайте рекомендовану кількість рідкого добрива
    6. Додайте решту води та продовжуйте помішувати вміст перед розпиленням

    Запобіжні заходи

    РКД відносяться до 3-го класу небезпеки, речовини помірно небезпечні (показник, що лімітує – інгаляційна токсичність), подразник слизових оболонок очей. Добриво необхідно тримати подалі від дітей, зберігати у сухому місці в оригінальній закритій упаковці.

    При проковтуванні треба негайно звернутися до лікаря та показати йому етикетку; при потраплянні в очі негайно промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

    У разі розлиття необхідно зібрати розлиту речовину, а решту змити водою.

    Транспортування і зберігання

    РКД рекомендовано зберігати в поліетиленових, склопластикових ємностях, резервуарах з нержавіючої сталі, або покритих оболонкою зі сталі для запобігання можливого знебарвлення продукції.

    Зберігання в резервуарах з плоским дном рекомендоване в зимові місяці. Перед використанням необхідно збовтати та перемішати речовину. Речовина, що зберігається в резервуарах з конічним дном (але не рекомендовано), для відновлення  консистенції  після зими, потребує тривалішого перемішування.

    Не рекомендовано зберігати та перевозити продукцію в алюмінієвих чи гальванізованих сталевих резервуарах

    Фасування

    Рідкі стартові добрива в Україні можна придбати в ємностях 1л, 20 л та 1000 л.

    Список літературних джерел:

    • Логинова И. Жидкие комплексные удобрения [Электронный ресурс] / Ирина Логинова // Агроном. — 2016.
    • Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) [Електронний ресурс]
    • Золотарьова І. Рідкі комплексні добрива: як укласти менше, а отримати більше? [Електронний ресурс] / Ірина Золотарьова // Агробізнес. – 2020.
    • Логінова І. Рідкі фосфорні добрива: знайти відмінності [Електронний ресурс] / І. Логінова, С. Полянчиков // Агроном. – 2020
    • Капітанська О. Стартові добрива – стратегічне управління системою живлення рослин [Електронний ресурс] / О. Капітанська, С. Полянчиков. – 2020.
    (Пока оценок нет)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    42500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    29600 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    52500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    52500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Калій хлористий, MOP K60 (хлорид калію)

    K2O - 60%

    води - 0.5%

    Країна:

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    45 000 грн./т. кристал грн./т. - EXW - Черкаси

    48 000 грн./т. гранульований грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    41900 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    41300 грн./т. - EXW/FCA - Херсон порт

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    178 грн за літр грн./т. - Самовивіз/ Новою поштою - Черкаси

    1431 у.о. за тонну грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    22500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    36 600 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Може бути цікаво

    06.03.2021
    01.03.2022
    28.02.2022

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: