Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Рідкі добрива Ч 1. (Загальний огляд)

    Рідкі добрива (рідкі комплексні добрива РКД) досить популярні в світі: в США на частку рідкого аміаку доводиться до 52% всіх азотних добрив, 22% комплексних використовуються в рідкому вигляді. Друге місце в світі за рівнем споживання рідких добрив займає Канада. В Європі рідкі добрива менш популярні, причиною чого є значно менший розмір полів і господарств, а також слабкий розвиток інфраструктури для їх зберігання і внесення.

    Особливого розвитку рідкі комплексні добрива досягли після Другої світової війни. Рушійними силами розвитку їх індустрії стали синтез суперфосфорної (поліфосфорної) кислоти, виробничо-технологічні інновації та розробка суспендованих добрив. Останні «набирали обертів» з найбільшою швидкістю: в 1974 на частку суспендованих РКД припадало 25% всіх рідких добрив, а в 1984 році — вже до 40%. Однак, в наступні роки їх популярність значно знизилася, поступаючись місцем чистим розчинів. Вперше РКД були виготовлені в США в 1950 р .., в 1957 р — Англії, в 1960 г.- Франції, трохи пізніше в інших країнах Європи. У колишньому СРСР РКД почали виготовляти з 1980 року. Цього року господарства отримали перші 26 тис. Тонн РКД марки 10-34-0. У 1984 році в СРСР вже був виготовлений перший мільйон тонн РКД.

    На жаль, в 90-¬х роках технологія виробництва РКД в Україні була втрачена. А досвід використання — забутий. Лише 10 років тому на ринок почали поступово повертатися РКД для стартового внесення. Правда, обсяг, в якому їх застосовують, абсолютно не можна порівняти з реальною потребою аграрного сектора в рідких фосфатних добривах.

    В Україні протягом останніх п’яти років спостерігається різке збільшення інтересу українських аграріїв до рідких фосфоровмісних добрив, які сьогодні вже міцно увійшли в технологію вирощування культур як в ряді агрохолдингів, так і серед середніх і малих фермерських господарств, які бажають використовувати сучасні ефективні технологічні рішення щодо живлення рослин.

    Види рідких добрив

    До рідких добрив відносять водний і безводний аміак, КАС, рідкі комплексні добрива.

    Водний аміак NH3 + NH4OH + Н2O (аміачна вода) — високоефективне азотне добриво для багатьох сільськогосподарських культур. Це один з найбільш ефективних видів дешевих азотних добрив з високою якістю.

    Безводний аміак NH3 (аміак рідкий безводний, аміак зріджений, охолоджений аміак) – найбільш концентроване та дешеве азотне добриво, що містить 82,3% азоту, решта — водень.

    КАС (карбамід-аміачна суміш) — суміш концентрованих водних розчинів карбаміду і аміачної селітри, масові частки яких відповідно складають 31-36 і 40-44%.

    Поліфосфатні рідкі комплексні добрива — це рідкі фосфоровмісні добрива, створені на основі поліфосфорної кислоти, які містять в своєму складі азот і фосфор. Основними представниками лінійки поліфосфатних добрив є NP 10:34 і NP 11:37.

    Ортофосфатні рідкі комплексні добрива — це рідкі фосфоровмісні добрива, створені на основі ортофосфорної кислоти. Виробляються з вмістом двох, трьох і більше компонентів з різним їх співвідношенням в складі. У комплекси можуть бути додані мезо- та мікроелементи.

    Форми РКД

    Серед рідких комплексних добрив виділяють два основних види — суспензії і розчини. У розчинах речовини повністю розчинені у воді, тоді як в суспензії розчинені частково, і деякі компоненти, зокрема калій, суспендовані в воді. Суспендуючі агенти (переважно глинисті матеріали) використовуються в СРКД для утримання останніх від випадання в осад. Рідкі добрива у вигляді розчинів можуть зберігатися досить тривалий час, тоді як суспензії вносять протягом короткого періоду після змішування.

    Суспендовані РКД поєднують в собі переваги твердих і рідких добрив — високий вміст елементів живлення і можливість приготування сумішей з різними співвідношеннями поживних речовин. Загальний вміст елементів живлення в СРКД може перевищувати 40% при різному співвідношенні елементів живлення, але такі добрива мають менш привабливі фізичні властивості.

    Існують також обмеження щодо змішування СРКД з пестицидами. Деякі контактні гербіциди, наприклад паракват, дезактивуються в суспензії, взаємодіючи з негативно зарядженими глинистими частинками. В цьому випадку рекомендується використовувати суспендуючі агенти, які не містять негативних зарядів (наприклад, ксантанова камідь), хоча вони, як правило, є більш дорогими.

    Вибір на користь суспендованих рідких добрив робиться в разі, якщо необхідно внесення високих норм калійного компонента. Для СРКД не існує певної лінійки марок, оскільки з’являється можливість їх приготування з широким діапазоном вмісту основних елементів живлення.

    Рідкі фосфоровмісні добрива виробляють в двох основних формах: на основі ортофосфату амонію і поліфосфатів амонію. Різниця між різними РКД полягає в марці фосфорної кислоти, використовуваної в процесі виробництва. Більшість фосфорної кислоти для рідких добрив виробляється мокрим методом (екстракційна фосфорна кислота), при якому подрібнена фосфоритна руда обробляється кислотами. Але деякі РКД виробляють на основі фосфорної кислоти, виробленої сухим методом — термічна фосфорна кислота (вона є хімічно чистішою, з меншою кількістю домішок, але і ціна на неї вища). Поліфосфати виробляють шляхом конденсації ортофосфорної кислоти, отриманої обома методами (частіше першим).

    Під час виробництва РКД на основі ортофосфорної кислоти сумарний вміст основних елементів живлення рідко перевищує 30%, так як в більш концентрованих розчинах за низьких температур відбувається кристалізація солей і випадання їх в осад. З економічної точки зору така концентрація є низькою. Під час виробництва на основі поліфосфорної кислоти можливо досягти більш високої концентрації елементів живлення.

    Введення до складу РКД калійного компонента є основним «лімітуючим фактором», оскільки хлорид калію має низьку розчинність і при його введенні до складу значно знижується вміст всіх елементів живлення. РКД як правило мають низький вміст калію (складно домогтися вмісту вище 11% К2О, часто зустрічається концентрація 9% — найбільш доцільна для виробництва). Тому калійні добрива рекомендується вносити окремо. Більш високий вміст калію можна домогтися у разі приготування суспендованих добрив.

    Способи внесення РКД

    Вносити РКД можна суцільним розподілом по поверхні ґрунту перед оранкою і культивацією, локально при посіві, в кореневе і позакореневе підживлення сільськогосподарських культур. Також перспективно внесення РКД в системі фертигації. РКД можуть бути використані для капсулювання і дражування насіння, їх передпосівної обробки. Ефективно внесення РКД інжекторами.

    Суспендовані РКД вносять переважно суцільним методом на поверхню ґрунту перед її обробкою.

    Позакореневе підживлення РКД актуальне в умовах пізньої і холодної весни, коли поглинання рослинами фосфору з ґрунту ускладнено. При цьому, до удобрення можуть бути за необхідністю додані мікроелементи, регулятори росту, пестициди або мікробні препарати. На озимих зернових позакореневе підживлення РКД рекомендується в фазу від кущіння до виходу в трубку, особливо якщо з осені фосфору було внесено мало.

    Підживлення у вигляді розчинів легко засвоюються і через кореневу систему, і через листові поверхні. На стадіях посіву і початкового формування розсади рідкі добрива вносяться під корінь, з моменту появи листя і до збору врожаю раціонально робити обприскування. Змінюючи рідкі препарати за складом, можна управляти розвитком рослини, швидко справлятися з хворобами, наслідками заморозків або посухи. Ефективність у всіх ситуаціях пояснюється хелатною формою поживних елементів.

    Весняне внесення РКД доцільніше в зонах достатнього зволоження, де поширені ґрунти легкого механічного складу, наприклад, на Поліссі. У зонах Лісостепу і Степу весняне внесення РКД доцільно тільки в роки, коли фосфорні добрива не були внесені восени, а також при достатньому забезпеченні ґрунту вологою або на зрошенні. Кращим способом внесення РКД в ґрунт є локальний.

    Які добрива краще: рідкі або сухі?

    Дуже часто основною перевагою РКД називають наявність в ньому вологи, яка нібито в посушливих умовах виявляється «золотим ключиком», який відкриває двері для кращого поглинання елементів живлення із добрива. Насправді, кількість води, яке у рідкому добриві, незрівнянне з тією водою, яка вже присутня в будь-якому ґрунті. Якщо добриво вноситься в дуже сухий ґрунт, рідке добриво не залишиться в розчині, а тверде добриво не розчиниться. Якщо ґрунт оптимально зволожений, тоді рідке добриво залишиться в розчиненому вигляді, а тверде добриво розчиниться і теж перейде в розчинений стан. Тому не зовсім коректно говорити про те, що рідке добриво має якусь перевагу завдяки присутності в його складі води. Таким чином, навіть в посушливі роки принципової різниці між рідкими і твердими добривами за доступністю фосфору, як правило, не існує.

    В даному випадку перевагою можна назвати те, що при внесенні в ґрунт РКД досягається більш рівномірний розподіл елементів живлення в певному шарі ґрунту, ніж при внесенні гранульованого добрива. Оскільки фосфор має дуже низьку рухливість в ґрунті, то при внесенні твердих добрив доступний фосфор локалізується поблизу гранули, і рослини зможуть поглинути його тільки тоді, коли коріння досягнуть зони вивільнення елемента.

    Низький рівень розчинення гранульованих добрив є лімітуючим фактором, відповідальним за їх часто невисоку ефективність. Рідкі форми добрив дифундують на більшу відстань від місця внесення, в результаті чого вони більш доступні в порівнянні з твердими.

    Тим часом, численними дослідженнями було доведено, що саме поглинання фосфору з добрив не залежить від того, в рідкій або твердій формі вони були внесені. Більший вплив на поглинання фосфору мають такі фактори, як спосіб внесення, особливості культури, рівень ґрунтового фосфору і кліматичні умови.

    У більшості випадків питання вибору сухих або рідких добрив має вирішуватися виходячи з ціни на елементи живлення, можливості транспортування і зберігання, технологічної практики господарства. Значної агрономічної різниці в цих типах добрив немає. Характеризуються високим об’ємом розподілу добрив містять елементи в тій же формі, що і тверді. Ефективність рідких добрив визначається способом їх внесення.

    Головною перевагою рідких добрив в порівнянні з твердими є можливість приготування специфічних сумішей, при цьому суміш виявляється гомогенною за складом. При змішуванні твердих добрив досягти такої рівномірності неможливо, оскільки це залежить від однорідності розміру частинок окремих компонентів.

    Коротко можна сказати, що перевага сухих добрив полягає в тому, що вони забезпечують повільне вивільнення поживних речовин, і зазвичай їх можна зберігати довше, ніж деякі рідкі аналоги, не турбуючись про те, що вони з часом «осядуть». Вони зазвичай дешевше в великих кількостях і є найкращим варіантом для удобрення полів при підготовці до посадки, оскільки поживні речовини залишаються в них довше.

    Рідкі добрива займають менше місця для зберігання і забезпечують більш рівномірне внесення поживних речовин. Вони добре підходять для поповнення специфічних поживних речовин протягом життєвого циклу сільськогосподарських культур.

    Літературні джерела:

    • Логинова И. Жидкие комплексные удобрения [Электронный ресурс] / Ирина Логинова // Агроном. — 2016.
    • Медведева А. Жидкие удобрения для богатого урожая [Электронный ресурс] / Анна Медведева. — 2018.
    • Рубан С. Другий шанс рідкого фосфору [Електронний ресурс] / Сергій Рубан // Агроном. – 2020.
    • Liquid vs. Dry Fertilizer: Which One Is Best? [Електронний ресурс]

    Види РКД

    До рідких добрив відносять водний і безводний аміак, КАС, рідкі комплексні добрива.

    Форми РКД

    Серед рідких комплексних добрив виділяють два основних види — суспензії і розчини.

    Що таке СРКД?

    Суспендовані РКД поєднують в собі переваги твердих і рідких добрив — високий вміст елементів живлення і можливість приготування сумішей з різними співвідношеннями поживних речовин.

    РКД виробництво

    Рідкі фосфоровмісні добрива виробляють в двох основних формах: на основі ортофосфату амонію і поліфосфатів амонію.

    Способи внесення РКД

    Вносити РКД можна суцільним розподілом по поверхні ґрунту перед оранкою і культивації, локально при посіві, в кореневі і позакореневе підживлення сільськогосподарських культур. Також перспективно внесення ЖКП в системі фертигації. ЖКП можуть бути використані для капсулювання і дражування насіння, їх передпосівної обробки. Ефективно внесення РКД інжекторами.

    Які добрива краще: рідкі або сухі?

    Коротко можна сказати, що перевага сухих добрив полягає в тому, що вони забезпечують повільне вивільнення поживних речовин, і зазвичай їх можна зберігати довше, ніж деякі рідкі аналоги, не турбуючись про те, що вони з часом «осядуть». Вони зазвичай дешевше в великих кількостях і є найкращим варіантом для удобрення полів при підготовці до посадки, оскільки поживні речовини залишаються в них довше.Рідкі добрива займають менше місця для зберігання і забезпечують більш рівномірне внесення поживних речовин. Вони добре підходять для поповнення специфічних поживних речовин протягом життєвого циклу сільськогосподарських культур.

    (3 оценок, среднее: 4.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    42500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    29600 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    52500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    52500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    41900 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    41300 грн./т. - EXW/FCA - Херсон порт

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    178 грн за літр грн./т. - Самовивіз/ Новою поштою - Черкаси

    1431 у.о. за тонну грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    22500 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    36 600 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Може бути цікаво

    28.02.2022
    28.02.2022
    01.03.2022

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: