Замовити товар

  Замовлення


   Задайте питання

    Селітра (аміачна, калійна, кальцієва, натрієва)

    11.03.2021

    Селітрами називають нітрати амонію, лужних та лужноземельних металів. Розрізняють наступні види селітр: амонійна (аміачна) селітра, натрієва селітра (чилійська або натронна селітра), калійна селітра (індійська або каліїста селітра, нітрокаліт), магнезіальна селітра (нітромагнезит, Mg[NO3]2•2H2O), кальцієва селітра (кальціїста селітра або нітрокальцит, Cа[NO3]2•4H2O), барієва селітра (баріїста селітра або нітробарит, Ва[NO3]2). В сільському господарстві застосовують аміачну, натрієву, калійну та кальцієву селітри. Всі селітри є джерелом азоту для рослин. Аміачна селітра є найбільш розповсюдженим азотним добривом.

    Роль елементів живлення для рослин

    Азот – один з основних біогенних елементів, який входить до складу білкових речовин і багатьох інших природних життєво важливих для рослин органічних сполук: ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, багатьох ферментів.

    Підвищення рівня азотного живлення збільшує засвоєння рослинами інших елементів: Р, К, Са, Mg, S, Cu, Fe, Μn і Ζn. Оптимальне азотне живлення рослин інтенсифікує синтез білкових речовин, пришвидшує ріст і затримує старіння рослинного організму, посилює і продовжує життєдіяльність листків. При цьому рослини швидше ростуть, утворюють міцні стебла і листки інтенсивно-зеленого кольору, поліпшується формування репродуктивних органів, підвищується продуктивність.

    Ознаки дефіциту елементів живлення у рослин

    За недостатнього азотного живлення гальмуються ріст і розвиток рослин, внаслідок чого знижується їх продуктивність. Нестача азоту насамперед впливає на зміну забарвлення листків. Спочатку знебарвлюються нижні листки: колір змінюється від інтенсивно-зеленого до світло-зеленого, починаючи від верхівки до країв. Поступово листки жовкнуть, набувають оранжевого і червонуватого відтінків. Пожовтіння супроводжується відмиранням листків. Якщо рослини потерпають не від нестачі азоту, а від посухи, то жовкнуть і нижні, і верхні листки.

    Внаслідок азотного голодування затримується ріст рослин, що спостерігається візуально. Стебла стають тонкими, витягнутими, слабко галузяться, розмір листків зменшується, формування репродуктивних органів погіршується. Найчастіше азотне голодування рослин відмічається на погано окультурених ґрунтах, у разі заорювання значної кількості нерозкладеного гною, соломи чи інших рослинних решток з низьким вмістом азоту. Це явище спостерігається і тоді, коли весна холодна, сира і в ґрунті повільно накопичується доступний для рослин азот, а також під час посухи після висихання верхніх шарів ґрунту та зниження життєдіяльності кореневих систем рослин. Ознаки азотного голодування легко розпізнати на молодих рослинах. Це дає змогу виправити становище їх підживленням.

    Склад та фізико-хімічні властивості

    Аміачна селітра (амонійна селітра, нітрат амонію) NH4NO3 містить 34,4 % азоту (другий сорт – 34 %). Гранули мають кулеподібну форму, білі з жовтуватим або червонуватим відтінком, розміром 1–4 мм, добре розчинні у воді та в аміачній воді. Аміачна селітра містить швидкодійний нітратний і менш рухливий амонійний азот. Добриво є фізіологічно кислим, але підкислювальна дія його на ґрунт майже не виявляється. Через велику розчинність у воді, значний температурний коефіцієнт розчинності, гігроскопічність та поліморфні перетворення нітрат амонію дуже злежується, що ускладнює його застосування. Нітрат амонію може підтримувати горіння, оскільки за підвищених температур є окисником. За швидкого нагрівання нітрату амонію до 400-500 °С він розкладається з вибухом. Вибухонебезпечною є температура 300 °С. Вибухонебезпечність збільшується також за наявності мінеральних кислот, легкозаймистих органічних речовин, деяких металів (алюмінію, міді, цинку тощо), особливо, якщо вони знаходяться в порошкоподібному стані.

    Калійна селітра (індійська селітра, нітрат калію) KNO3 як добриво відноситься до комплексних двоскладних добрив, що містять калій 36-38,2 % і азот 13-13,5 %.  Вміст поживних речовин в залежності від марки добрива становить за азотнокислим калієм не менше 99,85%. Домішки (баласт) практично відсутні. Гігроскопічність низька.

    Кальцієва селітра (вапняна селітра, норвезька селітра, кристалогідрат кальцію) Ca(NO3)2· 4·H2O містить 17,5-33 % азоту і 15-25 % СаО. Гігроскопічна. За нормальних умов зберігання сильно зволожується, розпливається і злежується. Для зменшення гігроскопічності її гранулюють з використанням гідрофобних плівок (гіпс, парафінистий мазут тощо), перевозять і зберігають у вологонепроникній тарі. Фізиологічно є лужним добривом.

    Натрієва селітра (натронна селітра, чилійська селітра, нітрат натрію) NaNO3 містить 15–16 % азоту і 26 % натрію. За зовнішніми ознаками – це мікрокристалічна сіль білого, сірого або бурувато-жовтуватого кольору, гігроскопічна, під час зберігання злежується. Фізиологічно є лужним добривом.

    Способи внесення

    Селітри добре розчинні у воді, не поглинаються ґрунтом, добре засвоюються рослинами, дуже ефективні для підживлення сільськогосподарських культур, що потребують великих кількостей азоту (озимі й просапні культури). Азот цих добрив може легко вимиватися з орного шару ґрунту атмосферними опадами та під час зрошення. Це потрібно враховувати для визначення строків їх внесення.

    Аміачну селітру використовують майже під усі культури для основного, рядкового удобрення та для підживлення. Особливо широко її застосовують для підживлення зернових колосових культур. Оскільки це добриво добре розчиняється, його можна використовувати і для фертигації — як самостійно, так і у водному розчині з іншими добривами.

    Калійна селітра використовується для кореневих і позакореневих підживлень протягом усього вегетаційного періоду. Калійна селітра як азотне і калійне добриво є джерелом азоту і калію для рослин. Практично не містить хлору і підходить для удобрення хлорофобних культур, зокрема, картоплі, тютюну, винограду та інших. У багаторічних плодових та ягідних культур при застосуванні пізнього осіннього підживлення підвищується зимостійкість і морозостійкість.

    Кальцієву селітру в формі безводної солі і кристалогідратів нітрату кальцію вносять в ґрунт як в сухому вигляді, так і в якості низькопроцентного розчину для позакореневого, кореневого підживлення, а також під час фертигації протягом вегетаційного періоду. Концентрація розчину залежить від вихідного складу і марки добрива. Під час приготування розчину слід дотримуватися рекомендацій виробника.

    Кальцієва селітра гранульована рекомендується для прикореневого, позакореневого підживлення та фертигації всіх культур відкритого і закритого грунту як через системи крапельного поливу і дощувальні установки, так і для сухого внесення з використанням тукових сівалок та розкидачів. Позакореневі підживлення проводять із застосуванням обприскувачів різної модифікації. Систематичне внесення кальцієвої селітри на кислих, бідних на основи ґрунтах сприяє поліпшенню їх властивостей. Використовується в якості передпосівного добрива і підживлення різних овочевих, плодових і декоративних культур.

    Натрієва селітра застосовується навесні в якості передпосівного добрива, під передпосівну культивацію і в якості кореневих та позакореневих підживлень рослин протягом всього періоду вегетації. Натрієва селітра рекомендується як рядкове добриво одночасно з посівом насіння. Це добриво потрібно насамперед використовувати під буряк цукровий, що пов’язано з позитивним впливом натрію на його продуктивність.

    Вплив на різні типи ґрунтів

    У ґрунті азот з аміачної селітри легко поглинається мікроорганізмами. Після мінералізації останніх азот стає доступним для рослин. Одночасно відбувається розчинення аміачної селітри в ґрунтовому розчині і вступ в реакцію з ґрунтово-поглинальним комплексом (ҐПК). Під час обмінного поглинання амоній адсорбується колоїдами ґрунту, а NO3 утворює солі лужних або лужноземельних металів.

    За нестачі кальцію на кислих підзолистих ґрунтах внесення аміачної селітри викликає деяке підкислення ґрунтового розчину. На ґрунтах, багатих основами (сероземах і чорноземах), навіть систематичне внесення високих доз аміачної селітри підкислення ґрунтового розчину не викликає. Місцеве підкислення — явище тимчасове, але може зробити негативний вплив на рослини на самому початку росту.

    Амонійна частина селітри іноді може піддаватися нітрифікації, що також призводить до тимчасового підкислення ґрунту. Подальша денітрифікація призводить до переходу частини нітратного азоту в газоподібний стан (N2, N2O, NO). На кислих ґрунтах усунути ефект тимчасового підкислення і підвищити ефективність аміачної селітри можна шляхом вапнування або нейтралізації кислотності самого добрива вапном або доломітом в співвідношенні 1: 1. На кислих дерново-підзолистих ґрунтах високий ефект досягається за умови систематичного застосування нейтралізованої або вапняно-аміачної селітри (NH4NO3 + CaCO3). Для чорноземів і сіроземів аміачна селітра — одна з кращих форм азотних добрив.

    Калійна селітра вноситься в ґрунт в залежності від вмісту в ній калію і азоту і ґрунтово-кліматичних умов регіону. Добриво підходить для всіх типів ґрунтів. При внесенні в ґрунт в регіонах з надлишковим зволоженням потрібно враховувати можливість втрати азоту.

    Натрієва селітра рекомендується до застосування на всіх типах ґрунтів, крім засолених і солонців. Тривале застосування на кислих дерново-підзолистих ґрунтах надає нейтралізуючу дію. Систематичне внесення на малобуферних легких ґрунтах призводить до зниження їх кислотності. На дерново-підзолистих ґрунтах натрієва селітра, як і всі нітратні добрива, більш ефективна, ніж кислі аміачні добрива. Однак на чорноземах ця перевага втрачається.

    Кальцієву селітру рекомендується застосовувати повсюдно на різних типах ґрунтів. В результаті застосування кальцієвої селітри кислотність нейтралізується, реакція ґрунту зсувається до нейтральної. Це особливо ефективно на кислих дерново-підзолистих ґрунтах.

    Норми внесення

    Аміачна селітра

    Основне внесення (під перекопування):

    для окультурених грунтів — 20-30 грам. на кв.м.

    для неокультурених грунтів — 30-50 гр. на кв.м.

    Під час висадки розсади (гранули добрива обов’язково змішати з ґрунтом): 3-4 грами на 1 рослину.

    Для кореневого підживлення (рівномірно розподілити навколо пристовбурного кола рослини, акуратно закласти в грунт, а потім полити. Або відразу приготувати розчин з розрахунку на 10 літрів води і полити):

    Овочеві культури — 10-20 гр. на кв.м. або на 10 л.

    Ягідні кущі — 20-30 гр. на кв.м (під полуницю трохи менше — 15-20 гр).

    Плодові дерева — 40-50 гр. на кв.м (у молодого дерева пристовбурні кола зазвичай близько 1,5-2 кв.м, у більш дорослого і плодоносному — від 3 до 5 кв.м).

    Калійна селітра

    Для прикореневого живлення калійну селітру можна використовувати як в сухому, так і в рідкому вигляді. Так як розчин діє набагато швидше, то для підживлення його застосовують частіше.

    Овочеві та квіткові культури — 15-20 г на 10 л води 1 раз в 10-15 днів

    Декоративні та ягідні кущі — 20-25 г на 10 л води 1 раз в 10-15 днів

    Плодові дерева — 25-30 г на 10 л води 1 раз в 10-15 днів

    Для позакореневого підживлення готують розчин з наступними нормами використання добрива:

    Овочеві та квіткові культури, суниця — 15-20 г на 10 л води; 1-1,5 л на 10 м2. Протягом вегетації проводять 2-4 обприскування.

    Декоративні та ягідні кущі — 20-25 г на 10 л води; 1,5 л на 1 кущ. Протягом вегетації проводять 2-4 обприскування.

    Плодові дерева — 25-30 г на 10 л води; 2 л на молоде, 5-8 л на доросле дерево. Протягом вегетації проводять 2-4 обприскування.

    Кальцієва селітра

    Норми для кореневого підживлення:

    Ягоди в початковий період росту — 25г на 8-16 л води 1-2 рази за вегетаційний період.

    Овочеві культури — 25г на 10-15 води 2 рази з перервою в 2 тижні.

    Плодові дерева — 25г на 10 л води до розпускання бруньок.

    Норми для позакореневого підживлення:

    Для створення робочого розчину в 1 літр рідини додають 25г гранул.

    Ягідні і овочеві — 1-1,5 л розчину на 1 м2.

    Квіти — -1-1,5л на 1 м2.

    Кущі — 1,5-2 л на 1 кущ.

    Натрієва селітра

    Норми внесення натрієвої селітри наступні:

    під перекопування — 1-2 кг на сотку восени або 0,5 кг на аналогічну площу ранньою весною.

    восени в одну посадкову яму дерева — від 100 до 150 г, куща — 60 г.

    осіннє удобрення пристовбурного кола в саду — 15-30 г на 1 кв. м, але не більше 250 г під доросле дерево.

    ранньою весною під час перекопування ґрунту та в рядки під час посадки (посіву) під столовий, кормовий і цукровий буряк — 50 г на 1 м2; під овочеві культури — 40 г на 1 м2; під квіткові та декоративні культури — 35-40 г на 1 м2.

    для позакореневого підживлення розчиняють 100г натрієвої селітри в 10 л води і вносять розчин на площу 10 м2.

    Виробництво

    Аміачну селітру отримують нейтралізацією азотної кислоти газоподібним аміаком. Отриманий розчин нітрату амонію упарюють, піддають кристалізації і в кінці висушують. До отриманої речовини додають різні домішки, що покращують її фізико-хімічні властивості.

    Синтетичну натрієву селітру добувають нейтралізацією азотної кислоти їдким натром або содою. Найчастіше її добувають як побічний продукт під час виробництва азотної кислоти з аміаку адсорбцією їдким натром або нейтралізацією оксидів азоту нітратних газів содою.

    Кальцієву селітру добувають нейтралізацією азотної кислоти крейдою або вапняком. Вона є побічним продуктом виробництва азотної кислоти внаслідок збагачення вапняного молока нітратними газами, а також під час виробництва комплексних добрив за методом азотнокислотної переробки фосфатів.

    У хімічній промисловості Калійну селітру отримують декількома способами: нейтралізацією лугів азотною кислотою, абсорбцією калієвими лугами нітрозних газів, конверсійним способом, взаємодією оксидів азоту і хлористого калію. Конверсійний спосіб найбільш поширений спосіб отримання нітрату калію. Він заснований на обмінному розкладанні хлориду калію і нітрату натрію.

    Запобіжні заходи

    Під час зберігання, транспортування та застосування всіх видів селітр в сільському господарстві слід дотримуватися норм і правил відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, які діють на території держави, щодо зберігання, застосування і транспортування агрохімікатів. Всі роботи з селітрою необхідно проводити із застосуванням засобів індивідуального захисту.

    Траспортиртування та зберігання

    Селітри транспортують усіма видами транспорту, крім повітряного, відповідно до правил перевезення небезпечних вантажів, що діють на даному виді транспорту.

    Всі види селітр повинні зберігатися у закритих складських приміщеннях в упакованому вигляді, окремо від інших речовин.

    Фасування

    В Україні можна придбати аміачну селітру в упаковці від 1 кг, калієву селітру —  від 0,4 кг, кальцієву селітру — від 1 кг, натрієву селітру – від 0,5 кг.

    Літературні джерела:

    • Господаренко Г. М. Агрохімія / Г. М. Господаренко. – Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 376 с.
    • Селитра аммиачная [Электронный ресурс]
    • Селитра калиевая (нитрат калия) [Электронный ресурс]
    • Селитра кальциевая [Электронный ресурс]
    • Селитра натриевая [Электронный ресурс]
    • Межак С. Удобрение аммиачная селитра: грамотное применение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / Сергей Межак
    • Чиркова Н. Аммиачная селитра: состав, инструкция по применению удобрения в саду и огороде, нормы внесения [Электронный ресурс] / Надежда Чиркова
    (1 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    Mixture-RKD NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    688 USD/т грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 16:16:16+6

    азоту - 16%

    фосфатів - 16%

    калію - 16%

    сірки - 6%

    Країна:Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    запитуйте грн./т. - FCA - Бахмач

    14800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    8200 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска (ДАФК, NPK 10:26:26+1,5)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    19500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    18100 грн./т. грн./т. - СРТ - станція

    Карбамід (сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    12600 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    12500 грн./т. грн./т. - EXW - насип ОПЗ

    КАС N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    запитуйте грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    10260 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    858 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    607 USD/т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Білорусь

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    6500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    13500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна, Румунія, Болгарія, Грузія

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    9900 грн./т грн./т. - EXW - Дніпряни

    9600 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси, Рівне,Сєвдон

    запитуйте грн./т. - EXW - Херсон

    запитуйте грн./т. - EXW - Херсон

    Може бути цікаво

    29.04.2021
    27.04.2021
    02.03.2021

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: