Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Вапняно-аміачна селітра (ВАС)

    Вапняно-аміачна селітра (ВАС) — це універсальне фізіологічно нейтральне добриво, що використовується під усі сільськогосподарські культури та придатне для застосування на всіх типах ґрунтів. Застосування вапняно-аміачної селітри може розв’язати проблему негативного впливу азотних добрив на ґрунт, а також підвищити безпеку виробничого процесу. В Україні випускають ВАС двох марок А і Б. Марка А містить у складі 25–28 % азоту і 4–16 % кальцію, марка Б — 20–24 % і 9–22 % відповідно.

    Роль елементів живлення для рослин

    Азот – один з основних біогенних елементів, який входить до складу білкових речовин і багатьох інших природних життєво важливих для рослин органічних сполук: ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, багатьох ферментів.

    Підвищення рівня азотного живлення збільшує засвоєння рослинами інших елементів: Р, К, Са, Mg, S, Cu, Fe, Μn і Ζn. Оптимальне азотне живлення рослин інтенсифікує синтез білкових речовин, пришвидшує ріст і затримує старіння рослинного організму, посилює і продовжує життєдіяльність листків. При цьому рослини швидше ростуть, утворюють міцні стебла і листки інтенсивно-зеленого кольору, поліпшується формування репродуктивних органів, підвищується продуктивність.

    Кальцій потрібний для нормального росту надземних органів і кореневої системи рослин. У рослини він надходить упродовж усього періоду активного росту. Потрапивши в рослину, іони кальцію перебувають у ній у вільному стані, частина їх взаємодіє з органічними речовинами. Так, кальцій підвищує жаростійкість рослин, усуває токсичну дію деяких мікроелементів (міді, заліза, цинку), сприяє кращому транспортуванню вуглеводів і білкових речовин, синтезу хлорофілу, росту коренів.

    Ознаки дефіциту елементів живлення у рослин

    За недостатнього азотного живлення гальмуються ріст і розвиток рослин, внаслідок чого знижується їх продуктивність. Нестача азоту насамперед впливає на зміну забарвлення листків. Спочатку знебарвлюються нижні листки: колір змінюється від інтенсивно-зеленого до світло-зеленого, починаючи від верхівки до країв. Поступово листки жовкнуть, набувають оранжевого і червонуватого відтінків. Пожовтіння супроводжується відмиранням листків. Якщо рослини потерпають не від нестачі азоту, а від посухи, то жовкнуть і нижні, і верхні листки.

    Внаслідок азотного голодування затримується ріст рослин, що спостерігається візуально. Стебла стають тонкими, витягнутими, слабко галузяться, розмір листків зменшується, формування репродуктивних органів погіршується. Найчастіше азотне голодування рослин відмічається на погано окультурених ґрунтах, у разі заорювання значної кількості нерозкладеного гною, соломи чи інших рослинних решток з низьким вмістом азоту. Це явище спостерігається і тоді, коли весна холодна, сира і в ґрунті повільно накопичується доступний для рослин азот, а також під час посухи після висихання верхніх шарів ґрунту та зниження життєдіяльності кореневих систем рослин. Ознаки азотного голодування легко розпізнати на молодих рослинах. Це дає змогу виправити становище їх підживленням.

    Дефіцит кальцію затримує ріст листків, їх жилки буріють (провідні пучки забиваються бурими продуктами розкладання клітковини), на них спочатку з’являються світло-жовті плями (хлоротичність), потім вони відмирають. При цьому листки, які утворилися раніше, не відчувають його нестачі й залишаються нормальними: вони містять кальцію більше, ніж молоді листки, оскільки рослини не можуть його перерозподіляти.

    Склад та фізико-хімічні властивості

    Вапняно-аміачна селітра (ВАС, вапняно-аміачна суміш, кальцієво-аміачна селітра, нейтралізована аміачна селітра, азотно-вапнякове добриво) NH4NO3 + СаСO3 марки А містить 25-28 % азоту і 18-34 % карбонатів кальцію, марки Б відповідно 20–24 і 34-46 %. ВАС з вмістом азоту 20% вважається лужним добривом, близько 23% — нейтральним, з 26% і більше — слабкокислим. Азотно-вапнякове добриво в порівнянні з аміачною селітрою має кращі фізико-хімічні властивості. Воно менш гігроскопічне і добре піддається механізованому внесенню в ґрунт. Відноситься до горючих речовин, але одне з основних відмінних властивостей даного добрива — вибухобезпечність. Добриво менш схильне до злежування, ніж звичайна аміачна селітра, і може зберігатися в великих штабелях без спеціальних запобіжних заходів. Цю технологічну перевагу досягнуто за рахунок зниження концентрації азоту. Недоліком ВАС є більш низька концентрація поживних речовин, чим в аміачній селітрі.

    Способи внесення

    Цінність цього добрива полягає в тому, що його можна використовувати на будь-яких ґрунтах і під всі сільськогосподарські культури, в тому числі зернові колосові. Застосовують це добриво в якості основного і для підживлення в різні фази вегетації. Під зернові культури вапняно-аміачну селітру доцільно вносити в передпосівну культивацію в кількості 30-40 кг / га д. р. Навесні, після відновлення вегетації, проводять підживлення по мерзлоталому ґрунту, кількість азоту, яке вносять з добривом, становить близько 30% від повної дози внесення цього елемента. Якщо ґрунтова діагностика вказує на необхідність в азоті, проводять підживлення вапняно-аміачної селітрою прикореневим способом у фазі кущіння в кількості 30 кг / га д.р.

    Вплив на різні типи ґрунтів

    Маючи нейтральну реакцію, вапняно-аміачна селітра створює оптимальні умови живлення азотом в зоні його внесення, де розміщується основна маса коріння рослини. Це дає можливість більш повно використовувати азот з добрива. Наявні в вапняно-аміачної селітри карбонати кальцію зумовлюють високу ефективність як на кислих, так і на лужних ґрунтах, а також на ґрунтах легкого гранулометричного складу (піщаних, супіщаних) і солонцюватих. Хороші результати спостерігаються після внесення вапняно-аміачної селітри на ґрунтах бідних магнієм. При систематичному використанні цього добрива ґрунт не підкислюється. Висока ефективність вапняно-аміачної селітри насамперед визначається способом її внесення, а саме — в шар ґрунту, де знаходиться основна маса коренів. При всіх способах внесення ВАС газоподібні втрати азоту на лужних грунтах мінімальні. Перевага ВАС проявляється на більш кислих і піщаних ґрунтах з рН 4-5.

    Норми внесення

    Під час основного внесення ВАС рекомендовано застосовувати в наступних дозах:

    Пшениця — кг/га: 150-200

    Кукурудза — кг/га: 180-260

    Цукровий буряк — кг/га: 200-250

    Соняшник — кг/га: 100-150

    Плодові дерева — кг/га: 300-450

    Картопля — кг/га: 200-400

    Під час посіву під овочеві культури ВАС вносять стрічковим способом з нормою від 7 до 15 кг на гектар.

    Під ярі зернові ВАС використовують як підживлення, яке проводиться два рази за вегетаційний період. У перший раз підживлення проводять виходячи з норми 10-30 кг на гектар, другий раз — 15-40 кг на гектар. При цьому строки підживлення призначають залежно від фаз розвитку рослин.

    Норма внесення ВАС під силосні культури коливається від 40 до 50 кг на гектар. Так як в цьому випадку ВАС вноситься разом з органічними добривами, то норма залежить від їх кількості.

    Під соняшник аміачно-вапняна селітра вноситься в якості підживлення для підвищення вмісту в ньому протеїну. При цьому норма становить 30 кг на гектар.

    Виробництво

    ВАС добувають сплавлянням або змішуванням з тонкорозмеленим вапном, доломітом чи крейдою. ВАС випускається у вигляді гранул з вмістом 21-28% азоту, зрізним співвідношенням аміачної селітри і карбонату кальцію. Наприклад, до складу добрива, що містить 21% азоту, входить 60% NH4NO3 і 40% CaСO3, при 26% азоту — відповідно 74% NH4NO3 і 26% CaСO3. Коли в якості вихідного матеріалу для виробництва ВАС використовується вапняк або крейда, вона містить два поживних елементи — азот і кальцій. Але коли використовується доломіт, в її складі з’являється і магній.

    Запобіжні заходи

    Під час зберігання, транспортування та застосування всіх видів селітр в сільському господарстві слід дотримуватися норм і правил відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, які діють на території держави, щодо зберігання, застосування і транспортування агрохімікатів. Всі роботи з селітрою необхідно проводити із застосуванням засобів індивідуального захисту.

    Транспортування та зберігання

    Вапняно-аміачну селітру транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожний вид транспорту. Залізничним транспортом допускається перевозити ВАС насипом у вагонах-мінераловозах. Упаковану вапняно-аміачну селітру зберігають в критих чистих сухих провітрюваних приміщеннях, що захищають продукт від зволоження (необхідна наявність вільного простору не менше 1 м між дахом і верхнім рівнем мішків з ВАС), або під провітрюваним навісом. Допускається зберігання ВАС насипом в сухих провітрюваних холодних складських приміщеннях (з температурою не вище 32 ° С).

    Фасування

    В Україні ВАС можна придбати у кількості від 3 кг.

    Літературні джерела:

    • Известково-аммиачная селитра и её применение в сельскохозяйственного производстве / [А. М. Реймов, Ш. С. Намазов, А. Г. Сейтназаров и др.]. // Universum: технические науки. — 2017. — С. 1-8.
    • Ходаницкий В. Удобрение озимых зерновых культур: особенности применения известково-аммиачной селитры [Электронный ресурс] / В. Ходаницкий // Предложение. — 2017. — Режим доступа к ресурсу: https://propozitsiya.com/vapnyano-amiachna-selitra-harakteristika-dobriva-ta-osoblivosti-zastosuvannya-na-ozimih-zernovih.
    • Известково-аммиачная селитра. Особенности применения всельском хозяйстве [Електронний ресурс] // АГРОХИМИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ No5. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: https://docplayer.ru/27699790-Izvestkovo-ammiachnaya-selitra-osobennosti-primeneniya-v-selskom-hozyaystve.html.

     

    Вапняно-аміачна селітра виробництво

    ВАС добувають сплавом або змішуванням з тонкорозмеленим вапном, доломітом або крейдою. ВАС випускається у вигляді гранул з вмістом 21-28% азоту, з різним співвідношенням аміачної селітри і карбонату кальцію. Наприклад, до складу добрива, що містить 21% азоту, входить 60% NH4NO3 і 40% CaСO3, при 26% азоту — відповідно 74% NH4NO3 і 26% CaСO3. Коли в якості вихідного матеріалу для виробництва ВАС використовується вапняк або крейда, вона містить два поживних елементи — азот і кальцій. Але коли використовується доломіт, в її складі з’являється і магній.

    Вапняно-аміачна селітра склад

    Вапняно-аміачна селітра (ВАС, вапняно-аміачна суміш, кальцієво-аміачна селітра, нейтралізованая аміачна селітра, азотно-вапнякове добриво) NH4NO3 + СаСO3 марки А містить 25-28% азоту і 18-34% карбонатів кальцію, марки Б відповідно 20- 24 і 34-46%.

    Вапняно-аміачна селітра формула

    Вапняно-аміачна селітра (ВАС, вапняно-аміачна суміш, кальцієво-аміачна селітра, нейтралізованая аміачна селітра, азотно-вапнякове добриво) NH4NO3 + СаСO3 марки А містить 25-28% азоту і 18-34% карбонатів кальцію, марки Б відповідно 20- 24 і 34-46%.

    Вапняно-аміачна селітра різновиди

    В Україні випускають ВАС двох марок А і Б. Марка А містить в складі 25-28% азоту і 4-16% кальцію, марка Б — 20-24% і 9-22% відповідно.

    Вапняно-аміачна селітра аналоги

    Аналогами ВАС є кальцієва селітра

    Коли вносити добриво вапняно-аміачна селітра

    Під зернові культури вапняно-аміачну селітру доцільно вносити в передпосівну культивацію в кількості 30-40 кг / га д. р. Навесні, після відновлення вегетації, проводять підживлення по мерзлоталому ґрунту, кількість азоту, яке вносять добривом, становить близько 30% від повної дози внесення цього елементу. Якщо ґрунтова діагностика вказує на необхідність в азоті, проводять підживлення вапняно-аміачної селітрою прикореневим способом у фазі кущіння в кількості 30 кг / га д.р.

    Як використовувати добриво вапняно-аміачна селітра?

    Застосовують це добриво в якості основного і для підживленняв різні фази вегетації.

    Для чого застосовується вапняно-аміачна селітра?

    Вапняно-аміачна селітра (ВАС) — це універсальне фізіологічно нейтральне добриво, використовується під всі сільськогосподарські культури і придатне для застосування на всіх типах ґрунтів.

    Вапняно-аміачна селітра вплив на різні види ґрунтів

    Наявні в вапняно-аміачній селітрі карбонати кальцію зумовлюють високу ефективність, як на кислих, так і на лужних ґрунтах, а також на ґрунтах легкого гранулометричного складу (піщаних, супіщаних) і солонцюватих.

    Вапняно-аміачна селітра норми внесення для польових культур

    Пшениця — кг / га: 150-200
    Кукурудза — кг / га: 180-260
    Цукрові буряки — кг / га: 200-250
    Соняшник — кг / га 100-150
    Плодові дерева — кг / га: 300-450
    Картопля — кг / га: 200-400

    Вапняно-аміачна селітра клас небезпеки

    За ступенем впливу на організм людини ВАС — помірно небезпечна речовина (відноситься до 3 класу небезпеки)

    Вапняно-аміачна селітра запобіжні заходи

    Під час зберігання, транспортування та застосування всіх видів селітр в сільському господарстві слід дотримуватися норм і правил відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, що діють на території держави, зі зберігання, застосування і транспортування агрохімікатів. Всі роботи з селітрою необхідно проводити із застосуванням засобів індивідуального захисту.

    Вапняно-аміачна селітра транспортування

    Вапняно-аміачну селітру транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожен вид транспорту. Залізничним транспортом допускається перевозити ВАС насипом у вагонах-мінераловозах.

    Вапняно-аміачна селітра зберігання

    Упаковану вапняно-аміачну селітру зберігають в критих чистих сухих провітрюваних приміщеннях, що захищають продукт від зволоження (необхідна наявність вільного простору не менше 1 м між дахом і верхнім рівнем мішків з ВАС), або під провітрюваним навісом. Допускається зберігання ВАС насипом в сухих провітрюваних холодних складських приміщеннях (з температурою не вище 32 ° С).

    Вапняно-аміачна селітра фасування

    В Україні ІАС можна придбати в кількості від 3 кг.

    Вапняно-аміачна селітра перевезення

    Вапняно-аміачну селітру транспортують усіма видами транспорту у відповідності з правилами перевезення вантажів, що діють на кожен вид транспорту. Залізничним транспортом допускається перевозити ВАС насипом у вагонах-мінераловозах.

    (1 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    - %

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    33500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    525 грн 5 кг грн./т. - Нова Пошта - Черкаси

    150 грн/кг грн./т. - Нова Пошта - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    25000 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    48500 грн/т грн./т. - EXW - Черкаси

    48500 грн/т грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    148 грн/ кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    519 грн 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    29000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    29000 грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    266 грн за літр грн./т. - Самовивіз/ Новою поштою - Черкаси

    1431 у.о. за тонну грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване, пакети - 1,2,5 кг

    97 грн/кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    339 грн 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    22500 грн/т грн./т. - EXW/FCA - Рені

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    134 грн./кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    469 грн 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    28500 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    Може бути цікаво

    14.09.2020
    01.03.2022
    02.03.2021

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: