Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Діамофос

    Діамонійфосфат (NH4)2HPO4 (ДАФ, діамофос, гідро фосфат амонію) — найпоширеніше в світі фосфорне добриво. Воно містить одночасно і азот, і фосфор. Популярність ДАФ пов’язана із зручністю застосування, хорошими фізичними властивостями і відносно високим вмістом діючої речовини (N + P2O5). У добриві сприятливіше співвідношення азоту та фосфору, ніж в амофосі. В Україні найбільш поширений для використання діамофос марки NP 18:46.Одним з найголовніших позитивних якостей цього агрохімікату є його універсальність. Невисока ціна так само відіграє вагому роль при виборі на користь гідрофосфата амонію.

    Роль елементів живлення для рослин

    Азот – один з основних біогенних елементів, який входить до складу білкових речовин і багатьох інших природних життєво важливих для рослин органічних сполук: ліпоїдів, хлорофілу, алкалоїдів, фосфатидів, нуклеопротеїдів, багатьох ферментів.

    Підвищення рівня азотного живлення збільшує засвоєння рослинами інших елементів: Р, К, Са, Mg, S, Cu, Fe, Μn і Ζn. Оптимальне азотне живлення рослин інтенсифікує синтез білкових речовин, пришвидшує ріст і затримує старіння рослинного організму, посилює і продовжує життєдіяльність листків. При цьому рослини швидше ростуть, утворюють міцні стебла і листки інтенсивно-зеленого кольору, поліпшується формування репродуктивних органів, підвищується продуктивність.

    За обсягами використання фосфорні добрива посідають друге місце після азоту. Оптимальне фосфорне живлення рослин стимулює всі процеси, пов’язані із заплідненням квіток, зав’язуванням, формуванням і достиганням плодів.

    Ознаки дефіциту елементів живлення у рослин

    За недостатнього азотного живлення гальмуються ріст і розвиток рослин, внаслідок чого знижується їх продуктивність. Нестача азоту насамперед впливає на зміну забарвлення листків. Спочатку знебарвлюються нижні листки: колір змінюється від інтенсивно-зеленого до світло-зеленого, починаючи від верхівки до країв. Поступово листки жовкнуть, набувають оранжевого і червонуватого відтінків. Пожовтіння супроводжується відмиранням листків. Якщо рослини потерпають не від нестачі азоту, а від посухи, то жовкнуть і нижні, і верхні листки.

    Внаслідок азотного голодування затримується ріст рослин, що спостерігається візуально. Стебла стають тонкими, витягнутими, слабко галузяться, розмір листків зменшується, формування репродуктивних органів погіршується. Найчастіше азотне голодування рослин відмічається на погано окультурених ґрунтах, у разі заорювання значної кількості нерозкладеного гною, соломи чи інших рослинних решток з низьким вмістом азоту. Це явище спостерігається і тоді, коли весна холодна, сира і в ґрунті повільно накопичується доступний для рослин азот, а також під час посухи після висихання верхніх шарів ґрунту та зниження життєдіяльності кореневих систем рослин. Ознаки азотного голодування легко розпізнати на молодих рослинах. Це дає змогу виправити становище їх підживленням.

    Нестача фосфору виявляється в затриманні росту й розвитку рослин – утворюються дрібні листки, запізнюються цвітіння і достигання плодів. Нижні листки набувають тьм’яно-сірого або темно-зеленого відтінку. З часом вони скручуються й передчасно відмирають. Це пов’язано з тим, що листки ростуть за нестачі хлорофілу. Проте за надлишку азоту листки рослин також мають темно-зелене забарвлення внаслідок високого вмісту хлорофілу. Крім того, за нестачі фосфору внаслідок утворення антоціану нерідко виявляються червонуваті та фіолетові відтінки, насамперед на основних стеблах, у пазухах листків, на черешках. Чіткіші ознаки нестачі фосфору спостерігаються на старих і нижніх листках.

    Склад та фізико-хімічні властивості

    Вміст елементів живлення у добриві залежить від виду сировини. Так, при виробництві з апатитів він містить 18 % N і 46 % Р2O5, із фосфоритів – 13–13,5 % N і 41-48 % Р2O5. У промисловому діамофосі 25 % моноамоній- і 75 % діамонійфосфатів. В залежності від марки діамонійфосфат має вигляд кристалів білого кольору або з жовтуватим чи сірим відтінком. Сипучість речовини — 100%.

    Способи застосування

    Діамофос придатний для використання на всіх типах ґрунтів, але він особливо ефективний при застосуванні на кислих ґрунтах.  Добриво рекомендовано до застосування в умовах відкритого і закритого ґрунту. Вносять діамофос під всі рослини, в тому числі, і під декоративні. Діамофос можна використовувати під час весняної оранки, як припосівне добриво, так і протягом усього вегетативного сезону для різних груп рослин, як прикореневе та позакореневе підживлення. DAP є найкращим продуктом з точки зору доступності фосфору під час весняного застосування, але його не рекомендується використовувати восени, оскільки добриво містить азот, який за вологої зими може вимиватися з ґрунту у підземні води.

    Взаємодія діамофосу з ґрунтом

    Добриво не справляє шкідливого впливу в сільському господарстві. При внесенні в ґрунт воно розпадається на іони амонію N + і ортофосфорної кислоти: P -, H(P )₂- і (P )₃-. Іон амонію поглинається ґрунтовим комплексом та переходить в обмінно-поглинаючий стан, втрачаючи свою рухливість. Винятком є легкі ґрунти з низькою ємністю поглинання. Надалі при створенні сприятливих умов включаються процеси нітрифікації.

    Деяка частина азоту в ґрунті в процесі життєдіяльності організмів перетворюється на органічну, що не всмоктується рослинами, відбувається процес іммобілізації. Іони ортофосфорної кислоти – єдине з’єднання фосфору, яке біологічно поглинається рослинами. При цьому (P )₃- практично не засвоюється кореневою системою, H(P ₂- поглинається більшою мірою, але найдоступніше для рослин P -.

    Не поглинені рослинами фосфат-іони поступово переходять до складу різних сполук, властивих конкретному типу ґрунту.

    Діамофос використовується на малородючих землях та за несприятливих погодних умов. Воно ефективне на ґрунтах з підвищеною кислотністю, при тому, що багато інших добрив на них малоефективні. Легкі ґрунти і парові поля при зрошенні потребують точного розрахунку внесених доз, оскільки в цих випадках при збільшенні дози добрива можуть збільшитися й втрати нітратного азоту – до 10–25% від внесеної дози добрива.

    Норми внесення діамофосу під сільськогосподарські культури

    Не дивлячись на те, що діамофос можна застосовувати під всі сільськогосподарські культури, як в закритому, так і у відкритому ґрунті, серед них існують культури, яким діамофос як добриво підходить найбільше.

    Рис

    Так як діамофос не містить азот в нітратній формі, це властивість допомагає захистити рослину від надлишків цього шкідливого для здоров’ялюдини речовини.

    Картопля

    При використанні гідрофосфату амонію картопля дає більш високі врожаї і не уражується паршею, покращується структура і смак бульб, збільшуються терміни зберігання. Також застосування ДАФ сприяє отриманню дружніх сходів і подальшому росту та розвитку рослин картоплі.  Так як в складі добрива немає хлору, то воно може бути повністю засвоєно картоплею без пригнічення її розвитку.

    При вирощуванні картоплі діамонійфосфат вносять в ґрунт навесні перед оранкою. Норма внесення складає 25 кг на сотку. Можливо застосування діамонійфосфату перед посадкою. Добриво вносять під час боронування з нормою 20 г на кв. м.

    Виноград

    Виноград, як дуже вимогливу до фосфорного живлення культуру, рекомендують підживлювати саме діамонійфосфатом, оскільки це добриво містить достатню кількість фосфору у поєднанні з азотом, щоб повністю задовольнити потреби культури в макроелементах.

    Капуста

    Діамофос одне з найбільш підходящих добрив для капусти. Він сприяє стрімкому зав’язуванню качанів, захищає від шкідників і хвороб шляхом позитивного впливу на імунітет овочевої культури.

    Під капусту рекомендовано вносити діамофос у весняний період при перекопуванні ділянки в дозі до 35 г добрива на кв. м; безпосередньо в лунки під час посадки розсади — 4 г на рослину; під час осінньої обробки ділянки під посадку капусти — 40 г на кв. м.

    Помідори

    Використання діамофосу добре впливає на врожайність томатів. Так, азот живить, сприяє стрімкому зростанню, фосфор сприяє розвитку потужної кореневої системи, що відповідає за доставку поживних речовин.

    Під помідори рекомендовано вносити діамофос у відкритому ґрунті навесні перед перекопуванням — 25 г на кв. м, у закритому (теплиці) — 55 г на кв. м; безпосередньо в лунки під час висадки рослин: 4 г на метр (відкритий грунт), 6 г на метр (закритий грунт).

    Суниця садова

    Ця культура потребує великої кількості поживних речовин для утворення високого урожаю.

    Діамофос добре підходить для підживлення суниці, завдяки наявності основних макроелементів, необхідних культурі для нормального росту і плодоношення.

    Під суницю садову рекомендовано вносити діамофос в наступних дозах: 5-6 г на 1 м довжини рядка (в борозенки, прокреслені паралельно лінії посадки кущів) або в розведеному вигляді і врозкид — до 20 г на кв. м.

    Газон

    Газонна трава потребує постійного мінерального підживлення для нарощування соковитої зеленої маси, особливо після зимового періоду та сезонних стрижок. Підживлення газону проводять в кілька етапів.

    Навесні краще розсипати аміачну селітру з нормою 3,5 кг на сотку з подальшим поливом, а влітку — діамофос з нормою 4 кг на сотку. Восени також краще використовувати діамонійфосфат, але з меншою нормою 2,5 кг на сотку. Застосування добрива допоможе газону підготуватися до періоду спокою та краще перенести зимові холоди.

    Плодові культури

    Для дорослих плодових дерев діамофос слід вносити з нормою 15-25 г в пристовбурні кола залежно від віку дерева і розміру його крони.

    Виробництво

    Діамофос  добувають, як і амофос, внаслідок нейтралізації і подальшого насичення фосфорної кислоти аміаком.

    Запобіжні заходи

    При роботі з діамофосом треба бути обережним. При контакті зі шкірою він викликає алергічні реакції, тому рекомендується використовувати засоби захисту: рукавички, респіратори, спецодяг (під час розпилювання активної речовини обприскувачем).

    Транспортування та зберігання

    Упакований діамонійфосфат транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезень вантажів.

    Оскільки діамофос розчиняється у воді, його слід тримати в сухому, добре провітрюваному місці. Оптимальна температура — до +30 ° C, прямі сонячні промені вкрай небажані. Препарат не токсичний, не займається під час нагрівання і не вибухає.

    Фасування

    В Україні діамофос можна придбати у кількості від 1 кг.

    Літературні джерела:

    • Господаренко Г. М. Агрохімія / Г. М. Господаренко. – Київ: ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 376 с.
    • Масалёва Т. Н. диаммофос (гидрофосфат аммония): свойства, нормы внесения [Электронный ресурс]
    • Заречный М. В. Состав и описание препарата диаммофос, правила применения на огороде
    • Терещенко И. Применение DAP сегодня [Электронный ресурс] / Ирина Терещенко // Агроиндустрия. — 2019.
    • Диаммофос [Электронный ресурс]
    • Як підвищити урожайність за допомогою фосфорних добрив та мікроелементів [Електронний ресурс] // Агроном. – 2020.
    • Диаммонийфосфат (диаммофос) [Электронный ресурс]

    Діамофос властивості

    У промисловому діамофосі 25% моноамоній- і 75% діамонійфосфату. Залежно від марки діамонійфосфат має вигляд кристалів білого кольору або з жовтуватим чи сірим відтінком. Сипучість речовини — 100%.

    Діамофос виробництво

    Діамофос добувають, як і амофос, внаслідок нейтралізації та подальшого насичення фосфорної кислоти аміаком.

    Діамофос склад

    Вміст елементів живлення в добриві залежить від виду сировини. Так, при виробництві з апатитів він містить 18% N і 46% Р2O5, з фосфоритів — 13-13,5% N і 41-48% Р2O5.

    Діамофос формула

    Діамонійфосфат (NH4) 2HPO4 (ДАФ, діамофос, гідрофосфат амонію) — найпоширеніше в світі фосфорне добриво.

    Діамофос різновиди

    В Україні найбільш поширений для використання діамофос марки NP 18:46.

    Діамофос аналоги

    Аналогами діамофоса є такі добрива як амофос, сульфоамофос

    Коли вносити добриво диаммофос

    Діамофос можна використовувати під час весняної оранки, як припосівне добриво, так і протягом усього вегетативного сезону для різних груп рослин, як прикореневе і позакореневе підживлення.

    Як використовувати добриво диаммофос?

    Діамофос придатний для використання на всіх типах ґрунтів, але він особливо ефективний при застосуванні на кислих ґрунтах. Добриво рекомендується до застосування в умовах відкритого і закритого ґрунту.

    Для чого застосовується діамофос?

    Діамонійфосфат (NH4)2HPO4 (ДАФ, діамофос, гідрофосфат амонію) — найпоширеніше в світі фосфорне добриво.

    Діамофос вплив на різні види ґрунтів

    Діамофос використовується на малородючих землях і за несприятливих погодних умов. Добриво ефективно на ґрунтах з підвищеною кислотністю, при тому, що багато інших добрив на них малоефективні.

    Діамофос норми внесення для городніх культур

    Незважаючи на те, що діамофос можна застосовувати під всі сільськогосподарські культури, як в закритому, так і у відкритому ґрунті, серед них є культури, яким діамофос як добриво підходить найбільше.

    Діамофос для садів

    Для дорослих плодових дерев діамофос слід вносити з нормою 15-25 г в пристовбурні кола залежно від віку дерева і розміру його крони.

    Діамофос клас небезпеки

    За ступенем впливу на організм людини діамофос — помірно небезпечна речовина (відноситься до 3 класу небезпеки)

    Діамофос запобіжні заходи

    При роботі з диаммофосом треба бути обережним. При контакті зі шкірою він викликає алергічні реакції, тому рекомендується використовувати засоби захисту: рукавички, респіратори, спецодяг (при розпилюванні активної речовини обприскувачем).

    Діамофос транспортування

    Упакований діамонійфосфат транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезень вантажів.

    Діамофос зберігання

    Оскільки діамофос розчиняється в воді, його слід тримати в сухому, добре провітрюваному місці. Оптимальна температура — до 30 ° C, прямі сонячні промені вкрай небажані. Препарат не токсичний, не займається під час нагрівання і не вибухає.

    Діамофос фасування

    В Україні діамофос можна придбати в кількості від 1 кг.

    Діамофос перевезення

    Упакований діамонійфосфат транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах відповідно до правил перевезень вантажів.

    (4 оценок, среднее: 5.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    35500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    23500 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    38500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    46800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    33000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    33400 грн./т грн./т. - EXW - Склади

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    1431 у.о. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    26700 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Може бути цікаво

    28.02.2022
    29.04.2021
    03.10.2020

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: