Замовити товар

  Замовити


   Задайте питання

    Система удобрення кукурудзи

     

    Підготовка насіння MIXTURE-RDK  10-03-03+20S+0,5B; MIXTURE-RDK  8-17-02+7S+Mе; MIXTURE-RDK  12-9-5+Ме; MIXTURE-RDK  4-16-16+1(2)S+Mg+Zn; MIXTURE-RDK  10-18-4+2S+0,05Mg+0,1Zn
    Основне удобрення Аміачна селітра, карбамід, КАС, НАФК, ДАФК, суперфосфат, тукосуміші, амофос, діамофос, калій хлористий,

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5,

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18,

    MIXTURE-RKD PK `0:18:18,

    MIXTURE-RKD PK 3:18:18+S,

    MIXTURE-RKD NPK 0:21:22

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    Рядкове удобрення Сульфат магнію 16%-Mg, 32%-S, Суперфосфат потрійний, тукосуміші,

    MIXTURE-RKD NP 8:24

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    MIXTURE-RKD NP 9:29

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

    MIXTURE-RKD PK 0:18:18

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

    MIXTURE-RKD PK 0:21:22

    MIXTURE-RKD 10:10:10+3S

    MIXTURE-RKD 10:10:10

    MIXTURE-RKD 9:18:9

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

    Підживлення Аміачна селітра, карбамід, КАС, аміачна вода,

    MIXTURE-RKD NP 8:24

    MIXTURE-RKD NP 9:27

    MIXTURE-RKD NP 9:29

    MIXTURE-RKD NPK 5:20:5

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18

    MIXTURE-RKD PK 0:18:18

    MIXTURE-RKD NPK 3:18:18+S

    MIXTURE-RKD PK 0:21:22

    MIXTURE-RKD 10:10:10+3S

    MIXTURE-RKD 10:10:10

    MIXTURE-RKD 9:18:09

    MIXTURE-RKD 12:9:5:Мe

    MIXTURE-RKD 10:18:4+2S+0,05Mg+0,1Zn

    MIXTURE-RKD 10:03:03+20S+0,5B

    MIXTURE-RKD 8:17:02+7S+Me

    MIXTURE-RKD 4:16:16+1(2)S+Mg+Zn

     

    Попередники

    Найвищі врожаї кукурудзи в Степу після озимої пшениці, попередниками якої були чорний пар або багаторічні трави. У північно-західних степових районах, де більш сприятливі умови зволоження, кукурудза забезпечує високий урожай після другої озимини в ланці з багаторічними травами, а також після цукрових буряків та гороху.

    На родючих грунтах при достатньому удобренні й високій культурі землеробства кукурудзу можна вирощувати повторно протягом 3- 4 років, що застосовується у господарствах з високорозвиненим тваринництвом. У південному Степу не слід сіяти кукурудзу після культур, які сильно висушують ґрунт (суданська трава, соняшник, цукрові буряки).

    Кращими попередниками кукурудзи в Лісостепу і на Поліссі є озима пшениця, зернобобові культури, картопля, а в районах достатнього зволоження – цукрові буряки. У степових та лісостепових районах кукурудзу на силос вирощують також післяукісно і післяжнивно.

    Система удобрення кукурудзи

    За умов достатнього удобрення, правильного обробітку ґрунту, утримання посівів без бур’янів у період вегетації кукурудза може давати високі врожаї майже на всіх ґрунтах. Однак вищі врожаї вона дає на родючих ґрунтах, з добрими водоутримувальною здатністю і повітропроникністю. Орний шар має бути глибоким, щоб забезпечувати належний розвиток кореневої системи, а також містити достатню кількість рухомих сполук елементів живлення.

    Кукурудза не переносить кислих (оптимальне значення pH 6,0-7,0), важких перезволожених, що сильно запливають, засолених ґрунтів. На ґрунтах із pH < 5,5 урожай кукурудзи значно знижується. За pH 5,0 і менше ґрунти обов’язково потрібно вапнувати. Вапняні добрива найліпше вносити під попередник.

    Елементи живлення кукурудза поглинає до настання фази воскової стиглості зерна, тобто майже впродовж усього вегетаційного періоду. Близько половини елементів живлення споживається у період швидкого росту за короткий проміжок часу – від викидання волотей до початку цвітіння. На формування 1 т зерна з відповідною листостебловою масою кукурудза засвоює 15–30 кг N, 6–12 Р2O5, 20–30 кг К2O, 1,4 кг S, 3 кг MgO, 3 кг CaO, а також мікроелементи: B – 30 г, Zn – 18 г, Mn – 10 г , Mo – 1 г, Cu – 6 г.

    У розвитку рослин кукурудзи можна виділити два важливі етапи (критичні фази) щодо забезпеченості їх макро- і мікроелементами: фази 3–5 та 7–8 листків (рис. 1). У початковий період (до утворення першого надземного вузла) кукурудза росте дуже повільно. Крім того, на молодих рослинах позначається стресовий вплив гербіцидів. У цей період вони формують генеративні органи, які визначають майбутній урожай. Від наявності елементів живлення, особливо фосфору, залежить кількість качанів на рослині та зерен на них. На цьому етапі кукурудза росте повільно, її коренева система слабкорозвинена і неспроможна інтенсивно поглинати поживні речовини з ґрунту. Тому для стимулювання росту кореневої системи рослини кукурудзи важливо забезпечити, крім фосфору, ще й марганцем, цинком і бором.

    Рис. 1 Потреба кукурудзи в елементах живлення і воді впродовж вегетаційного періоду.

    У наступну критичну фазу кукурудзи (7–8 листків) рослини ростуть інтенсивно. Поліпшення мінерального живлення в цей період збільшує озерненість качанів, підвищує якість зерна. У цю фазу зростає потреба в мікроелементах: цинку, мангані, борі, міді. Нестача елементів живлення в період від сходів до 7–8 листків у подальшому не покривається, бо саме в цей час формуються стебло, коренева система і генеративні органи. Засвоєння елементів живлення рослинами досягає максимуму до моменту викидання волотей і приймочок маточки.

    Азот найбільше впливає на рівень урожаю кукурудзи. До зменшення засвоєння азоту навесні призводять низькі температури, рослини жовкнуть, ріст їх гальмується. На бідних на азот ґрунтах Полісся, а також на чорноземах вилужених і опідзолених Лісостепу для формування високого врожаю кукурудзи не вистачає саме азоту за потрібної суми ефективних температур (фото 1).


    Фото. 1 Прояв нестачі азоту на рослинах кукурудзи.

    Високі норми азоту на ґрунтах легкого гранулометричного складу доцільно вносити роздрібно, як підживлення (N30-40) під час першого міжрядного обробітку ґрунту до висоти рослин кукурудзи 20 см. Потребу в підживленні визначають за результатами рослинної діагностики. На суглинкових ґрунтах, навіть в умовах достатнього зволоження і зрошення, перенесення частини азоту з основного удобрення в підживлення (не кажучи вже про фосфорні й калійні добрива) знижує врожай або не дає додаткового ефекту.

    Фосфор кукурудза засвоює більш-менш рівномірно впродовж тривалого часу, аж до достигання врожаю. Фосфорні добрива стимулюють розвиток потужної кореневої системи, закладання репродуктивних органів, сприяють ранішому утворенню качанів, пришвидшують достигання врожаю. Найвибагливіша кукурудза до їх внесення на чорноземних ґрунтах Степу. Нестача фосфору гальмує ріст і розвиток квіток та зерен у качанах кукурудзи, листки рослин набувають темно-зеленого забарвлення з фіолетово-червоним відтінком і поступово відмирають (фото 2).


    Фото 2. Прояв нестачі фосфору на рослинах кукурудзи.

    За нестачі калію в ґрунті знижується висота рослин, зменшуються розміри листків, їх краї жовкнуть і засихають, погано розвивається коренева система, уповільнюється вегетативний ріст, затримується викидання волотей і приймочкових стовпчиків, знижується стійкість рослин до вилягання (в тому числі і від стеблових гнилей, розвиток яких посилюється) (фото 3).


    Фото 3. Прояв нестачі калію на рослинах кукурудзи.

    Строки внесення та норми добрив

    Система удобрення кукурудзи складається з трьох прийомів: основного, припосівного і підживлення. Вона потребує значно вищих норм добрив, ніж інші зернові культури, досить чутлива до внесення органічних добрив, особливо на Поліссі. Часто на дерново-підзолистих ґрунтах без їх застосування не вдається отримати високий урожай цієї культури.  Рекомендовані орієнтовні норми макродобрив в діючій речовині залежно від типу грунтів (табл.1) становлять на чорнозему типовому — N 120-140 P 90-110 K 70-90 кг/га, темно-сірих і сірих лісових — N 140-160 P 90-120 K 80-100 кг/га, на чорнозему звичайному та південному — N 90-120 P70-90 K 50-60 кг/га. Точну кількість добрив встановлюють з урахуванням забезпеченості грунту рухомими сполуками поживних речовин за результатами діагностики або агрохімічної паспортизації, на основі даних виносу елементів живлення врожаєм і коефіцієнтів їх використання з ґрунту і добрив.

    Основне внесення

    Повні мінеральні добрива вносять: у степових і лісостепових районах недостатнього і нестійкого зволоження під зяблевий обробіток або навесні локальним способом на глибину 10-12 см перед внесенням базового гербіциду. При розкиданні добрив їх заробляють у ґрунт одночасно із базовим гербіцидом. На Поліссі й у західних районах Лісостепу на достатньо зволожених ґрунтах легкого механічного складу восени вносять фосфорно- калійні добрива, а навесні – азотні.

    Під основний обробіток рекомендовано використовувати такі варіанти удобрення:

    Naв (160-200 кг/га); КАС (280-320 л/га); Naв (400-450 л/га) + NPK 9:25:25 (300-350 кг/га); ДАФК 10:26:26 (300-320 кг/га); NPK 10:20:20 (350-400 кг/га);

     Naв (400-500 л/га) + Рам (150-180 кг/га); Рд.ам. (160-180 кг/га) на грунтах з високим вмістом калія

     Naв (450-500 л/га); Nаа (250-300 кг/га); Nбв (120-150 л/га); КАС (300-330 л/га) +

    MIXTURE-РКД 3:18:18 (400-450 л/га); 0:18:18 (400-450 л/га); 0:21:22 (300-350 л/га); 5:20:5 (300-320 л/га); 6:24:6 (250-300 л/га); 9:27:0 (250-300 л/га) поверхнево, Naв  із заробкою в грунт на Н=14-18 см.)

    Припосівне внесення

    У перший місяць кукурудза росте дуже повільно і засвоює мало елементів живлення, але вони, особливо фосфор, мають бути в достатній кількості та в доступній формі, тому в системі удобрення кукурудзи обов’язково передбачають внесення фосфорних добрив у рядки під час сівби 10–20 кг/га Р2O5. При цьому насіння і добрива мають бути розділені шаром ґрунту 2–4 см, щоб висока концентрація ґрунтового розчину, зумовлена добривом, не пошкодила насіння.


    Рис. 2. Явище фосфорної ями у живленні кукурудзи

    Для припосівного внесення добре підходять рідкі добрива, так як містять в собі фосфор у доступній формі для рослин і їх використання не призводить до опіків насіння (рис. 2). У рядки дають фосфорні добрива (Р10-15), а на Поліссі – складні гранульовані (нітрофоски, нітроамофоски), також у нормі за фосфором 10-15 кг/га.

    Рекомендовано використовувати наступні варіанти удобрення:

    НАФК 16:16:16 (80-100 кг/га)

    MIXTURE-РКД 10:10:10 (20-60 л/га); 8:24:0, 9:29:0 (20-40 л/га)

    + МЕ (Zn,Cu,Mn) локально, In-Furrow

    Підживлення

    Підживлення кукурудзи азотом посилює дію основного удобрення, але не замінює його. Зазвичай потреба в підживленні азотними добривами виникає на слабко забезпечених азотом дерново-підзолистих, сірих лісових ґрунтах і чорноземах вилужених. Найбільший ефект дає раннє підживлення рослин у фазу 3–5 листків. Насамперед воно необхідне на бідних ґрунтах та в разі недостатнього внесення добрив до початку сівби. Запізнення з підживленням знижує його ефективність і подовжує вегетаційний період кукурудзи. Позитивний ефект дає позакореневе підживлення кукурудзи розчином карбаміду в період до початку викидання волотей, що сприяє значному поліпшенню якості врожаю. Листкові підживлення кукурудзи азотними добривами можуть поліпшити функціонування рослин під час погодних стресів, фосфорними – ефективні лише на початку вегетації для ліпшого укорінення, особливо за холодної погоди. Калійними добривами кукурудзу підживлюють рідко, але вони можуть бути ефективними для коригування дефіциту калію.

    Ріст рослин кукурудзи також гальмується за нестачі сірки. Знижується ефективність азотних добрив, оскільки недобір 1 кг сірки унеможливлює засвоєння майже 10 кг азоту У живленні кукурудзи важливе значення має магній. Він входить до складу хлорофілу, бере участь у синтезі амінокислот і білків. Найчастіше нестача магнію виявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу, з кислою реакцією ґрунтового середовища, за високого вмісту рухомих сполуку калію в ґрунті, холодної і вологої погоди. Це негативно позначається на процесах цвітіння та запилення, що обмежує зав’язування качанів, зменшує їх озерненість. Критична фаза – зав’язування і формування зерна. Доза внесення магнієвих добрив зазвичай становить 40–60 кг/га MgO. Компенсують незначну нестачу сірки і магнію позакореневим внесенням сульфату магнію (3–5%-й розчин) одночасно з карбамідом (6–8%-й розчин).

    Серед мікроелементів для живлення кукурудзи особливо важливі цинк, мідь, бор, манган та ін. Цинк – основний мікроелемент для кукурудзи. Потреба в ньому особливо зростає за високого вмісту в ґрунті гумусу, рухомих сполук фосфору, за нейтрального і лужного ґрунтового середовища, холодної та вологої погоди. Цинкові добрива вносять у ґрунт у дозі 1–2 кг/га д. р. або застосовують листкові підживлення, які ефективні лише за раннього проведення і до виявлення симптомів нестачі цинку. Нестача заліза у живленні кукурудзи виявляється на ґрунтах з лужною реакцією, високим умістом міді, на слабкодренованих ґрунтах у вигляді міжжилкового хлорозу молодих листків. Нестача бору часто трапляється на піщаних ґрунтах, де його вносять у нормі 2 кг/га. Дефіцит міді перш за все виявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу з високим умістом органічних речовин, кальцію, а також у разі застосування високих норм азотних і фосфорних добрив, за сухої і теплої погоди. Крім застосування мікроелементів із мінеральними добривами та нанесенням їх на насіння позитивний ефект дає позакореневе підживлення цинком (300–400 г/га) і міддю (250–300 г/га) у фазу 3–5 та 7–11 листків. Для запобігання опікам листків до робочого розчину сульфату цинку і сульфату міді додають вапно (1 кг на 100 л). На ґрунтах з високим умістом гумусу, з нейтральною і лужною реакцією, з легким гранулометричним складом, після вапнування, за холодної і вологої погоди в рослин кукурудзи виявляється нестача мангану. Внесення манганових добрив у ґрунт малоефективне. Обприскування посівів розчином сульфату мангану (10–12 кг/га) або застосування його разом з азотними добривами усуває дефіцит цього елемента.

    У стресових ситуаціях (посуха, низькі температури тощо) позакореневе підживлення є практично єдиним способом забезпечення рослин мікроелементами. Навіть невелика їх кількість дуже корисна, оскільки вони містяться в легкодоступній формі і швидко засвоюються. Проведення позакореневих підживлень багатокомпонентними мікродобривами можна поєднувати з внесенням гербіцидів.

    При підживленні рекомендовано застосовувати наступні варіанти підживлень:

    1. Фаза 3-6 листків: N 30-50 кг/га.

    NH4NO3 (100-150 кг/га) коренево.

    (NH4)2SO4 (150-200 кг/га) коренево

    КАС (100-150 л/га) Прикоренево, інжекторно.

    КАС (100-150 л/га) + РКД 10:18:4+Mg,Zn; 8:17:0,2+МЕ (10-30 л/га); 9:19:0,9 (10-25 л/га)

    РКД 10:10:10 (200-250 л/га) Прикоренево, інжекторно.

    2. Фаза 6-9 листків

    СО(NH2)2, КАС(S) (5% розчин) + РКД 10:10:10+S (8015 л/га); 10:18 + S,Mg,Zn (10-15 л/га)

    12:9:5+МЕ (10-15 л/га) позакоренево

    Таблиця 1. Система удобрення кукурудзи

    Типи грунтів Норма внесення NPK кг/га д.р. Основне удобрення Припосівне удобрення Підживлення, в т.ч. позакореневі
    (доза NPK кг/га д.р., форма добрив)
    Чорнозем типовий N 120-140;

    P2O5 90-110;

    K2O 70-90

    90-110:80-100:60-80

    Naa (160-200 кг/га); КАС (280-320 л/га); Naв (400-450 л/га) + NPK 9:25:25 (300-350 кг/га); ДАФК 10:26:26 (300-320 кг/га); NPK 10:20:20 (350-400 кг/га);

     

    Naв (400-500 л/га) + Рам (150-180 кг/га); Рд.ам. (160-180 кг/га) на грунтах з високим вмістом калія

    Naв (450-500 л/га); Nаа (250-300 кг/га); Nбв (120-150 л/га); КАС (300-330 л/га) +

    MIXTURE-РКД 3:18:18 (400-450 л/га); 0:18:18 (400-450 л/га); 0:21:22 (300-350 л/га); 5:20:5 (300-320 л/га); 6:24:6 (250-300 л/га); 9:27:0 (250-300 л/га)

    Поверхнево, Naв, Nбв   із заробкою в грунт на Н=14-18 см.

    N10Р10К10

    НАФК 16:16:16 (80-100 кг/га)

    MIXTURE-РКД 10:10:10 (20-60 л/га); 8:24:0, 9:29:0 (20-40 л/га)

    + МЕ (Zn,Cu,Mn).

    Локально, In-Furrow

    Фаза 3-6 листків: N 30-50 кг/га.

    NH4NO3 (100-150 кг/га) коренево.

    (NH4)2SO4 (150-200 кг/га)

    коренево

    КАС (100-150 л/га)

    Прикоренево, інжекторно.

    КАС (100-150 л/га) + РКД 10:18:4+Mg,Zn; 8:17:0,2+МЕ (10-30 л/га); 9:19:0,9 (10-25 л/га)

    РКД 10:10:10 (200-250 л/га)

    Прикоренево, інжекторно.

    2. Фаза 6-9 листків

    СО(NH2)2, КАС(S) (5% розчин) + РКД 10:10:10+S (8015 л/га); 10:18 + S,Mg,Zn (10-15 л/га)

    12:9:5+МЕ (10-15 л/га)

    позакоренево

    Темно-сірий

    Сірий лісовий

    N 140-160;

    P2O5 90-120;

    K2O 80-100

    Чорнозем звичайний, південний N 90-120;

    P2O5 70-90;

    K2O 50-60

     

    Розрахунок норм добрив в діючій речовині на основі забезпеченості рослин елементами живлення.

    Норми добрив коригують на основі агрохімічних картограм ґрунту, в яких зазначено забезпеченість рослин елементами живлення на кожному полі (або його частині). Вона може бути дуже низькою, низькою, середньою, підвищеною, високою і дуже високою. Для уточнення рекомендованих норм добрив їх множать на відповідний поправковий коефіцієнт (див. табл. 2 ), який розраховано для ґрунтів із середніми показниками потенційної родючості.

    При цьому норму азотних добрив коригують із використанням картограм забезпеченості рослин фосфором, оскільки він найчастіше знаходиться в мінімумі, а норми фосфорних і калійних коригують відповідно до даних картограм забезпеченості рослин фосфором і калієм на певному типі ґрунту.

    Таблиця 2. Рекомендована норма добрив для кукурудзи з урахуванням поправкових коефіцієнтів за ступенем забезпеченості рослин елементами живлення

    Тип грунту — чернозем типовий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 120-140 P 90-110 K 70-90 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живлення Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив  ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    Дуже низький 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 180-210 135-165 105-135
    Низький 1,2 1,3 1,3 145-165 115-145 90-115
    Середній 1,0 1,0 0,8 120-140 90-110 55-70
    Підвищений 0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 85-100 65-75 50-60
    Високий 0,5 0,6 0,6 60-70 55-65 40-55
    Дуже високий
    Тип грунту — темно-сірий і сірий лісовий; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 140-160 P 90-120 K 80-100 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живлення Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив  ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    Дуже низький 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 210-240 135-180 120-165
    Низький 1,2 1,3 1,3 165-190 115-155 100-140
    Середній 1,0 1,0 0,8 140-160 90-120 65-85
    Підвищений 0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 95-110 60-85 55-75
    Високий 0,5 0,6 0,6 70-80 55-70 50-65
    Дуже високий
    Тип грунту — чорнозем звичайний та південний; рекомендована норма добрив для типу грунту — N 90-120 P70-90 K 50-60 кг/га
    Ступінь забезпеченості рослин елементами живлення Поправковий коефіціент Рекомендована норма добрив  ( д.р.), кг
    Для азотних добрив Для фосфорних добрив Для калійних добрив N P K
    Дуже низький 1,3-1,5 1,3-1,5 1,3-1,5 135-180 105-135 75-90
    Низький 1,2 1,3 1,3 105-145 90-115 65-75
    Середній 1,0 1,0 0,8 90-120 70-90 40-50
    Підвищений 0,7 0,5-0,7 0,6-0,7 60-85 50-60 35-40
    Високий 0,5 0,6 0,6 45-60 40-55 30-35
    Дуже високий
    (4 оценок, среднее: 4.00 из 5)
    Loading...

    Найкращі товари

    РКД NPК 10:10:10+3S

    N - 10%

    P - 10%

    K - 10%

    S - 3%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    NPKS 15:15:15+10(нітроамофоска)

    азоту - 15%

    фосфатів - 15%

    калію - 15%

    сірки - 10%

    Країна:Йорданія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    35500 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Вапняково-аміачна селітра (ВАС, аміачна селітра кальцинована, кальцій аміачна селітра, КАН, CAN-27)

    азоту - 27%

    нітратного азоту - 14%

    амонійного азоту - 14%

    оксиду кальцію - 20%

    оксиду магнію - 6%

    нітрату кальцію - 1.5%

    води гігроскопічної - 0.3%

    води загальної - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Прильоване, гранульоване

    23500 грн./т. грн./т. - EXW - Рівнеазот

    Діамофоска, DAPK NPKS 10:26:26+1,5(ДАФК)

    N - 10%

    P2O5 - 26%

    К2О - 26%

    S - 1.5%

    H2O - 1%

    Країна:Марокко

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    38500 грн./т. грн./т. - EXW - Херсон

    46800 грн./т. грн./т. - EXW - Черкаси

    Карбамід, Urea N 46,2(сечовина)

    азоту - 46%

    біурету - 1.40%

    Країна:Україна, Єгипет

    Фасовка: Біг беги, прильований, гранульований

    33000 грн./т грн./т. - EXW - Черкаси

    33400 грн./т грн./т. - EXW - Склади

    63 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    КАС, UAN N26+4S

    Азоту - 26%

    Карбаміду - 40%

    Аміачної селітри - 30%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    КАС, UAN N32+1Zn

    Азоту - 32%

    Карбаміду - 37%

    селітри - 45%

    цинку - 1%

    Країна:Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW - Черкаси

    РКД NPK 9:27:0

    N - 9%

    P - 27%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: 1 л, 20 л, єврокуб, налив

    1431 у.о. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    РКД NPK 3:18:18

    N - 3%

    P - 18%

    K - 18%

    Країна:УАПГ, Україна

    Фасовка: єврокуб, налив

    по запиту грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    Сульфат амонію гранульований, AS N21,24 (амоній сірчанокислий)

    азоту - 21%

    сірки - 24%

    води - 0.3%

    Країна:Україна, Узбекистан

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    18000 грн./т. грн./т. - EXW/FCA - Черкаси

    43 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Сульфоамофос NPS 20:20+13

    азоту - 20%

    фосфору - 20%

    сірки - 13%

    Країна:Болгарія

    Фасовка: Біг беги, гранульоване

    за запитом грн./т. - EXW/FCA - Миколаїв

    Аміачна селітра, AN N34,4 (нітрат амонію, амоній азотнокислий)

    азоту - 34.4%

    води - 0.6%

    Країна:Україна

    Фасовка: Біг беги, прильоване, гранульоване

    26700 грн./т грн./т. - EXW/СРТ - Черкаси/Рівне

    45 грн./кг від 5 кг грн./т. - Нова пошта - Черкаси

    Може бути цікаво

    03.10.2020
    11.03.2021
    19.01.2021

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам: